Prezentacje: WIB – Scenariusze wychodzenia z kryzysu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.12.foto.54.a.150xWnioski dla strategii biznesowych, polityki zarządzania kadrami i kształcenia nowych umiejętności w sektorze usług finansowych w UE.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

Na zlecenie Dyrektoriatu Generalnego ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Równości Szans Komisji Europejskiej został przygotowany raport Skills Scenarios for the European Financial Services Sector, zawierający prognozy niezbędnych umiejętności dla osób pracujących w sektorze usług finansowych w Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Raport był konsultowany m.in. z European Banking and Financial Services Training Network, której członkiem jest Warszawski Instytut Bankowości.

Przegląd kadry

Celem raportu jest przedstawienie alternatywnych scenariuszy rozwoju sektora usług finansowych w Unii Europejskiej po kryzysie, z uwzględnieniem kluczowych źródeł i mechanizmów zmian oraz przełożenie ich na niezbędne działania w zakresie polityki kadrowej oraz budowy nowych kompetencji dla nowych miejsc pracy.

W roku 2006 w unijnym sektorze usług finansowych (EU27) pracowało 5,6 miliona pracowników – stanowi to 2,7 proc. ogólnego zatrudnienia w Europie. Dla porównania – w Stanach Zjednoczonych w usługach finansowych pracowało w tym okresie 4,7 proc. zatrudnionych. W Europie sektor finansowy jest największym procentowo pracodawcą w Wielkiej Brytanii (4,8 proc.), w Holandii (3,9 proc.) oraz we Francji i Niemczech (3,4 proc.). W Polsce zatrudnienie znalazło w nim prawie 300 tys. osób (szóste miejsce wg liczby zatrudnionych w UE), czyli 2,71 proc. ogółu pracowników. W strukturze zatrudnienia dominują osoby ze średnim i wysokim poziomem kwalifikacji. W latach 2000-2006 obserwowany był wyraźny trend wzrostu kwalifikacji w sektorze. Struktura wiekowa kadry jest podobna, choć w nowych krajach członkowskich jest ona młodsza, większy jest w nich także udział kobiet, w tym na wyższych stanowiskach menedżerskich. Najstarszych wiekowo pracowników ma sektor usług finansowych we Francji i Niemczech.

Wzrost i hamowanie

Lata 2006-2007 były okresem intensywnego rozwoju sektora usług finansowych: aktywa banków wzrosły o 18, a składki ubezpieczeniowe o 4,8 proc.. Stało się tak m.in. dzięki rozszerzeniu Unii o nowe kraje, w których sektor ubezpieczeniowy tylko w roku 2006 wzrósł o 26 proc. Powstał także jednolity rynek europejski dla usług finansowych, który jednocześnie intensywnie uczestniczył w procesie globalizacji. Ekonomia skali zachęcała do tworzenia coraz większych struktur grupowych, w tym tzw. bancassurance i znaczącej konsolidacji w sektorze. Ten dynamiczny wzrost został przerwany przez kryzys finansowy, którego źródeł upatruje się w procesie powszechnej, światowej liberalizacji rynków kapitałowych. W jej efekcie rynek został wręcz zalany nowymi produktami kapitałowymi, co ograniczyło ich transparentność i umożliwiło nadużycia. Menedżerowie mieli skłonność do krótkoterminowej perspektywy nastawionej na maksymalizację zysków, z marginalizacją długookresowych ryzyk. Negatywne konsekwencje liberalizacji, budowanej na regule bezpiecznych rynków finansowych, nasiliły też błędy agencji ratingowych oraz nieskuteczność publicznego nadzoru. Dodatkowym impulsem były zmiany ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI