Banki w Europie Środkowo-Wschodniej w ocenie S&P Global Ratings

Banki w  Europie Środkowo-Wschodniej w ocenie S&P Global Ratings
Fot. stock.adobe.com / Peter Hermes Furian
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Po trudnym początku roku warunki gospodarcze w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) ustabilizowały się” – stwierdza raport przygotowany przez analityków S&P Global Ratings. Analitycy podkreślają, że przyczynił się do tego spadek cen energii, który obniżył inflację, zmniejszył deficyt w handlu zagranicznym, umocnił waluty i obniżył rentowność obligacji skarbowych, pisze Witold Gadomski.

Ryzyko kredytowe w Europie Środkowo-Wschodniej jest niższe niż w Europie Zachodniej, gdyż zadłużenie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych jest generalnie niższe.

Stopy procentowe w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach znacznie wzrosły, ale już zaczęły spadać, w związku z czym analitycy uważają, że w bankach marże odsetkowe netto spadną w stosunku do maksymalnego poziomu.

Czytaj także: Czas szansy w Europie Środkowo-Wschodniej?

Co wykazały testy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego?

Średni zwrot z kapitału własnego w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich pięciu lat kształtował się poniżej 10%, ale był wyższy niż w Europie Zachodniej, więc ekspozycja na Europę Środkowo-Wschodnią poprawiła wyniki banków z Europy Zachodniej. Tendencja ta będzie kontynuowana.

Chociaż poprawiła się jakość aktywów w ostatnich pięciu latach, są one bardziej wrażliwe na pogorszenie koniunktury gospodarczej. Dane z testów warunków skrajnych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) pokazują, że w przypadku niekorzystnego scenariusza banki w Europie Środkowo-Wschodniej odnotowałyby największy przyrost niespłacalnych kredytów.

Rozmiar sektora bankowego w krajach CEE jest znacznie mniejszy niż w Europie Zachodniej, ale jego aktywa szybko rosną w miarę wzrostu zamożności regionu. Wielkość rynków bankowych jest bardzo zróżnicowana. Dwa największe rynki – Polska i Czechy – stanowią około 60% ogółu aktywów regionu.

Czytaj także: Dynamiczny rozwój banków jest niezbędny, by zapewnić finansowanie na miarę potrzeb rozwijającej się gospodarki

Udział banków zagranicznych w systemach bankowych CEE

Banki zagraniczne mają znaczący udział w systemach bankowych krajach CEE. Największymi bankami zagranicznymi w regionie są: Erste Grupa Bankowa, Raiffeisen Bank International (RBI), Grupa KBC, UniCredit i OTP Bank.

Strategie banków zagranicznych w regionie znacznie się różnią. Niektórzy gracze, tacy jak RBI, są obecni na wielu rynkach, SocGen tylko w dwóch krajach, a  KBC w czterech.

Kilka banków zachodnioeuropejskich prowadzi działalność wyłącznie w Polsce (Banco Comercial Portugues i Banco Santander). Polska zapewnia bankom efekt skali z uwagi na wielkość jej gospodarki. Jednak rentowność i perspektywy dla banków w Polsce są niepewne z uwagi na niezałatwiony problem kredytów walutowych.

Polska oraz Węgry mają najniższy udział udziału banków zagranicznych w aktywach – poniżej 50%. W pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej banki są w 70–90% własnością korporacji zagranicznych.

Dla banków czysto krajowych podstawą oceny ich wiarygodności są oceny globalnych agencji ratingowych. Wahają się one od „bb-” w Bośni do „bbb+” w Czechach.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl