S&P Global Ratings

S&P
Gospodarka

Polska gospodarka na tle rynków wschodzących w raporcie S&P Global Ratings

Według raportu analitycznego przygotowanego przez zespół S&P Global Ratings wzrost PKB w głównych gospodarkach rynków wschodzących (EM) w drugim kwartale spowolnił i nasiliła się presja inflacyjna. S&P Global Ratings spodziewa się, że trend będzie kontynuowany przy czym na wzrost gospodarek wschodzących negatywnie może wpłynąć osłabienie koniunktury w Europie Zachodniej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis BANk - szyld
Cyberbezpieczeństwo

Wakacje kredytowe i programy naprawcze w bankach

Uchwalenie powszechnych wakacji kredytowych, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, przynosi pierwsze negatywne konsekwencje dla sektora finansowego. Bank Millenium przekazał informację, iż władze tej instytucji podjęły decyzję o uruchomieniu planu naprawy. Przesłanką dla tak brzemiennej w skutkach decyzji ma być właśnie możliwość odraczania spłaty kredytu hipotecznego przez osoby, zaciągające to zobowiązanie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
modele domów z banknotów CHF
Gospodarka | Komentarze ekspertów

S&P: w długim okresie rentowność sektora bankowego będzie pod presją, kluczowe ryzyko dotyczące kredytów frankowych

Polski sektor bankowy utrzymuje wystarczające bufory kapitałowe wobec typowych, cyklicznych ryzyk gospodarczych, w długim okresie rentowność sektora bankowego pozostanie jednak pod presją. Kluczowe ryzyko dotyczy narastających sporów sądowych związanych z kredytami hipotecznymi w CHF ‒ ocenia S&P Global Ratings.

CZYTAJ WIĘCEJ
gospodarka, straty, wykres
Gospodarka

S&P Global Ratings: trend ryzyka branżowego dla polskich banków nadal jest negatywny

S&P Global Ratings nadal postrzega trend ryzyka branżowego dla polskich banków jako negatywny, wynikający m.in. ze spadku wyniku odsetkowego netto w warunkach zwiększonych strat kredytowych oraz obciążeń niezwiązanych z dochodami (podatek bankowy). Długofalowym zagrożenia dla stabilności polskiego sektora bankowego jest rosnąca presja na jego profil ryzyka i stopy zwrotu, podała agencja.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2