S&P Global Ratings podtrzymał ratingi kredytowe Banku Pekao i zmienił perspektywę ze stabilnej na pozytywną

S&P Global Ratings podtrzymał ratingi kredytowe Banku Pekao i zmienił perspektywę  ze stabilnej na pozytywną
Fot. stock.adobe.com/Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
S&P Global Ratings podtrzymał długoterminowe i krótkoterminowe ratingi kredytowe Banku Pekao na poziomie BBB+/A-2 i zmienił perspektywę na pozytywną ze stabilnej, podała agencja. S&P przyznał też długoterminowy rating emisyjny BBB proponowanym uprzywilejowanym obligacjom niepreferowanym, które mają zostać wyemitowane przez Bank Pekao.

„Nasza ocena podstawowej zdolności kredytowej grupy, odzwierciedlona w SACP, pozostaje niezmieniona. Niedawno opublikowane wyniki za trzeci kwartał oraz nasze oczekiwania na przyszłość średnioterminową wspierają nasz SACP bbb+. Pekao w dalszym ciągu korzysta z wysokiej marży odsetkowej netto i naszych oczekiwań, że wolumeny nowej działalności wzrosną w ciągu 2024 roku zgodnie z rynkiem. Powinno to zapewnić zwrot z kapitału własnego na poziomie około 13,5% w 2024 roku, co umożliwi bankowi wypłatę dywidendy i wzmocnienie kapitalizacji” – czytamy w komunikacie.

„Oczekujemy, że w ciągu najbliższych dwóch lat współczynnik kapitałowy skorygowany o ryzyko wzrośnie do 13-14% z 12,9% na koniec 2022 roku. Przy oczekiwanym koszcie ryzyka na poziomie 50-80 pb, oczekuje się, że wyniki kredytowe Pekao być w dużej mierze zgodne z rynkiem. Bank korzysta z dobrej i stosunkowo taniej franczyzy depozytowej, umożliwiającej inwestowanie nadwyżek depozytów w papiery wartościowe, co z kolei wspiera obecnie wysoką rentowność” – czytamy również.

Emisje obligacji MREL

Dzięki proponowanej emisji na kwotę 500 mln euro (około 2,2 mld zł) Pekao kontynuuje budowanie minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL). Wolumen obecnej emisji przekracza wcześniejsze oczekiwania S&P, podano też w informacji.

„W ciągu 2023 roku Pekao wyemitował już obligacje MREL o wartości 750 mln zł i obligacje MREL o wartości 350 mln zł, które uważamy za kwalifikowane w ramach dodatkowej zdolności do absorpcji strat (ALAC), dzięki czemu całkowity bufor ALAC przekroczy 300 pb) w 2023 r. Instrumenty te mogą wchłonąć straty w wyniku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji bez powodowania niewypłacalności banku” – czytamy dalej w komunikacie.

Pozytywne perspektywy odzwierciedlają pogląd agencji, że przyszłe podporządkowane emisje MREL mogą znacząco i trwale podnieść bufor ALAC powyżej skorygowanego progu 350 pb obliczonych aktywów ważonych ryzykiem (RWA). Korekta progu o 50 pb powyżej standardowego progu 300 pb odzwierciedla oczekiwanie S&P, że Pekao nie wyemituje więcej niż około 10 instrumentów, które agencja uzna za kwalifikujące się do ALAC, co doprowadzi do pewnej koncentracji zapadalności, podano także.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews