Forum Bankowe 2024. Łączenie sił i kompetencji warunkiem skuteczniejszego budowania przewag konkurencyjnych

Forum Bankowe 2024. Łączenie sił i kompetencji warunkiem skuteczniejszego budowania przewag konkurencyjnych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„Zawsze chętnie korzystam z możliwości uczestniczenia w Forum Bankowym – jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń sektora bankowego" - powiedział portalowi BANK.pl Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

To właśnie dzięki takim spotkaniom, opartym na rzeczowym dialogu, wymianie myśli i dobrych praktyk, możemy jako sektor świadomie wyznaczać kierunki rozwoju. Wspólnie tworzymy fundamenty planowania strategicznego, które wymagają zwinnego łączenia innowacyjności i konkurencyjności z adresowaniem wymogów regulacyjnych i wyzwań w obszarze bezpieczeństwa, by na koniec zapewnić najwyższą jakość usług i cieszyć się zaufaniem klientów.

W czasie tegorocznego Forum wezmę udział w sesji poświęconej wyzwaniom technologicznym banków.

Instytucje finansowe na całym świecie zmagają się z różnorodnymi ryzykami, wśród których są m.in. turbulencje makroekonomiczne związane z inflacją, niejasne perspektywy wzrostu, zmieniające się otoczenie prawne, rosnąca konkurencja i oczekiwania klientów, niestabilność geopolityczna, cyberprzestępczość, a także wyzwania związane z integracją zaawansowanej analityki i AI z systemami bankowym.

Rodzimy sektor finansowy  doświadcza podobnych wyzwań. Stawianie im czoła wymaga zastosowania przemyślanych rozwiązań, wspierających skuteczne budowanie konkurencyjności, również wobec oferty podmiotów niebankowych. Stąd wśród kwestii, które warto omówić podczas naszej debaty, znajdą się m.in. inwestycje w technologie cyfrowe, takie jak aplikacje mobilne czy rozwiązania fintechowe oraz usługi zapewniające zaawansowaną personalizację oferty dla klientów.

Szczególnej uwagi wymaga także temat przeciwdziałania cyberprzestępczości i budowania sektorowej odporności. Wprowadzanie nowoczesnych usług to nie tylko obciążenia finansowe i technologiczne, ale także ryzyka w zakresie zachowania poufności informacji, dlatego dbałość o bezpieczeństwo danych, zarówno w kontekście samej instytucji, jak i klienta jest naszym uniwersalnym priorytetem.

Synergia, uzyskiwana dzięki połączeniu sił i kompetencji, może pozwolić na skuteczniejsze budowanie przewag konkurencyjnych, wdrażanie nowych modeli biznesowych i generowanie jakości, na poziomie praktycznie niedostępnym dla podmiotów spoza sektora.

Dlatego uważam, że warto maksymalizować wykorzystanie potencjału sektorowych instytucji w budowaniu, udostępnianiu i rozwijaniu funkcjonalnego zakresu centrów usług wspólnych. Doceniam wagę eksperckiego dialogu o sprawach, które mają kluczowe znaczenie także dla KIR.

Wierzę, że nasza rozmowa pozwoli na przyjrzenie się wspólnym wyzwaniom z różnych perspektyw i dostarczy nam wielu konstruktywnych wniosków.

Więcej informacji nt. Forum Bankowego 2024 i rejestracja – TUTAJ

Źródło: BANK.pl