BFG: przymusowa restrukturyzacja Idea Banku pozwoliła ochronić ponad 0,8 mld zł deponentów

BFG: przymusowa restrukturyzacja Idea Banku pozwoliła ochronić ponad 0,8 mld zł deponentów
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku nie pogorszyło sytuacji właścicieli i wierzycieli banku oraz pozwoliło ochronić 0,8 mld zł wierzycieli, w tym deponentów, których depozyty przekraczały poziom gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) lub nie były objęte gwarancjami Funduszu. Ponadto uratowało 1,5 mld zł środków znajdujących się na funduszu gwarancyjnym BFG, wynika z analiz przeprowadzonych przez PwC Advisory, podał BFG. W przypadku upadłości Idea Banku, co było alternatywą wobec przymusowej restrukturyzacji, wierzyciele ci straciliby swoje środki, podkreślił Fundusz.

Niezależny audyt PwC potwierdził, że przymusowa restrukturyzacja była najlepszym wyjściem z bardzo złej sytuacji, w jakiej znalazł się Idea Bank S.A.

„W przypadku upadłości, straty jego klientów byłyby dużo większe. Tylko Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaciłby depozyty gwarantowane, odzyskałby część swoich środków, ale nie w całości. Dzięki resolution uratowaliśmy ok. 0,8 mld zł klientów banku oraz ponad 1,5 mld zł środków funduszu gwarancyjnego” – powiedział prezes BFG Piotr Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: WSA oddalił skargi na decyzję o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku >>>

Zgodnie z wynikającą z art. 241 ust. 1 ustawy o BFG zasadą niepogarszania praw wierzycieli (ang. no creditor worse off), po zakończeniu przymusowej restrukturyzacji niezależny podmiot dokonuje oceny, czy strata, jaką ponieśli wierzyciele podmiotu w restrukturyzacji, nie jest wyższa niż miałoby to miejsce wówczas, gdyby BFG nie podjął działań wobec zagrożonego podmiotu i zostałby on zlikwidowany w ramach standardowej procedury upadłościowej. Fundusz zlecił przygotowanie takiego oszacowania firmie PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Główne wnioski z raportu PwC

„Poniżej główne wnioski z raportu PwC:

· żaden z właścicieli instrumentów kapitałowych ani obligatariuszy, którzy zostali dotknięci umorzeniem, nie odzyskałby swoich środków w ramach postępowania upadłościowego (likwidacja banku);

· kwoty odzyskane dla pozostałych kategorii wierzycieli (w tym deponentów) byłyby istotnie niższe w upadłości likwidacyjnej niż przy zastosowaniu procedury przymusowej restrukturyzacji. PwC szacuje, że przymusowa restrukturyzacja pozwoliła ochronić środki wierzycieli w wysokości 0,8 mld zł;

· żaden z akcjonariuszy ani wierzycieli banku nie poniósł w ramach przymusowej restrukturyzacji większych strat niż w przypadku hipotetycznej upadłości likwidacyjnej. Zasada niepogarszania sytuacji właścicieli oraz wierzycieli nie została złamana, a Fundusz nie jest zobligowany do wypłaty roszczenia uzupełniającego z tytułu strat poniesionych przez właścicieli i wierzycieli;

· w przypadku upadłości jedynie roszczenia Funduszu zostałyby częściowo zaspokojone, tj. żaden inny podmiot (w tym np. osoby, których roszczenia wobec Idea Banku wynikają z zakupu za pośrednictwem banku obligacji wyemitowanych przez GetBack) nie odzyskałby swoich należności” – wymieniono w materiale.

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku została wszczęta 31 grudnia 2021 r. ze względu na złą sytuację kapitałową banku. Z oszacowania wykonanego przez PwC Advisory według stanu na koniec sierpnia 2020 r. wynikało, że aktywa podmiotu nie wystarczały na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Idea Banku wynosiły minus 482,8 mln zł. 3 stycznia 2021 r. Idea Bank został przejęty przez Bank Pekao, przypomniał BFG.

Ponadto 25 sierpnia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzję BFG o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku. Oddalenie oznacza zbadanie strony merytorycznej decyzji i uznanie, że decyzja Funduszu nie została wydana z naruszeniem prawa, podsumował BFG.

Źródło: ISBnews