BANK 2023/06

Paweł Minkina
BANK 2023/06

Od Redaktora Naczelnego | Nowoczesna gospodarka a nowoczesna bankowość

Chociaż efektywny, to mało dochodowy – tak w skrócie można by opisać polski sektor bankowy. Niską stopę zwrotu z kapitału zawdzięczamy m.in. licznym obciążeniom podatkowym i regulacyjnym. Obecnie krajowa bankowość jest także przedmiotem licznych ataków, by nie rzec kozłem ofiarnym dla mediów i polityków. W tym kontekście warto by dokonać rzetelnej analizy: jak rozwijałaby się polska gospodarka bez stabilnego i technologicznie zaawansowanego sektora […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Kronika – czerwiec 2023

KADRY Działający przy Związku Banków Polskich Komitet Agentów Rozliczeniowych po raz kolejny powierzył Joannie Sekleckiej, prezes zarządu ­eService – funkcję przewodniczącej Prezydium. W skład Prezydium powołani zostali także: Piotr Majer, Vice President Elavon oraz Grzegorz Mierzwiński, dyrektor sprzedaży Polskich ePłatności (objęli funkcję wiceprzewodniczących), a także Sylwia Kowalczyk i Bartłomiej Nocoń, reprezentujący Związek Banków Polskich. Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Bankowców NSZZ „Solidarność” […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Przed nami jeszcze wiele wyzwań

Jest za wcześnie, aby zakładać, że ta nasza pogoń za rozwiniętymi krajami na pewno zakończy się sukcesem. Problemem staje się obecnie projekcja wydarzeń dotyczących bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale i świata. Jeśli założymy wariant optymistyczny, że wojna w Ukrainie czy inne konflikty geopolityczne znajdą pokojowe rozwiązania, to przyszłość polskiej gospodarki oceniam umiarkowanie optymistycznie – mówi prof. dr hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z Pawłem Jabłońskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Może nam grozić potężny kryzys finansów publicznych

BCC rekomenduje działania potrzebne do utrzymania relacji długu publicznego do PKB znacząco poniżej 60%, a zatem niedopuszczenie do tego, żeby przekroczył dzisiejszy poziom, a tym bardziej, żeby nie zmaterializowała się prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego – wzrostu tej relacji do 70% za 10 lat – podkreśla prof. dr Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, członek korespondent PAN, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
gospodarka, wirtualny ekran z polską flagą,wektor w dół
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Polska gospodarka radzi sobie nieźle. Mamy wiele atutów

Porównując wyniki ostatniego kwartału przed pandemią i ostatnich potwierdzonych danych za IV kw. 2022 r., można stwierdzić, że Polska wypadła całkiem nieźle. Kluczowe czynniki makroekonomiczne, które będą decydowały o sytuacji gospodarczej w najbliższym czasie, są pozytywne. Równie optymistycznie mogą patrzeć w przyszłość inne gospodarki naszego regionu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Jak feniks z popiołów

Przedłużający się stan kryzysu sprawia, iż wszyscy z ogromnym spragnieniem wyczekują jakiegoś rodzaju przełamania. Problem w tym, że obecnie bardzo trudno przewidzieć, w którą stronę to przełamanie nas poprowadzi. Przyjmując optymistyczny scenariusz, można zauważyć, że to właśnie trudne czasy są podatnym gruntem dla rozwoju innowacji, a rywalizacja o to, kto zostanie nowym feniksem, już dawno się rozpoczęła.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

W poszukiwaniu nuty optymizmu Główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Philip Lane przekonuje, iż spadające ceny energii obniżą inflację bazową w strefie euro, a wzrost płac nie będzie wywierał nadmiernej presji na ceny. Utrzymująca się od wielu miesięcy wysoka inflacja sprawia, iż ekonomiści coraz częściej wskazują, że powrót inflacji bazowej w okolice 2% będzie coraz trudniejszy do osiągnięcia w perspektywie najbliższych kilku lat. Odpowiadając […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Ekonomia Polityczna | Polityka i poręczna gospodarka

Historia powstawania, rozwoju i upadku państw dowodzi, że ludzie domagają się od nich w równym stopniu bezpieczeństwa i wolności, co liberalizmu gospodarczego. Mówiąc inaczej, społeczeństwa są przekonane, że po to akceptują państwa, by ich rządy właściwie regulowały życie wolnych i odpowiedzialnych jednostek, będących ich obywatelami. Widziany z tego punktu widzenia liberalizm gospodarczy zajmuje najwyższe miejsce na liście wartości niezbędnych do należytego funkcjonowania społeczeństw.

CZYTAJ WIĘCEJ
Przemysław Rutkowski
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Placówki | Oddziały są dla wszystkich potrzebujących eksperckiej porady

Są także dla klientów oczekujących empatycznej rozmowy i pomocy w jak najlepszym dopasowaniu produktów do ich potrzeb. Pracownicy oddziałów pełnią również niezwykle ważną funkcję edukacyjną. Z empatią uczą, jak bezpiecznie korzystać z kanałów zdalnych, w tym również funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej – wyjaśnia Przemysław Rutkowski, dyrektor Projektu Transformacji Sieci Detalicznej w Banku Millennium, w rozmowie z Michałem Pawłowskim i Jerzym Rawiczem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Ekonomia Współdzielenia | Czy da się dzielić tak, by mieć więcej?

Można odnieść wrażenie, iż koncepcja ekonomii współdzielenia przeżyła już w ostatnich latach swój szczyt popularności. Nie musi to jednak oznaczać, iż wraz z licznymi kryzysami obserwowaliśmy zmierzch tego modelu biznesowego. Czy zatem pogłoski o śmierci sharing economy są mocno przesadzone i czy wciąż ma ona szansę spełnić pokładane w niej ogromne nadzieje?

CZYTAJ WIĘCEJ
wieżowiec
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Nieruchomości – AMRON | Nieruchomości na wynajem krótkoterminowy w największych ośrodkach turystycznych

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, z turystycznych obiektów noclegowych w 2022 r. skorzystało 34,2 mln turystów, którym udzielono 90 mln noclegów. W porównaniu z 2021 r. było to odpowiednio o 54,3% i 43,2% więcej. Jednak w tych danych nie uwzględniono osób korzystających z obiektów nierejestrowanych, w tym domów i mieszkań wynajmowanych turystom krótkoterminowo. Równocześnie, na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego, GUS szacuje, że pod koniec 2021 r. w Polsce mieliśmy około 15,4 mln mieszkań (lokali oraz domów). W związku z tym nasuwa się pytanie, ile ich wykorzystuje się w najmie krótkoterminowym?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Debata Redakcyjna – Delinea | Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem konsumenta wymaga technologii i edukacji

Współczesna infrastruktura cyfrowa narażona jest w coraz większym stopniu na incydenty bezpieczeństwa. Szczególnie niebezpieczny ich rodzaj stanowią przypadki przejęcia kontroli nad kontem prywatnego bądź komercyjnego użytkownika (ATO – Account Take Over). Dysponując skompromitowanymi credentialami czy wręcz skradzioną tożsamością, sprawcy mogą używać tych zasobów wielokrotnie, zarówno kradnąc środki z konta swej ofiary, jak i posługując się jej danymi osobowymi w celu wyłudzania kredytów i pożyczek bądź prania pieniędzy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Debata redakcyjna – CRIF | Frontem do klienta w dobie AI

Dynamiczny rozwój cyfrowej gospodarki kreuje całkiem nowe modele biznesowe, te zaś w trwały sposób zmieniają doświadczenie klientów. Współczesny konsument, zwłaszcza reprezentujący młode pokolenie, oczekuje od dostawców usług i produktów, także finansowych, obsługi równie szybkiej, prostej i intuicyjnej jak ta, do której przyzwyczaił się, korzystając z serwisów typu Netflix i Spotify bądź dokonując zakupów w sieciach e-commerce.

CZYTAJ WIĘCEJ
AI robot, laptop
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | REGULACJE | Cyfrowy asystent prawny pomoże bankowi i jego klientom

Globalny rynek technologii regulacyjnych w ub.r. kontynuował tendencję wzrostową – wskazują analizy przeprowadzone przez wiodące ośrodki badawcze. Wprawdzie łączna wartość inwestycji w ten segment obniżyła się nieco w zestawieniu z rokiem poprzedzającym, jednak równocześnie w sektorze finansowym rosła świadomość korzyści, jakie dają usługi typu RegTech.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | Trusted Economy Forum 2023 | W nowej gospodarce liczy się technologia, ale także zaufanie

W tym roku podczas zorganizowanej przez Asseco Poland międzynarodowej konferencji dotyczącej zaufania w cyfrowej ekonomii podkreślano, że bez zaufania nie byłoby sukcesu handlu elektronicznego, e-bankowości i wielu innych branż, w których cyfryzacja wyeliminowała konieczność fizycznej obecności, a transakcje wykonuje się zdalnie.

CZYTAJ WIĘCEJ
RECESJA SPADEK
BANK 2023/06

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Ta recesja jest inna. Czy banki mają się czego bać?

Ten kryzys jest trochę inny. Recesja, w którą wpadła polska gospodarka w I kw. – na razie – nie szkodzi bankom. Co więcej, niektóre instytucje notują rekordowo niskie koszty ryzyka,
a cały sektor obniżył wskaźnik kredytów w fazie trzeciej do najniższego w historii poziomu 5,47%. Bo ta recesja jest inna – nie towarzyszą jej upadłości firm i wzrost bezrobocia. Na razie.

CZYTAJ WIĘCEJ
róża wiatrów, znak zapytania
BANK 2023/06

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Populizm i stagnacja – największe zagrożenia dla ryzyka bankowego

Sektor bankowy znajduje się dziś w najtrudniejszej sytuacji od lat 80. XX w. Splot czynników gospodarczych, politycznych i prawnych nie tylko odbija się na wynikach polskich banków, ale uderza w same fundamenty ich biznesu. W efekcie bankom coraz trudniej wywiązywać się ze swojej systemowej roli finansowania i napędzania wzrostu gospodarczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – XXVIII Ranking Banków „Miesięcznika Finansowego BANK” | Sektor wciąż trzyma się nieźle

Zmiany regulacyjne i zawirowania gospodarcze, jakich w ostatnich latach doświadczał sektor bankowy, były prawdziwymi wyzwaniami. Nie może zatem dziwić, że tempo wzrostu jego aktywów było wyraźnie wolniejsze niż dynamika rozwoju gospodarczego kraju. Mimo to sektor wciąż jest bezpieczny i stabilny.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualne wskaźniki i wykresy, tablet, dłoń z długopisem
BANK 2023/06

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 | Utrzymać kurs w czasach niepewności

„Obyś żył w ciekawych czasach” – przekleństwo przypisywane dawnym Chińczykom w pełni oddaje sytuację sektora bankowego w ostatnich trzech latach. Poczynając od szybkiego przestawienia globalnej gospodarki w tryb zdalny wiosną 2020 r. skończył się błogi czas „business as usual”, a przedsiębiorcy, w tym w szczególności instytucje finansowe, co i rusz muszą stawić czoła niespodziewanym wyzwaniom i zagrożeniom.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/06

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2023 – Depozyty i Restrukturyzacja Banków | Nowe propozycje zmian

Komisja Europejska po kilku latach pracy opublikowała nowe propozycje dotyczące zmian w unijnych zasadach gwarantowania depozytów bankowych oraz przeprowadzania uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji banków. Warto zatem przyjrzeć się tym proponowanym zmianom, nawet jeśli szanse na ich uchwalenie w tej kadencji Parlamentu Europejskiego wydają się mocno ograniczone.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2