BANK 2009/12

BANK 2009/12

Rynek finansowy: Kronika- listopad 2009

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

  • PKB w Polsce w 2009 r. wzrośnie o 1,4 proc. – tak przynajmniej w kolejnym raporcie prognozuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Wcześniejsze szacunki banku mówiły o wzroście gospodarczym rzędu 1,3 proc. Prognozy EBOR są bardziej optymistyczne od szacunków opublikowanych wcześniej przez Komisję Europejską, z nich bowiem wynika, że polska gospodarka przyspieszy w 2009 r. o 1,2 proc.
CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/12

Loża komentatorów: Jaką politykę powinny prowadzić nowa RPP i NBP w 2010 roku?

satalecki.pawe.01.100xPaweł Satalecki, analityk Finamo SA

Jeszcze do niedawna wydawało się, że presja inflacyjna zostanie silnie ograniczona przez spadający popyt konsumentów. Tak rzeczywiście się stało. Sprzedaż detaliczna nie rośnie w takim tempie, jak jeszcze rok temu, ale inflacja wciąż pozostaje na podwyższonym poziomie. Pomimo miłej niespodzianki w październiku (3,4 proc.) wydaje się, że inflacja w przyszłym roku i tak będzie znajdować się w okolicach górnej granicy kryterium inflacyjnego NBP. Wpływ na to będzie miał wzrost cen regulowanych, np. energii i akcyzy na papierosy. Rosnący na początku 2010 r. kurs złotego będzie ujemnie wpływał na ten wskaźnik, czyli stopy procentowe powinny pozostać na niezmienionym poziomie przynajmniej przez pierwszy kwartał 2010r..

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/12

Ludzie i pieniądze: Departament kadr

bielecki.jan.krzysztof.03.100

Fot. Pekao SA

Jan Krzysztof Bielecki

Opuści stanowisko prezesa zarządu Banku Pekao SA 11 stycznia 2010 r., a więc na cztery miesiące przed końcem sześcioletniej kadencji zarządu. Odda też wszystkie funkcje, które sprawował we włoskiej grupie UniCredit. Ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Wodnego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1973-1980 był asystentem na tym wydziale. Równocześnie pełnił funkcję kierownika pracowni w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Hutnictwa. Od końca 1980 r. ekspert ekonomiczny NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym działacz podziemnych struktur związku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/12

Prezentacje: AMRON Narzędzie dla doradcy klienta czy dla zarządu banku?

Baza danych AMRON to odpowiedź środowiska bankowego na wymogi nadzoru finansowego sformułowane w Rekomendacji J z dnia 20 lipca 2000r. dotyczącej tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości. Nadzór bankowy dostrzegł wzrost zainteresowania sektora finansowaniem rynku nieruchomości. Zwrócił zatem uwagę na konieczność stałego monitorowania wszelkich zjawisk zachodzących na nim, jak również związanego z nimi ryzyka.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/12

Prezentacje: Wincor Nixdorf – PC/E Mobile Banking Wincor Nixdorf

Korzyści płynące z wdrożenia portalu mobilnej bankowości

Współczesne społeczeństwo z roku na rok staje się coraz bardziej mobilne. Wzrost mobilności stawia przed bankami coraz nowsze wymagania w zakresie dostępności do usług finansowych bez względu na miejsce, w którym ich klient aktualnie się znajduje. Rozwój telefonii komórkowej umożliwił wykorzystanie tej technologii do stworzenia nowego kanału dostępu do usług finansowych banku, tzw. Mobile Banking.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/12

Prezentacja-BIG-i: Informacja gospodarcza – lek w czasie kryzysu?

bank.2009.12.foto.61.a.150xW czasach dekoniunktury ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej znacznie wzrasta. Taki okres to prawdziwa próba sił dla każdego przedsiębiorcy. Gdy spada liczba zamówień i pojawiają się opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów, nawet w firmach o stabilnej sytuacji finansowej i mocnej pozycji rynkowej mogą pojawić się kłopoty z płynnością. To wirus, który może stanowić zagrożenie nawet dla bardzo zdrowego organizmu każdej firmy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/12

Systemy wymiany informacji: ZORO Informacja która pomaga uniknąć strat

Nadzór bankowy w Rekomendacji M zalecił bankom wymienianie się informacjami na temat strat finansowych. Dane takie mają służyć analizie przyczyn powstawania strat. Wykorzystywanie danych zewnętrznych ma umożliwić także zabezpieczenie się przed „ryzykiem zarażenia”, gdy problemy występujące w innych instytucjach finansowych mogą bardzo szybko przenieść się na bank.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1