Zmiany w zarządach dwóch banków spółdzielczych

Zmiany w zarządach dwóch banków spółdzielczych
Fot. stock.adobe.com/Pefkos
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
24 marca 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zmiany w zarządach: Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Sebastianowi Żbikowi funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Roberta Hajduka na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.

Czytaj także: Pierwsze Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających w 2023 r.

Sebastian Żbik od 1995 roku związany jest z bankowością. W tym okresie zajmował szereg kierowniczych stanowisk w obszarze ryzyka i zarządzania procesem kredytowym.

W Krakowskim Banku Spółdzielczym pełnił funkcję Dyrektora Biura Analiz Kredytowych.
Sebastian Żbik posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, był uczestnikiem wielu specjalistycznych szkoleń z dziedziny zarządzania, bankowości i finansów.

W dniu 3 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego powołała na stanowisko wiceprezesa Zarządu Sebastiana Żbika, ze skutkiem od dnia 6 czerwca 2022 roku.

Krakowski Bank Spółdzielczy to polski bank o 125-letniej tradycji działania, sięgającej końca wieku dziewiętnastego. Założony w roku 1898, należy do najstarszych instytucji finansowych w Polsce, czytamy na stronie internetowej Banku.

Oferuje szereg nowoczesnych produktów bankowych dostosowanych do oczekiwań, potrzeb i możliwości klientów. Do korzystania z usług zaprasza klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze i instytucje, rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewnia przyjazną i profesjonalną obsługę oraz elastyczne podejście.

Placówki Krakowskiego Banku Spółdzielczego zlokalizowane są na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Sieć obsługi klienta to obecnie 65 placówek, których dokładne położenie i dane kontaktowe znajdują się w zakładce Oddziały, na stronie internetowej Banku.

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego:

Tomasz Styczyński – prezes Zarządu;
Irena Wiktor – wiceprezes Zarządu;
Mariusz Kumorek – wiceprezes Zarządu;
Sebastian Żbik – wiceprezes Zarządu.

Czytaj także: Prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego o wychodzeniu na prostą

Według źródeł historycznych Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej został założony w grudniu 1899 r. i zarejestrowany we Lwowie pod nazwą „Spółka oszczędności i pożyczek z nieograniczoną poręką w Tęgoborzy”. W dniu 24.04.1949 r. spółka łączy się ze „Spółdzielnią z nieograniczoną odpowiedzialnością w Jakubowicach” (obecnie Łososina Dolna). Natomiast zmianę statusu nazwy na „Bank Spółdzielczy” z siedzibą w Łososinie Dolnej przyjęto w1975 roku.

Zgodnie ze Statutem Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego. Jest członkiem Zrzeszenia BPS.

Bank stosuje w przewadze własne parametry oprocentowania ustalane decyzjami Zarządu BS. Oferty produktowe dla klientów podlegają okresowej aktualizacji w związku ze zmianami stóp rynkowych, oraz reakcją konkurencji.

W ofercie depozytów i kredytów, dominuje uniwersalny pakiet dla każdej grupy klientów systematycznie wzbogacany i cieszący się dużym popytem z uwagi na prostotę, przejrzystość oferty, a nade wszystko akceptowalną cenę wśród członków oraz klientów Banku, czytamy na stronie internetowej.

Władze Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej:

prezes Zarządu – Robert Hajduk;
wiceprezes Zarządu – Zdzisława Orzeł;
wiceprezes Zarządu – Katarzyna Szewczyk.

Czytaj także: Prezes Banku BPS chce zwiększyć udział Zrzeszenia w rynku bankowym

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF, Krakowski Bank Spółdzielczy / KBS, Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej