Rynek finansowy: Kronika- listopad 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 • PKB w Polsce w 2009 r. wzrośnie o 1,4 proc. - tak przynajmniej w kolejnym raporcie prognozuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Wcześniejsze szacunki banku mówiły o wzroście gospodarczym rzędu 1,3 proc. Prognozy EBOR są bardziej optymistyczne od szacunków opublikowanych wcześniej przez Komisję Europejską, z nich bowiem wynika, że polska gospodarka przyspieszy w 2009 r. o 1,2 proc.
 • Stopa inflacji w Polsce będzie się systematycznie obniżać, osiągając tegoroczny cel inflacyjny (2,5 proc.) na początku 2010 r. Spadnie następnie poniżej celu, po czym ponownie wzrośnie do poziomu 2,5 proc. w połowie 2011 r. Dane takie podał Narodowy Bank Polski w październikowej projekcji inflacji i PKB.

 • Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2009 r. wyniosła 11 proc. i w porównaniu do września wzrosła o 0,1 pkt. proc. W końcu października bez pracy pozostawało 1,74 mln osób – o 26 tys. więcej niż we wrześniu. W tym czasie liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 75,1 tys., w porównaniu do września było ich mniej o 12,7 tys. Dla porównania: w październiku 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 90,4 tys. ofert pracy.
 • W 2010 r. polscy podatnicy zapłacą 35 mld zł na obsługę długu publicznego. Na koniec przyszłego roku dług publiczny przypadający na przeciętnego Polaka będzie wynosił 19,3 tys. zł. To prawie dwa razy więcej niż nasze prywatne zobowiązania, wynoszące 10,4 tys. zł. Gdybyśmy nie mieli długu publicznego, rocznie w kieszeni przeciętnego pracownika sektora pozarolniczego w Polsce zostawałoby 2,5 tys. zł.
 • We wrześniu 2009 r. Polska zanotowała najwyższy wzrost sprzedaży detalicznej w Unii Europejskiej – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym wzrosła w naszym kraju o 5,4 proc., wobec spadku o 2,5 proc. r/r w całej Unii Europejskiej i o 3,6 proc. r/r w strefie euro. Kolejne co do wielkości wzrosty zanotowano w Austrii (3,1 proc. r/r) i w Szwecji (1,4 proc. r/r). Największe spadki sprzedaży odnotowano natomiast na Łotwie (o 30,9 proc. r/r), Litwie (o 25,7 proc. r/r) oraz w Estonii (o 20,8 proc. r/r).
 • Deficyt budżetowy na koniec września 2009 r. wyniósł 21,34 mln zł. W okresie styczeń – wrzesień 2009 r. dochody budżetu państwa wyniosły 202,58 mld zł, czyli 74,2 proc. całorocznego planu, wydatki zaś 223,92 mln zł, czyli 74,6 proc. całorocznego planu. Z założeń Ministerstwa Finansów wynika, że deficyt budżetowy na koniec 2009 r. ma wynieść blisko 27,2 mld zł.
 • We wrześniu 2009 r. saldo na rachunku bieżącym było ujemne i wyniosło 57 mln euro. Na jego wysokość wpłynęło ujemne saldo dochodów (704 mln euro) i obrotów towarowych (4 mln euro) oraz dodatnie saldo transferów bieżących (376 mln euro) i usług (275 mln euro). W porównaniu z wrześniem 2008 r. ujemne saldo rachunku bieżącego poprawiło się o 1,98 mld euro, głównie dzięki poprawie salda obrotów towarowych. W sierpniu 2009 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI