Komisja Europejska prognozuje poziom inflacji HICP w Polsce na 11,4% w 2023 r.

Komisja Europejska prognozuje poziom inflacji HICP w Polsce na 11,4% w 2023 r.
Fot. stock.adobe.com/doganmesut
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja HICP w Polsce wyniesie 11,4% w 2023 r. i 6,1% w 2024 r. (wobec 13,2% w ub.r.) wynika z letniej prognozy Komisji Europejskiej. W maju Komisja oczekiwała inflacji na poziomie odpowiednio: 11,7% w 2023 r. i 6% w 2024 r.

„Inflacja HICP gwałtownie spowolniła ze szczytowego poziomu 17,2% w lutym 2023 r. do 10,3% w lipcu 2023 r. Inflacja cen energii i żywności nieprzetworzonej gwałtownie spadła w II kw. 2023 r., wspierana przez silne efekty bazy i spadające ceny surowców.

Inflacja z wyłączeniem energii i nieprzetworzonej żywności spowalnia od marca 2023 r. w kontekście słabnącego popytu krajowego i wysokich stóp procentowych. Inflacja zasadnicza ma wynieść 11,4% w 2023 r., czyli mniej niż przewidywano w prognozie wiosennej” – czytamy w Summer 2023 Economic Forecast.

Czytaj także: Prezes NBP: Inflacja we wrześniu wyniesie już 8,5 procent

Inflacja powyżej celu inflacyjnego NBP  

„Przewiduje się, że w całym 2024 r. inflacja zasadnicza pozostanie powyżej celu banku centralnego wynoszącego 2,5% i osiągnie 6,1% w całym roku.

Oczekuje się, że ceny energii wzrosną w I kwartale 2024 r., ponieważ rządowe środki energetyczne związane z cenami energii elektrycznej, gazu, węgla i ogrzewania mają wygasnąć.

Oczekuje się, że nowe środki fiskalne i znaczna podwyżka płacy minimalnej w 2024 r. zwiększą presję na inflację bazową” – czytamy dalej.

Prognozy inflacji dla strefy euro to odpowiednio: 5,6% w 2023 r. i 2,9% w 2024 r. (wobec: +5,8% i +2,8% oczekiwanych w maju).

Czytaj także: RPP radykalnie tnie stopy procentowe, kurs złotego nurkuje

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 0,5% w 2023 r.

Komisja Europejska (KE) zrewidowała prognozę wzrostu PKB Polski do 0,5% na ten rok (z 0,7% spodziewanych w maju br.) oraz utrzymała prognozę na rok przyszły na poziomie 2,7%, wynika z letniej prognozy KE.

„Oczekuje się, że polska gospodarka gwałtownie spowolni i wzrośnie o 0,5% w 2023 r., przy ujemnym wkładzie zapasów i spadku realnego spożycia prywatnego, podczas gdy eksport netto i inwestycje mają wzrosnąć.

Realny PKB skurczył się w II kw. 2023 r. o 2,2% kw/kw, ale w drugiej połowie 2023 r. ma ponownie wzrosnąć.

Podczas gdy dochód do dyspozycji gospodarstw domowych korzysta ze znacznego wsparcia fiskalnego, w szczególności poprzez środki wsparcia energetycznego, na konsumpcję prywatną w 2023 r. negatywnie wpłyną spadające płace realne, słabe zaufanie konsumentów i wysokie koszty finansowania zewnętrznego, biorąc pod uwagę wysoki udział kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu” – czytamy w Summer 2023 Economic Forecast.

Z drugiej strony, wzrost inwestycji przyspieszył w pierwszej połowie 2023 r. dzięki bardziej odpornym inwestycjom prywatnym i silniejszym inwestycjom publicznym, w tym z funduszy UE, wskazała Komisja.

Czytaj także: Inwestycje w Polsce: miało być 25 procent w relacji do PKB, będzie 16,4 procent

Źródło: ISBnews