S&P Global Ratings potwierdza ratingi dla Polski

S&P Global Ratings potwierdza ratingi dla Polski
Fot. stock.adobe.com / piter2121
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
10 maja 2024 r. agencja S&P Global Ratings potwierdziła swoje długoterminowe i krótkoterminowe ratingi kredytowe państwa polskiego w walucie obcej na poziomie „A-/A-2” oraz długoterminowe i krótkoterminowe ratingi kredytowe państwa w walucie lokalnej „A/A-1” z perspektywą stabilną.

Analitycy S&P oczekują, że polska gospodarka wzrośnie o 2,8% w 2024 r. i o 3,1% w 2025 r. Motorem wzrostu będzie popyt krajowy kompensujący słaby popyt zewnętrzny ze strony kluczowych partnerów handlowych Polski.

Stabilna perspektywa wynika z solidnych średnioterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego Polski oraz lepszych stosunków z Unią Europejską i uwzględnia jednocześnie krótkoterminowe zagrożenia, na jakie jest narażona polska gospodarka w związku ze stłumionym popytem zewnętrznym, luźną polityką fiskalną i podwyższoną presją cenową.

S&P o wojnie za wschodnią granicą i wyborach prezydenckich

Agencja zauważa, że nowy polski rząd odblokował dostęp do funduszy unijnych, w tym z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który był wstrzymywany za poprzednich  rządów.

Agencja spodziewa się kontynuacji napływu funduszy UE, ale wdrażanie dobrej polityki gospodarczej  pozostaje trudne ze względu na napięty kalendarz wyborczy i spolaryzowany wewnętrzny krajobraz polityczny. Wydatki wojskowe oraz napięcia polityczne utrudnią naprawę budżetu, którego wysoki deficyt zmniejszać się będzie jedynie stopniowo.

S&P prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w 2024 r., podobnie jak w roku ubiegłym, będzie nieco większy niż 5% PKB.

Analitycy agencji przewidują, że po wyborach prezydenckich w 2025 r. rząd będzie mógł podjąć kroki w kierunku konsolidacji fiskalnej  w wyniku czego deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszy się do 3,6% PKB do 2027 r.

Pozytywne i negatywne scenariusze

Odporność Polski na wstrząsy zewnętrzne w ostatnich latach wynika ze zróżnicowanej gospodarki, elastycznych rynków pracy i produktów oraz wykształconej siły roboczej. Dużym atutem Polski jest członkostwo w UE ze względu na dostęp do funduszy i rynków unijnych oraz stosunkowo bezpieczne dostawy energii.

Do mocnych stron agencja zalicza także wciąż umiarkowane zadłużenie publiczne i prywatne kraju, dostęp do dużego, nietworzącego długu finansowania zewnętrznego, w tym transferów UE, oraz stosunkowo głębokich krajowych rynków kapitałowych.

Zagrożenia dla wzrostu mogą wynikać z potencjalnych opóźnień w wydatkach z RRF ( Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności), słabości kluczowych partnerów handlowych Polski oraz utrzymującej się inflacji.

W scenariuszu pozytywnym S&P może podnieść ratingi, jeśli nastąpiłaby w Polsce trwała poprawa instytucjonalna i zarządcza, która przełożyłaby się na stały napływ funduszy unijnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co wspierałoby średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego Polski i poprawiło saldo fiskalne powyżej oczekiwań.

W scenariuszu negatywnym możliwe jest obniżenie ratingu, gdyby średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego Polski uległy znacznemu pogorszeniu. Może to wynikać z ponownych wstrząsów zewnętrznych, w związku z wojną rosyjsko-ukraińską.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.