XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Equinix | Banking as a Service (BaaS), czyli bezpieczna wymiana danych w bankowości

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Equinix | Banking as a Service (BaaS),  czyli bezpieczna wymiana danych  w bankowości
Fot. elenabsl/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mimo że bankowość cyfrowa już na dobre wpisała się w rynkowe realia, sektor ten wciąż staje przed nowymi wyzwaniami. Młodsi klienci chętnie korzystają z alternatywnych metod transakcji, takich jak portfele mobilne lub płatności P2P. Firmy z kolei preferują płatności cyfrowe w czasie rzeczywistym ze względu na poprawę wydajności, redukcję kosztów i możliwość lepszego zarządzania przepływem gotówki. Trwający globalny kryzys zdrowotny dodatkowo przyspiesza ruch w tym kierunku. Te dynamicznie zmieniające się oczekiwania konsumentów sprawiają, że wykorzystanie nowinek technologicznych w bankowości staje się konieczne, aby stworzyć konkurencyjną ofertę i zyskać przewagę biznesową. Do tego niezbędna jest jednak odpowiednia architektura IT i zapewnienie bezpiecznej wymiany danych.

Według raportu „The World Branch Report 2019” przeprowadzonego przez The Financial Brand do 2022 r. 88% interakcji między konsumentami a bankami będzie odbywać się za pośrednictwem smartfonów, a 90% interakcji bankowych – za pośrednictwem chatbotów. Dynamicznie zmieniające się oczekiwania konsumentów, poszukiwanie szybkich i wygodnych rozwiązań, nowe przepisy i rosnąca konkurencja ze strony podmiotów działających w oparciu o technologie cyfrowe sprawiają, że krajobraz usług finansowych nieustannie się przekształca. Powstające w nim nowe modele biznesowe łączą innowacyjne rozwiązania fintechów z usługami bankowymi i płatniczymi oferowanymi przez banki. Dzięki tej współpracy cyfrowe ekosystemy rozwijają się, przyciągając nowych uczestników. Na co jednak należy zwrócić szczególną uwagę, przy wdrożeniu bankowości jako usługi?

Niezbędna symbioza fintechów i banków

Bankowość jako usługa (ang. Banking as a Service, BaaS) ma potencjał zmienić postrzeganie tej branży, dzięki umożliwieniu szybkiego wprowadzenia innowacyjnych usług bankowych i płatniczych. Jednak ich skuteczne świadczenie wymaga od partnerów bezpośredniej, bezpiecznej i niezawodnej wymiany danych. Aby to osiągnąć, należy zadbać o odpowiednią infrastrukturę cyfrową dostosowaną do wyzwań współczesnego rynku.

Infrastrukturą IT dysponują już fintechy, które wyrosły na rozwiązaniach chmurowych. Mają również odpowiednie umiejętności i sprawność operacyjną umożliwiającą dostarczanie usług cyfrowych i płatniczych na żądanie. Mogą one zaoferować BaaS niemal każdej marce, która jest zainteresowana udostępnieniem bezpośrednich usług finansowych swoim klientom. Ta możliwość – zwana finansami wbudowanymi (ang. embedded finance) – otwiera przed firmami szereg nowych możliwości biznesowych, takich jak tworzenie nowych produktów i usług bezpośrednio w trakcie ścieżki zakupowej klienta. Przykładem takich rozwiązań są elastyczne formy płatności w punkcie sprzedaży (retail), płatności wbudowane w aplikacje (np. płatność za taksówki) czy możliwość wykupienia ubezpieczenia w trakcie rezerwowania biletów lotniczych.

Fintechom brakuje jednak aktywów i licencji, aby realizować transakcje finansowe – zadanie to pozostaje zatem po stronie banków, które mają dłuższą historię współpracy z klientami oraz zapewniają bezpieczeństwo depozytów i transferów. Ich doświadczenie pozwala uzyskać przewagę przy zdobywaniu zaufania klientów. Z tego względu fintechy częściej decydują się na współpracę z bankiem. Klienci mogą być zatem pewni bezpiecznych rozwiązań, a banki zyskują dodatkowe źródło przychodu.

Jak w rzeczywistości działa BaaS

Jakie elementy są zatem niezbędne do stworzenia skutecznej i bezpiecznej bankowości jako usługi? Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednią architekturę cyfrową. W przypadku BaaS doskonałym rozwiązaniem jest architektura hybrydowa z połączeniem elementów on-premises, kolokacji i chmury (publicznej lub prywatnej). W jednym z najczęściej spotykanych modeli partnerskich bank – jako posiadacz licencji – współpracuje z dostawcą fintech BaaS w celu dostarczenia wbudowanych usług finansowych dla marki (takiej jak sprzedawca detaliczny lub firma transportowa). Bank nawiązuje również współpracę z innymi firmami fintech w zakresie płatności w czasie rzeczywistym i płatności transgranicznych, chociaż wszelkie transakcje kartowe obsługuje we własnym zakresie. W tym przypadku kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego przepływu danych o małym opóźnieniu pomiędzy partnerami i infrastrukturą cyfrową w regionach, w których oferowana jest usługa BaaS, mają połączenia bezpośrednie (ang. interconnection).

Tego typu partnerstwa stale rozwijają się w ekosystemy wymiany cyfrowej wokół usług finansowych, które obejmują chmury, sieci, banki, fintechy, szyny płatnicze (ang. payment rails), wykrywanie oszustw i innych usługodawców. Poprzez umieszczenie swojej infrastruktury cyfrowej bazującej na połączeniach bezpośrednich w pobliżu tych ekosystemów i wykorzystanie infrastruktury, zarówno banki, jak i firmy fintech mogą zmaksymalizować swoją przewagę konkurencyjną. Połączenia bezpośrednie zapewniają bardziej skalowalne, niezawodne i bezpieczne podejście do przenoszenia danych pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha wartości niż publiczny internet. Dlatego oparta na nich strategia, pozwala bankom i firmom fintech wdrażać pewne i bezpieczne cyfrowe rozwiązania, które można łatwo rozszerzać na lokalizacje brzegowe. To z kolei pozwala poszerzyć nie tylko możliwości wymiany cyfrowej, lecz także – a może przede wszystkim – tworzyć nowe rynki BaaS dla kolejnych marek.

Moc połączeń bezpośrednich

Według wydania 4. raportu Global Interconnection Index (GXI) – analizy rynkowej opublikowanej przez firmę Equinix – do 2023 r. tradycyjne przedsiębiorstwa w sektorach takich jak bankowość i ubezpieczenia, produkcja przemysłowa oraz usługi biznesowe i specjalistyczne będą odpowiadać łącznie za 30% globalnej przepustowości połączeń bezpośrednich. Główną przyczyną tego zjawiska jest potrzeba przenoszenia obciążeń na brzeg sieci przy jednoczesnym skalowaniu głównej infrastruktury informatycznej. Oczekuje się, że do 2023 r. wzrost zapotrzebowania na przepustowość połączeń bezpośrednich ze strony tych tradycyjnych przedsiębiorstw wyniesie 50% rocznie.

Natomiast w corocznym globalnym badaniu Equinix dotyczącym przewidywań decydentów IT na temat największych trendów informatycznych wpływających na przedsiębiorstwa na całym świecie oraz wpływu pandemii COVID-19 na plany w zakresie infrastruktury cyfrowej, aż 54% polskich decydentów IT uznało połączenia bezpośrednie za kluczowy czynnik wspomagający transformację cyfrową — co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dlatego tak ważny jest wybór solidnego i doświadczonego dostawcy infrastruktury cyfrowej, który będzie wspierał rozwój bankowości jako usługi. Equinix, jako jeden z wiodących światowych dostawców połączeń bezpośrednich, udostępnia platformę połączeń bezpośrednich w chmurze – Platform Equinix. Korzysta z niej tysiące przedsiębiorstw przechodzących transformację cyfrową. Dzięki temu, że Equinix dostarcza szybkie, bezpośrednie, bezpieczne i o niskich opóźnieniach połączenia od ponad 2500 dostawców chmury na całym świecie, daje gwarancję skutecznej i bezpiecznej wymiany danych.

Współczesne znaczenie BaaS

Z badania przeprowadzonego przez Fidelity Information Services (FIS) w październiku 2020 r. wynika, że pięćdziesiąt sześć krajów stosuje obecnie płatności w czasie rzeczywistym, a sześć krajów w ciągu ostatniego roku ponad dwukrotnie zwiększyło wolumen płatności w czasie rzeczywistym. Pokazuje to wyraźny trend w stronę rozwiązań cyfrowej i otwartej bankowości. Niewątpliwie okoliczności związane z COVID-19, obostrzenia higieniczne i przeniesienie znacznej części aktywności do kanału online wpływają na coraz bardziej dynamiczne zachodzenie zmian w tym obszarze. W tych okolicznościach trudno się dziwić, że BaaS zyskuje na popularności. Nie tylko precyzyjnie odpowiada na obecne oczekiwania konsumentów, lecz także dba o interesy firm, zwiększając ich wydajność i pomagając w lepszym zarządzaniu przepływem gotówki. Bankowość jako usługa ma zatem potencjał stać się znaczącym – jeśli nie kluczowym – elementem w procesie gospodarczego wychodzenia z pandemii. Możemy się spodziewać, że w najbliższych latach BaaS odmieni krajobraz bankowy, a dzięki owocnej współpracy banków i fintechów szybkie uruchomienie innowacyjnych usług bankowych i płatniczych będzie leżało w zasięgu każdego przedsiębiorcy, przynosząc korzyści zarówno dla klientów, jak i banków oraz rozwijających się biznesów.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK