XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Transfer danych osobowych | Gdzie i w jakich wypadkach można je przekazywać

XXVI Ranking Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2021 | Transfer danych osobowych | Gdzie i w jakich wypadkach można je przekazywać
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dane osobowe to najcenniejsza rzecz, jaką każdy posiada. I jako takie powinny być odpowiednio chronione - tak przez samych zainteresowanych, jak i podmioty je gromadzące i przetwarzające. Ich transfery zaś - wyłącznie uzasadnione i stosownie zabezpieczone.

Stany Zjednoczone to siedziba wielu bigtechów – technologicznych gigantów, które ze względu na specyfikę świadczonych usług gromadzą i przetwarzają ogromne ilości informacji. Są to również dane milionów Europejczyków, korzystających w różny sposób z popularnych serwisów społecznościowych, wyszukiwarek, wiodących systemów operacyjnych czy niezliczonych usług, wykorzystujących do działania rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej.

Co istotne, sytuacja ta dotyczy nie tylko klientów bezpośrednio – i świadomie – korzystających z różnych rozwiązań amerykańskich firm. Dotyka także te osoby, których dane po zebraniu przez europejskie podmioty są – ze względu na specyfikę rozwiązań chmurowych – przetwarzane na amerykańskich (lub innych) serwerach, odpowiedzialnych za świadczenie choćby takich usług, jak Microsoft Azure czy Amazon Web Services. Korzysta z nich m.in. sektor bankowy.

Jak w takiej sytuacji traktować dane pozyskane od europejskich klientów? W jaki sposób korzystać z niezbędnych usług, nie dopuszczając zarazem do naruszeń obowiązujących przepisów i zapewniając danym klientów właściwą ochronę?

Od RODO do Tarczy Prywatności

Kluczową rolę odgrywa w tej kwestii rozporządzenie, określane akronimem GDPR (od angielskiego General Data Protection Regulation), a w Polsce RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych). Jeden z jego punktów mówi wprost: „Integracja społeczno-gospodarcza wynikająca z funkcjonowania rynku wewnętrznego doprowadziła do znacznego zwiększenia transgranicznych przepływów danych osobowych. Wzrosła wymiana danych osobowych między podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym między osobami fizycznymi, zrzeszeniami i przedsiębiorstwami w Unii. Od organów krajowych państw członkowskich prawo Unii coraz częściej wymaga, by w celu wykonania swoich obowiązków lub w celu realizacji zadań w imieniu organu innego państwa członkowskiego współpracowały ze sobą i wymieniały się danymi osobowymi.”

[...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK