Forum Bankowe 2024: BFG może powrócić do pobierania składki na fundusz gwarancyjny banków w 2025 roku

Forum Bankowe 2024: BFG może powrócić do pobierania składki na fundusz gwarancyjny banków w 2025 roku
Forum Bankowe 2024: Piotr Tomaszewski. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bankowy Fundusz Gwarancyjny może w 2025 roku powrócić do pobierania składki na fundusz gwarancyjny banków - poinformował prezes BFG Piotr Tomaszewski podczas Forum Bankowego ’24. Podkreślił także, że obecnie wszystkie banki spełniają wymogi MREL TREA, dwa banki nie spełniają jeszcze wymogu MREL TEM.

„Pewnie już za 2025 rok powrócimy do składki na fundusz gwarancyjny banków” – powiedział Piotr Tomaszewski na Forum Bankowym.

W lutym 2024 roku Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek należnych od banków na BFG w 2024 r. na poziomie 1,563 mld zł, w tym 0 zł na fundusz gwarancyjny banków, wobec łącznie 1,455 mld zł w 2023 r., kiedy również nie pobierano składki na fundusz gwarancyjny banków.

Czytaj także: Forum Bankowe 2024: głównym wyzwaniem dla sektora bankowego jest kwestia dot. walutowych kredytów mieszkaniowych

Forum Bankowe: wszystkie banki spełniają wymogi MREL TREA

Obecnie wszystkie banki spełniają wymogi MREL TREA, dwa banki nie spełniają jeszcze wymogu MREL TEM – poinformował prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski.

Ocenił, że ceny na rynku tych emisji są coraz atrakcyjniejsze, co skłaniać może banki do kolejnych emisji tych instrumentów.

„Będziemy bardzo twardo wymóg MREL realizowali” – powiedział Piotr Tomaszewski na Forum Bankowym.

Dodał, że MREL wyznaczany przez BFG jest najniższy w krajach Unii Europejskiej.

Piotr Tomaszewski poinformował, że BFG będzie motywować banki do zmiany struktury MREL-a i ocenił, że powoli rozwija się także rynek emisji obligacji AT1.

„To się dzieje, ostatnie dwie emisje napawają optymizmem” – powiedział.

Według niego ostatnie emisje banków pod MREL wskazują, że na rynku tych emisji jest coraz taniej.

„Emisje przeprowadzane w 2024 roku są już na zupełnie innych warunkach, obecnie ceny są już poniżej cen sprzed wojny. To napawa optymizmem i myślę, że będzie zachęcało do kolejnych emisji” – powiedział Piotr Tomaszewski. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego: gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i kasach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem.

Podstawowe zadania Funduszu to:

  • dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom i wykonywanie innych obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów,
  • kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania,
  • gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania,
  • przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji,
  • przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji,
  • umarzanie i konwersja instrumentów kapitałowych.
Źródło: PAP BIZNES, Bankowy Fundusz Gwarancyjny / BFG