Prezes NBP o perspektywach dla banków – doroczne spotkanie przedstawicieli środowiska bankowego

Prezes NBP o perspektywach dla banków – doroczne spotkanie przedstawicieli środowiska bankowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Sektor bankowy wykazał się odpornością i zdolnością adaptacyjną w obliczu niesprzyjających okoliczności zewnętrznych” - mówił prof. Adam Glapiński w swoim wystąpieniu podczas spotkania przedstawicieli środowiska bankowego w Klubie Bankowca.

„Sektor bankowy pozostaje w Polsce bezpieczny i stabilny. Wzrost stóp procentowych zapoczątkowany w 2021 roku pozwoli bankom realizować wysokie przychody odsetkowe, co w połączeniu z ostrożnym zarządzaniem ryzykiem kredytowym i kontrolą kosztów przełożyło się na wyraźną poprawę wyników finansowych.

Tegoroczne wyniki finansowe sektora są nominalnie najwyższe w historii i umożliwiły wzrost wskaźników zyskowności do poziomów zbliżonych do średnich europejskich. Co najważniejsze – pozwoliły również na wzrost kapitałów i nadwyżek kapitałowych, dzięki czemu wzrosła zdolność banków do kreacji kredytu i absorpcji potencjalnych strat” – mówił prezes NBP.

Odnosząc się do polityki pieniężnej i jej wpływu w kolejnych miesiącach na sektor bankowy powiedział:

„Dostosowanie stóp procentowych dokonane we wrześniu, w październiku przez Radę Polityki Pieniężnej wpłynie zapewne na obniżenie dynamiki wyników odsetkowych banków, ale poziom marży odsetkowej nadal pozostanie relatywnie wysoki. Jednocześnie decyzja ta będzie miała korzystny wpływ na koszty ryzyka kredytowego banku poprzez obniżki rat kredytów dla kredytobiorców.”

Czytaj także: Bankowcy oczekują dialogu i stabilnego prawa

Zbędne wakacje kredytowe

W tym kontekście powtórzył swoje stanowisko w kwestii tzw. wakacji kredytowych. „NBP uważa je [wakacje kredytowe] za zbędne, powtarzamy to kolejny raz, a nawet niewskazane, gdyż w długim okresie wspiera to promowanie postaw tzw. moralnego hazardu”.

Dodał, że osoby, które nadal odczuwać będą nadmierne obciążenia dochodów spłatami rat mogą skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

„Wyzwaniem [dla banków] będzie spełnienie wymogu MREL bez jednoczesnego znacznego wykorzystania instrumentów kapitałowych, które powinny budować fundusze własne i być przeznaczone na finansowanie gospodarki” – stwierdził Adam Glapiński i dodał:

„Dlatego niezbędne są emisje kwalifikowanych instrumentów dłużnych”.

Czytaj także: Przewodniczący KNF o współpracy i konstruktywnym dialogu ze środowiskiem bankowym

Wyzwania rozwojowe przed Polską i bankami

Podsumowując swoje wystąpienie prezes NBP powiedział:

„Przed naszym krajem stoją wyzwania rozwojowe, których nie da się zrealizować bez aktywnego zaangażowania finansowego ze strony banków.”

Przypomniał, że niebawem Narodowy Bank Polski opublikuje raport dot. stabilności systemu finansowego. Znajdą się w nim analizy, oceny i rekomendacje skierowane zarówno do samego sektora bankowego, jak i do jego otoczenia.

Lektura raportu, w jego opinii, pozwoli wszystkim interesariuszom lepiej zrozumieć złożoność zagadnień związanych z naszym sektorem bankowym i jego rolą w gospodarce.

Źródło: BANK.pl