Bankowość i finanse | INSTYTUCJE FINANSOWE WEDŁUG KLIENTÓW | Duży kredyt zaufania dla polskiego sektora finansowego

Bankowość i finanse | INSTYTUCJE FINANSOWE WEDŁUG KLIENTÓW | Duży kredyt zaufania dla polskiego sektora finansowego
Fot. Hurca!/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polacy wykazują się wysokim poziomem lojalności wobec instytucji finansowych. Kolejnym potwierdzeniem tego faktu są wyniki najnowszej edycji "Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK". Ponad trzy czwarte z przeszło 2,5 tys. konsumentów, oceniających dostawców usług finansowych, korzysta z usług tylko jednego banku. Jeszcze wyższy jest poziom satysfakcji z dotychczasowej oferty - aż 86% respondentów uważa bank, z którego korzysta za instytucję godną polecenia, zaś migrację do innego rozważa jedynie 7% .

Obecne badanie cieszyło się znacznie większą popularnością aniżeli jego edycja sprzed roku. Liczba respondentów zwiększyła się o ponad tysiąc. Większość, bo niemal 65% badanych stanowili mieszkańcy miast, zarazem jednak udział przedstawicieli największych metropolii (ponad 200 tys. ludności) obniżył się niemal dwukrotnie w zestawieniu z poprzednią edycją, osiągając wartość 15,8%. Wzmocniła się natomiast, i to aż o 8 pkt. proc., reprezentacja osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Równocześnie o 10 pkt. proc. obniżył się udział uczestników legitymujących się dyplomem uczelni. Podobnie jak w badaniu poprzednim, więcej odpowiedzi napłynęło od kobiet aniżeli mężczyzn, proporcja pod tym względem pozostała na poziomie 60:40. Jak już wspomniano, dominującą grupą byli klienci wierni tylko jednej instytucji finansowej (76,4% wskazań), na drugiej pozycji znalazły się osoby posiadające produkty dwóch banków (16,7% odpowiedzi). Zaledwie co setny uczestnik badania deklarował, iż korzysta z usług pięciu lub większej liczby podmiotów. Liczby te uzmysławiają zarazem, iż odsetek Polaków wiernych jednemu bankowi rośnie – w badaniu przeprowadzonym 12 miesięcy wcześniej taką postawę deklarowało niespełna 64% badanych.

Rośnie przywiązanie klientów

Tak duży odsetek osób, którym w zupełności wystarcza oferta jednego dostawcy produktów finansowych, koreluje z równie wysokim poziomem zadowolenia z dotychczasowej obsługi. Aż 86% respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie „Czy poleciłbyś swój bank innym?”, przy czym 34% stwierdziło: „Zdecydowanie tak”. W obu przypadkach odnotowano poprawę o kilka procent w porównaniu z ankietą ubiegłoroczną, co pozwala wysnuć wniosek, iż okres pandemii poprawił i tak pozytywne postrzeganie instytucji finansowych przez Polaków.

Źródło tabel i wykresów: ankieta Działu Marketingu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Zaledwie 6% uczestników badania było na tyle nieusatysfakcjonowanych z aktualnego dostawcy usług bankowych, że nie byliby skłonni rekomendować go swym bliskim, a kolejnych 8% nie miało w tej kwestii sprecyzowanej opinii.

Źródło tabel i wykresów: ankieta Działu Marketingu Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Źródło tabel i wykresów: ankieta Działu Marketingu Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Źródło tabel i wykresów: ankieta Działu Marketingu Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Źródło tabel i wykresów: ankieta Działu Marketingu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Wyniki te w znacznym stopniu pokrywają się z odpowiedziami udzielonymi na&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK