XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Cyfryzacja | Digitalizacja banków w Europie Środkowo-Wschodniej

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Cyfryzacja | Digitalizacja banków  w Europie Środkowo-Wschodniej
Fot. Shuo - stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki w Europie Środkowo-Wschodniej robią postępy w cyfryzacji modeli biznesowych, ale tempo transformacji jest zróżnicowane zarówno w poszczególnych krajach, jak i samych instytucjach finansowych. Liderami przekształceń są instytucje w Polsce i Czechach, rozwijając się szybciej niż banki w wielu krajach Europy Zachodniej. Jednak wnioski z raportu S&P Global Ratings "Digitalizacja banków w Europie Środkowo-Wschodniej" są jednoznaczne - banki muszą nadal intensywnie inwestować w swoje zdolności cyfrowe, aby pozostać konkurencyjnymi.

S&P Global Ratings w swoim opracowaniu podkreśla, że banki w Europie Środkowo-Wschodniej poczyniły duże postępy w dostosowywaniu swoich modeli biznesowych do krajobrazu cyfrowego, a szybkość cyfryzacji na niektórych z tych rynków przewyższa tempo w porównywalnych krajach europejskich. Większość banków dostosowała się szybko dzięki krajowym specjalistom IT, łatwo dostępnej technologii i solidnym buforom dochodów w ostatnich latach, co umożliwiło im zwiększenie inwestycji w innowacje produktowe i wzmocnienie wewnętrznych procesów IT.

Obecnie wiele banków w Europie Środkowo-Wschodniej jest dobrze przygotowanych do spełniania oczekiwań klientów dzięki już w dużej mierze zdigitalizowanej infrastrukturze zaplecza i najnowocześniejszym produktom. To postawiło je w doskonałej sytuacji, gdy wybuch epidemii COVID-19 przyspieszył przejście na bankowość internetową lub – w wielu przypadkach -mobilną, co wyraźnie pokazuje, że wydatki na technologie poniesione w ostatnich latach były zasadne.

Największe banki są na ogół lepiej przygotowane

„Ogólnie uważamy, że branża bankowa w Polsce i Czechach jest bardziej odporna na ryzyko zakłóceń technologicznych, natomiast inne kraje, zwłaszcza Węgry, muszą nadrobić zaległości. Regulatorzy na Węgrzech zachęcają banki do postępów w cyfryzacji modeli biznesowych i nakłaniają fintechy do wejścia na rynek. Węgierscy klienci są jednak przyzwyczajeni do tradycyjnej bankowości offline, więc presja na banki, aby dostarczały innowacyjne rozwiązania, nie jest duża. Rozbieżności są większe, gdy porównuje się poszczególne banki w kraju, szczególnie na Węgrzech i w Słowenii, gdzie liderzy rynku dokonali dużych skoków technologicznych” – czytamy w raporcie.

Największe banki są na ogół lepiej przygotowane do radzenia sobie z ryzykiem wystąpienia zakłóceń niż mniejsze, głównie ze względu na dominację na rynku i większe możliwości inwestycyjne. Niemniej jednak – zdaniem analityków S&P Global Ratings – wszystkie instytucje finansowe będą potrzebowały licznych inwestycji cyfrowych w ciągu najbliższych kilku lat, aby nadążyć za szybko rosnącymi oczekiwaniami klientów. Dla wiodących cyfrowych banków oznacza to ochronę ich przewagi konkurencyjnej, podczas gdy dla opóźnionych w grę wchodzi przyszłość ich modeli biznesowych.

Bankowość stała się bardziej atrakcyjna dla ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK