Piotr Tomaszewski

Piotr Tomaszewski
Z rynku finansowego

Prezes BFG: zrzeszenie się banków komercyjnych w ramach systemu ochrony zwiększy stabilność całego sektora

Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz innych ustaw wprowadziła system ochrony dla banków komercyjnych. Zrzeszenie się banków komercyjnych w ramach systemu ochrony miałoby korzystny wpływ na cały sektor bankowy i przyczyniłoby się do dalszego zwiększenia jego stabilności – ocenia prezes BFG Piotr Tomaszewski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

BFG: przymusowa restrukturyzacja Idea Banku pozwoliła ochronić ponad 0,8 mld zł deponentów

Wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku nie pogorszyło sytuacji właścicieli i wierzycieli banku oraz pozwoliło ochronić 0,8 mld zł wierzycieli, w tym deponentów, których depozyty przekraczały poziom gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) lub nie były objęte gwarancjami Funduszu. Ponadto uratowało 1,5 mld zł środków znajdujących się na funduszu gwarancyjnym BFG, wynika z analiz przeprowadzonych przez PwC Advisory, podał BFG. W przypadku upadłości Idea Banku, co było alternatywą wobec przymusowej restrukturyzacji, wierzyciele ci straciliby swoje środki, podkreślił Fundusz.

CZYTAJ WIĘCEJ
Piotr Tomaszewski
Z rynku finansowego

Prezes BFG: przejęcie Idea Banku nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń od GetBacku

rzymusowa restrukturyzacja Idea Banku i jego przejęcie przez Bank Pekao to najbezpieczniejsze rozwiązanie z punktu widzenia deponentów Idea Banku i stabilności sektora finansowego w Polsce. Proces ten nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń przez klientów, którzy nabyli obligacje GetBack za pośrednictwem Idea Banku – roszczenia te nie zostały przeniesione do Banku Pekao, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

CZYTAJ WIĘCEJ
Piotr Tomaszewski
Komentarze ekspertów

Prezes BFG: problemy pojedynczych banków nie wpłyną na stabilność sektora

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenia, że problemy pojedynczych banków nie wpłyną na stabilność sektora. Rada BFG wyznaczając poziom składek banków na 2021 rok weźmie pod uwagę poziom i dynamikę środków gwarantowanych w sektorze, konieczność osiągnięcia docelowych poziomów funduszy BFG, a także bieżące uwarunkowania w branży ‒ poinformował PAP Biznes prezes BFG Piotr Tomaszewski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/09

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo Depozytów | Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz

W dobie bezprecedensowego kryzysu, z jakim mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, szczególnego wymiaru nabiera funkcjonowanie instytucji stojących na straży ładu i stabilności rynku finansowego, ze szczególnym wskazaniem na system gwarancji depozytów i mechanizmy wsparcia dla banków zagrożonych niewypłacalnością. O konsekwencjach obecnego kryzysu dla funkcjonowania sektora, zdolności adaptacyjnych polskich banków do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań makroekonomicznych i zdolności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do zapewnienia bezpieczeństwa środkom zgromadzonym w sektorze finansowym – z Piotrem Tomaszewskim, prezesem zarządu BFG, rozmawiali Maciej Małek i Karol Jerzy Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/04

Bankowość i Finanse | Kronika – kwiecień 2020

KADRY Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powołała na stanowisko prezesa BFG Piotra Tomaszewskiego. Jego zastępcą został Sławomir Stawczyk. Dotychczasowy prezes Mirosław Panek oraz jego zastępca Krzysztof Broda złożyli rezygnację. Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę o powołaniu Beaty Kozłowskiej-Chyły na prezesa zarządu PZU SA. Warunkiem objęcia stanowiska jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Beata Kozłowska-Chyła jest doktorem […]

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1