Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej / Strategiczna Szkoła BS

Multimedia | Bankowość spółdzielcza

Vistula Bank Spółdzielczy potwierdza Profil Zaufany nie tylko swoim klientom

„Cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo są jednymi z głównych obszarów, którymi w tej chwili powinny zajmować się banki spółdzielcze” – podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej mówił w wywiadzie dla BANK.pl, Kamil Łukasiak, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji, Vistula Bank Spółdzielczy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Debata podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, luty 2024
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Nieprzewidywalne czasy szansą dla banków spółdzielczych

Mamy wciąż szansę na to, by w Polsce zbudować zróżnicowany, zdrowy sektor bankowy, w którym lokalne instytucje finansowe odgrywałyby silną rolę – podkreślał Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich, w wystąpieniu wprowadzającym do debaty podsumowującej pierwszy dzień zajęć (20.02.2024) Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej. W debacie uczestniczyli również Krzysztof Pietraszkiewicz, wieloletni prezes ZBP, Artur Adamczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, Mirosław Skiba, prezes zarządu, SGB-Banku i Krzysztof Karwowski, przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej o regulacjach, regulatorach i stanowieniu prawa

Współczesny rynek finansowy jest w ogromnej mierze determinowany przez otoczenie prawno-regulacyjne, to zaś obejmuje wiele poziomów, poczynając od prawa europejskiego aż po rekomendacje nadzorcze i orzecznictwo sądów – wskazywała Katarzyna Urbańska, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, podczas drugiej już sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza

Tradycyjne wartości spółdzielcze i transformacja cyfrowa

Digitalizacja gospodarki postępuje, a jedną z konsekwencji tego procesu jest zmiana oczekiwań i nawyków po stroni konsumentów. Wszystkie te czynniki warunkują przyszłe funkcjonowanie sektora bankowego – przypomniała Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich, podczas inauguracji drugiej sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Małgorzata Matejkowska, fot. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
Bankowość spółdzielcza

Bank spółdzielczy musi szukać także dochodów pozaodsetkowych

Podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej rozmawialiśmy z Małgorzatą Matejkowską p.o. Prezesa Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą we Włocławku. Małgorzata Matejkowska zdecydowała się na udział w Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej zainspirowana przez poprzedniego prezesa banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
Magdalena Bolimowska
Bankowość spółdzielcza | Multimedia

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie bankiem pierwszego wyboru dla społeczności lokalnej?

„Szukam obszarów, w których mogłabym razem ze swoim Bankiem się wyróżnić. Chciałabym być Bankiem pierwszego wyboru dla naszego klienta przynajmniej w rejonie, w którym działam” – mówiła Magdalena Bolimowska, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Edyta Syrewicz
Multimedia | Bankowość spółdzielcza

Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie o zarządzaniu bankiem lokalnym

Jedną z wartości Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej była możliwość wysłuchania różnorodnych prelekcji naukowców, także tych którzy na co dzień nie mają styczności z sektorem bankowym – wynika z wypowiedzi Edyty Syrewicz, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Banku Spółdzielczego w Koronowie – udzielonej portalowi BANK.pl

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość spółdzielcza | Multimedia

Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP o wyzwaniach dla banków lokalnych

Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich uczestniczył zarówno w obecnej jak i poprzedniej Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej. Poprosiliśmy go o porównanie sytuacji sektora spółdzielczego w okresie przed pandemią, kiedy odbyło się pierwsze tego typu spotkanie przedstawicieli bankowości lokalnej, a chwilą obecną.

CZYTAJ WIĘCEJ
Katarzyna Siemaszko
Multimedia | Bankowość spółdzielcza

Prezes Warmińskiego Banku Spółdzielczego o Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

„Już w tej chwili powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na nasze modele biznesowe po to, aby dogonić, albo nawet przegonić naszą konkurencję” – powiedziała Katarzyna Siemaszko, Prezes Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego w wywiadzie dla BANK.pl udzielonym podczas Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Od prawej: Agnieszka Wachnicka - Wiceprezes ZBP, Bartosz Kublik - Wiceprezes ZBP, Krzysztof Karwowski - Przewodniczący Sekcji BS i BZ ZBP, dr Tadeusz Białek - Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński - Wiceprezes ZBP
Bankowość spółdzielcza

Obradowała Sekcja Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających ZBP z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich

Odbyło się Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich z udziałem Nowych Członków Związku Banków Polskich.
Pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Karwowskiego – Przewodniczącego Sekcji BS i BZ omówiono zagadnienia mające wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Przedstawiono także kolejne Banki Spółdzielcze aplikujące do grona Członków ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marian Gola,
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej o zarządzaniu ryzykiem

Kluczowym aspektem funkcjonowania banków jest zarządzanie ryzykiem. O tym, jak się zmieniło podejście do tego obszaru w ostatnich latach, a także o kluczowych wyzwaniach towarzyszących zarządzaniu ryzykiem, mówili prelegenci podczas kolejnej już sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, która odbyła się w Pałacu w Żelechowie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Ołdakowski,
Bankowość spółdzielcza | Wydarzenia

Bankowość spółdzielcza wobec ożywienia gospodarczego

Najgorsze już za nami – zapewniał słuchaczy tegorocznej edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej Michał Ołdakowski, prezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Przypomniał równocześnie, iż odbicie nastąpiło z wyjątkowo niskiego poziomu – pierwsze dwa kwartały przyniosły słabe wyniki gospodarcze, tak w sferze konsumpcji, jak i inwestycji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Piotr Płoszajski,
Bankowość spółdzielcza

Strategia na czas niepewności musi być nieprzewidywalna

Fryderyk Chopin nie miałby najmniejszych szans, by zatriumfować w ostatnim Konkursie Chopinowskim – tym stwierdzeniem prof. dr hab. Piotr Płoszajski, wykładowca SGH w Warszawie i ekspert w dziedzinie najnowszych technologii, zaskoczył uczestników tegorocznej edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, która odbywa się w zabytkowym pałacu w Żelechowie. Przez niemal 200 lat gruntownie zmieniła się zarówno technologia budowy instrumentów muzycznych, jak i oczekiwania słuchaczy. Obecnie po prostu inaczej się „gra Chopina” aniżeli za jego życia, brzmienie jest bardziej cyfrowe niż analogowe – przekonywał ekspert.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dr Tadeusz Białek, Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej 2023
Bankowość spółdzielcza

Bankowość spółdzielcza w obliczu nowych wyzwań

Efektywność, bezpieczeństwo i rozwój – te trzy wartości legły u podstaw programu tegorocznej edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej. Rozpoczynając grudniową (5-6.12.2023) sesję tego szczególnego przedsięwzięcia edukacyjnego, prezes Związku Banków Polskich, dr Tadeusz Białek podkreślił, iż celem spotkania jest rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry menedżerskiej bankowości lokalnej. Chodzi tu zarówno o pogłębienie wiedzy z zakresu bankowości lokalnej, jak również zaprezentowanie wizji tego segmentu rynku finansowego i stosowanych modeli biznesowych, wreszcie integracja środowiska, co z kolei pozwoli na lepszą wymianę poglądów i zrozumienie specyfiki branży.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/02

Nauka i Edukacja Ekonomiczna. Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej: Dobre rokowania

Warsztaty i prezentacje, konwersatoria i ćwiczenia złożyły się na bogatą merytorycznie agendę drugiej sesji w ramach pilotażowej edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej. Elementy strategii i długofalowej wizji rozwoju przeplatały się z praktycznymi aspektami prowadzenia szczególnej formy biznesu, jaką stanowi bankowość spółdzielcza.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP.
Bankowość spółdzielcza | Finanse osobiste | Multimedia

Wcześniejsza spłata kredytów konsumenckich większym problemem dla firm pożyczkowych niż dla banków

O konsekwencjach i kosztach dla banków spółdzielczych wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich przez klientów – mówił w rozmowie z portalem aleBank.pl podczas II sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej dr Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej
Bankowość spółdzielcza | Edukacja finansowa | Multimedia

Bankowcy o Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej to przedsięwzięcie Związku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, którego celem jest odpowiedź na pytanie: jak budować strategię? Jak wytyczać strategiczne drogi dla polskiego sektora bankowości spółdzielczej? – powiedział Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP podczas otwarcia II sesji szkolenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2