Walne Zgromadzenie Banku BPS udzieliło absolutoriów zarządowi i radzie nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku BPS udzieliło absolutoriów zarządowi i radzie nadzorczej
Źródło: Bank BPS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
25 czerwca 2024 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS, które zatwierdziło Sprawozdanie finansowe Banku za rok 2023 i udzieliło absolutorium członkom zarządu oraz członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. Akcjonariusze dokonali także podziału zysku, który Bank BPS wypracował w 2023 roku, czytamy w informacji Banku.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie Banku BPS wzięło udział 251 akcjonariuszy na 406 uprawnionych, reprezentujących łącznie 345 070 243 głosów, co stanowiło 75,736 proc. kapitału zakładowego.

Rok 2023 Bank BPS zakończył wysokimi wynikami finansowymi i zyskiem na poziomie 60,5 mln zł (w porównaniu do straty 37,9 mln zł w poprzednim roku).

Bardzo dobra była także rentowność i efektywności funkcjonowania. Wskaźnik C/I wyniósł 59,10 proc. (w porównaniu do 77,26 proc. w 2022 roku), a ROE netto 6,93 proc. (-4,34 proc. w roku 2022).

Bank osiągnął tak dobre wyniki pomimo wymagającej sytuacji rynkowej, utrzymującej się presji inflacyjnej, spowolnienia w wielu sektorach gospodarki i turbulencji geopolitycznych.

Artur Adamczyk

– Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku BPS jest teraz najlepsza od momentu jego powstania. To zasługa konsekwentnie realizowanych działań, zarówno po stronie kosztowej, jak i przychodowej.

Odbudowaliśmy adekwatność kapitałową, współczynnik kapitału Tier I wyniósł 17,2 proc., a łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 27,0 proc.

Efekty przynoszą działania, które narzuciliśmy sobie w ramach Wewnętrznego Planu Naprawy na lata 2020-2023, zatwierdzonego przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Wskaźnik jakości kredytów poprawił się do poziomu 10,9 proc., w ryzach utrzymujemy również pozostałe wskaźniki ryzyka.

Jednocześnie przeprowadziliśmy szereg zmian organizacyjnych w Banku Zrzeszającym. Na szczególną uwagę zasługuje wdrożenie nowego Centralnego Systemu Bankowego, a co za tym idzie – uproszczenie całej architektury IT Banku. Infrastruktura technologiczna Banku BPS jest teraz nowa, dobra i nowoczesna.

Chciałbym też podkreślić znaczenie takich zmian jak wprowadzenie usług powierniczych, stworzenie zespołu ESG, który ma uwspólnić zarządzanie ESG w ramach Zrzeszenia czy obecnie realizowany SOC zrzeszeniowy powiedział Artur Adamczyk, prezes Banku BPS.

Czytaj także: Prezes Banku BPS o roli banków lokalnych w finansowaniu małych firm

Nowe produkty finansowe i nowe technologie w Banku BPS

W 2023 roku Bank BPS kontynuował rozwój oferty produktowej, udostępniając produkty bankowe online i mobilnie oraz płatności bezgotówkowe, zarówno dla swoich klientów, jak i w całym Zrzeszeniu BPS.

Dzięki automatyzacji i usprawnianiu procesów operacyjnych, w szczególności w obszarze kredytów hipotecznych, oferta nie tylko trafiła w oczekiwania rynku, ale również została doceniona przez analityków portalu Bankier.pl, którzy wielokrotnie przyznawali jej najwyższe miejsca w rankingach kredytów hipotecznych.

Wśród działań realizowanych konsekwentnie przez Zarząd w ostatnich latach, warto zwrócić uwagę na znaczne uproszczenie struktury całej Grupy Kapitałowej Banku BPS. Ma to pozytywny wpływ na efektywność zarządzania i skonsolidowane wyniki finansowe.

Czytaj także: Banki spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS promują karty dla klientów biznesowych

Rada Nadzorcza o działaniach Banku BPS

Piotr Kaczyński, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS przedstawił informację o pracach Rady Nadzorczej i jej Komitetów w 2023 roku. Podkreślił bardzo dobre wyniki finansowe Banku.

Podziękował akcjonariuszom za udzielenie Bankowi BPS pożyczki podporządkowanej zaliczanej do kapitału AT1, co wzmocniło pozycję kapitałową Banku pod kątem wymogów LR i MREL.

Przewodniczący podziękował Zarządowi za pracę w minionym roku, a także w całej kończącej się kadencji.

– Ta kadencja Zarządu była mocno sprawcza i skuteczna. Realizujemy kolejne kroki w budowie silnej grupy bankowej – podkreślił Piotr Kaczyński.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło wszystkie przedstawione sprawozdania oraz udzieliło wysokich absolutoriów zarządowi i radzie nadzorczej.

Podjęło także uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto Banku za rok 2023 oraz pozostałych raportów wynikających z przepisów i rekomendacji.

Czytaj także: Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej | Spółdzielcy wciąż mają ogromny potencjał

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości / Bank BPS