Przewodniczący KNF o współpracy i konstruktywnym dialogu ze środowiskiem bankowym

Przewodniczący KNF o współpracy i konstruktywnym dialogu ze środowiskiem bankowym
Jacek Jastrzębski, fot. K. Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Uważam, że w obszarze zaufania i współpracy opartej na wzajemnym szacunku mamy zbudowane dobre podwaliny i powinniśmy na nich budować dalej” - mówił prof. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, podczas tegorocznego świątecznego spotkania środowiska bankowego, którego gospodarzem był Związek Banków Polskich wraz z Krajową Izbą Rozliczeniową.

Jacek Jastrzębski w swoim wystąpieniu wiele uwagi poświęcił kwestii zaufania i współpracy pomiędzy regulatorem a środowiskiem bankowym. W tym kontekście przypomniał okres pandemii.

„Chciałbym tu wrócić do okresu pandemii – zwłaszcza jego pierwszych tygodni, kiedy to wszyscy działaliśmy w warunkach niepewności i obaw, bo nikt nie wiedział, jak rozwinie się sama pandemia, nie mówiąc już o jej konsekwencjach gospodarczych.

Jestem dumny z tego, że wówczas główna sala w UKNF stała się miejscem, gdzie na cyklicznych spotkaniach mogliśmy razem radzić sobie zarówno z wyzwaniami, które przynosił każdy kolejny dzień, jak i zastanawiać się, jak strategicznie mierzyć się z wyzwaniami ekonomicznymi i finansowymi, co do których mieliśmy świadomość, że wraz z rozwojem pandemii stają się one nieuchronne.”

Przypomniał rolę banków w niezwykle sprawnej dystrybucji środków w ramach rządowych programów osłonowych, przede wszystkim Tarczy Finansowej. Jak zauważył koordynacja działania instytucji publicznych z sektorem bankowym pozwoliła ocalić tysiące miejsc pracy i przejść naszej gospodarce przez okres niepewności w czasie tzw. lockdownów.

Tę część swojego wystąpienia przewodniczący KNF zakończył następującą uwagą:

„Trafnie powiedziano w kryzysie pandemicznym, że o ile w przypadku niektórych wcześniejszych kryzysów finansowych to banki były źródłem problemu, o tyle w kryzysie pandemicznym były kluczem do jego rozwiązania.”

Czytaj także: Prezes NBP o perspektywach dla banków – doroczne spotkanie przedstawicieli środowiska bankowego

Procentuje kapitał zaufania

„Kapitał zaufania i współpracy zbudowany między nami w okresie pandemii procentował w kolejnych latach. Wspomnę tu choćby analogiczną mobilizację i koordynację sektora finansowego – nie tylko bankowego – w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, który postać pełnoskalowej agresji zbrojnej przybrał w lutym 2022 r.

Cały czas procentuje też ten kapitał w zakresie opartej na zaufaniu i zbudowanych bezpośrednich relacjach współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa sektora finansowego” – mówił Jacek Jastrzębski.

Jako kolejny przykład współpracy banków z instytucjami państwa odpowiedzialnymi za sektor finansowy podał szereg działań, które doprowadziły do utworzenia Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, co pozwoliło rozwiązać sytuację związaną z trudnym położeniem jednego z większych banków komercyjnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich depozytów.

Jak podkreślił – dla skutecznego przeprowadzenia tej operacji kluczowe znaczenie miało wzajemne zaufanie wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia.

„Dziś również prowadzimy wspólnie strategiczne dla polskiego sektora bankowego, długofalowe projekty – jak choćby związane z wprowadzeniem Wskaźnika Finansowania Długoterminowego lub z reformą wskaźników referencyjnych – i wszyscy wiemy, że ich sukces wymaga współpracy i konstruktywnego dialogu” – powiedział przewodniczący KNF.

Czytaj także: Bankowcy oczekują dialogu i stabilnego prawa

Zaufanie zwiększa odporność

„Nikt nie jest w stanie nam zagwarantować, że kolejne lata będą łatwiejsze lub spokojniejsze. Wpływ na to może mieć szereg okoliczności, w tym też od nas zupełnie niezależnych – co widzieliśmy na przestrzeni ostatnich lat. To co możemy jednak zrobić, to zbudować środowisko, zespół, relacje i zaufanie, które uczynią nas maksymalnie odpornymi na cokolwiek, co przyszłość może przynieść” – przekonywał Jacek Jastrzębski.

„Kończę więc optymistycznie. Uważam, że w obszarze zaufania i współpracy opartej na wzajemnym szacunku mamy zbudowane dobre podwaliny i powinniśmy na nich budować dalej.

Ze strony nadzoru finansowego mogę Was zapewnić, że tak jak rynek finansowy mógł na nas liczyć w najtrudniejszych chwilach ostatnich pięciu lat, tak będzie mógł liczyć na nas dalej – a my zakładamy, że tak samo będziemy mogli liczyć na Was” – zadeklarował przewodniczący KNF.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF, Związek Banków Polskich / ZBP