Prezes BFG gościem specjalnym Forum Bankowego 2024

Prezes BFG gościem specjalnym Forum Bankowego 2024
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W sesji inauguracyjnej tegorocznego Forum Bankowego (12.03.2024), zgodnie z ugruntowaną od wielu lat tradycją, głos zabierają reprezentanci organów i instytucji kluczowych dla utrzymania ładu i stabilności na rynku finansowym. Jednym z gości specjalnych tej edycji Forum będzie Piotr Tomaszewski, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, o czym informuje biuro prasowe BFG.

Podczas swojego wystąpienia prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego poruszy kluczowe z punktu widzenia BFG kwestie jak wymogi dot. minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), również na tle innych krajów europejskich.

Jego wypowiedź będzie dotyczyła również narzędzi ułatwiających proces przymusowej restrukturyzacji, takich jak bail-in playbooki, a także samooceny banków, czy też trwających prac nad inicjatywą Komisji Europejskiej w zakresie zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym i gwarantowania depozytów, tzw. CMDI.

Piotr Tomaszewski nawiąże również do przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. oraz zasygnalizuje plany BFG na przyszłość, w tym w zakresie logistyki wypłat środków gwarantowanych w wypadku spełnienia warunku gwarancji.

Czytaj także: Forum Bankowe 2024. Łączenie sił i kompetencji warunkiem skuteczniejszego budowania przewag konkurencyjnych

Czytaj także: Forum Bankowe 2024: prezes BIK optymistycznie o szansach rozwoju sektora bankowego

Źródło: BANK.pl, Bankowy Fundusz Gwarancyjny / BFG