Globalny dług publiczny w 2024 roku będzie o ponad 50%  wyższy niż przed pandemią

Globalny dług publiczny w 2024 roku będzie o ponad 50%  wyższy niż przed pandemią
Fot. stock.adobe.com / piter2121
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksperci S&P Global Ratings prognozują, że w 2024 roku 137 ocenianych przez agencję państw zaciągnie na rynkach finansowych długoterminowy dług równowartości 11,5 bln dol. Jest to wzrost o 8% w stosunku do 2023 r. i o ponad 50% powyżej poziomów odnotowanych przed pandemią.

Podwyższone zadłużenie brutto wynika częściowo z konieczności większego refinansowania zadłużenia. Niepewność związana z Covid-19 skłoniła w latach 2020-2021 wiele państw do pośpiesznego zaciągania pożyczek krótkoterminowych.

Trend ten był szczególnie widoczny m.in. w USA, Japonii i Niemczech. Szacunkowy średni udział długu krótkoterminowego w światowym zadłużeniu długu państwowego wyniósł w roku 2023  14,8% czyli znacznie więcej niż 9,5% odnotowane w 2019 r.

Stany Zjednoczone odnotują największy nominalny wzrost zadłużenia wśród wszystkich państw. S&P Global Ratings prognozuje że emisja długoterminowego zadłużenia Stanów Zjednoczonych osiągnie 4,5 bln dol. czyli o 1 bln dol. więcej niż w 2023 r.

Udział Stanów Zjednoczonych w globalnej emisji długoterminowych pożyczek wzrośnie w tym roku do 40%. Stany Zjednoczone mają wysoki deficyt budżetowy, wynikający z wcześniejszych decyzji podatkowych i wydatkowych, ale także z wysokiego kosztu obsługi i refinansowania długu.

Zadłużenie w pozostałych krajach G-7, Azji i Ameryce Południowej

Pozostałe kraje G-7 utrzymają zadłużenie na wysokim poziomie, przy czym rząd Wielkiej Brytanii zwiększy w tym roku swoją emisję o prawie 30% do około 350 mld. dol.  Do największych światowych emitentów należą też Włochy (prawie 400 mld dol.), Francja i Niemcy (ponad 300 mld dol.).

Słaby wzrost gospodarczy i utrzymująca się presja wydatkowa w obliczu wewnętrznych wyzwań politycznych sprawią, że zadłużenie długoterminowe dużych państw Ameryki Łacińskiej utrzyma się na wysokim poziomie, podobnie jak w zeszłym roku. Dwaj najwięksi emitenci, Brazylia i Meksyk, pożyczą odpowiednio równowartość 280 mld. dol. i 180 mld. dol.

Emisja długu państwowego w regionie Azji i Pacyfiku ustabilizuje się, przy czym Chiny przewyższą zadłużenie długoterminowe Japonii.

Analitycy S&P Global Ratings oczekują, że rządy w tym regionie pożyczą w roku 2024 3,9 bln dol. czyli o 0,2 bln dol. mniej niż w roku 2023. Ale Chiny zwiększą emisję długu o 7% do 1,7 bln dol. Chiński deficyt budżetowy pozostanie na podwyższonym poziomie 3% PKB.

Droższa obsługa długu

S&P Global Ratings przewiduje, że w 2024 roku rynki wschodzące regionu Europa, Bliski Wschód, Afryka pożyczą netto około 2,8% PKB, co oznacza niewielki spadek z 3,1% PKB w 2023 r. Ale dane dotyczące 54 państw tego regiony objętych raportem są niejednorodne.

Polska wyemituje obligacje skarbowe o równowartości 73,4 mld dol., w porównaniu z 60 mld dol. w roku 2023. Ten przyrost wynikać będzie z 5-procentowego deficytu budżetowego oraz aprecjacji złotego.

Obsługa długu będzie droższa w okresie wyższych stóp procentowych i możliwej większej zmienności warunków. Według prognozy główne banki centralne, takie jak Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny, rozpoczną obniżki stóp procentowych w 2024 r.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl