XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Kredyty | Optymizm i ostrożność

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Kredyty | Optymizm i ostrożność
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W I kw. 2021 r. banki optymistyczniej postrzegały sytuację na rynku kredytów dla gospodarstw domowych niż dla przedsiębiorstw. Złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, natomiast nieznacznie je zaostrzyły wobec dużych przedsiębiorstw i pozostawiły niezmienione dla sektora małych i średnich firm.

Z raportu, przygotowanego przez Narodowy Bank Polski wynika, że na kształt polityki kredytowej banków największy wpływ miały pozytywne oczekiwania co do ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju oraz wzrost presji konkurencyjnej, jednak z drugiej strony utrzymywanie się ograniczeń i ryzyka dalszego pogorszenia się stanu branż szczególnie narażonych na skutki pandemii COVID-19 oddziaływały w kierunku utrzymywania większej restrykcyjności.

Uwarunkowania te znalazły odzwierciedlenie we wzroście popytu na kredyt ze strony gospodarstw domowych oraz umiarkowanym spadku w przypadku przedsiębiorstw. Uwagę zwraca znaczne zróżnicowanie zarówno co do kierunków zmian kryteriów udzielania kredytu, jak i odczuwanego na niego popytu ze strony sektora MŚP.

Na II kw. 2021 r. banki przewidują nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej wobec gospodarstw domowych i sektora MŚP oraz zachowanie dotychczasowych kryteriów wobec dużych przedsiębiorstw. Banki oczekują wzrostu popytu we wszystkich segmentach rynku kredytowego.

Raport „Sytuacja na rynku kredytowym” został przygotowany na początku kwietnia 2021 r. na podstawie ankiet przesłanych przez przewodniczących komitetów kredytowych banków z 23 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 88%.

Kredyty dla przedsiębiorstw

W I kw. 2021 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów krótko- i długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. W segmencie kredytów dla MŚP polityka kredytowa poszczególnych banków była różnokierunkowa, przy czym w przypadku kredytów długoterminowych tylko pojedyncze banki zarówno nieznacznie złagodziły, jak i zaostrzyły politykę kredytową.

Stosunkowo niewielkim zmianom kryteriów udzielania kredytów towarzyszyły zróżnicowane zmiany warunków ich przyznawania dla przedsiębiorstw. Banki podniosły m.in. marżę dla kredytów obarczonych większym ryzykiem, zwiększyły wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytów i zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu. Złagodziły także cenowe warunki kredytów, tj. obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu oraz marżę kredytową. W odniesieniu do marży banki nie były jednak jednomyślne.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK