Inwestycje w Polsce: miało być 25 procent w relacji do PKB, będzie 16,4 procent

Inwestycje w Polsce: miało być 25 procent w relacji do PKB, będzie 16,4 procent
Fot. stock.adobe.com / xtock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ze względu na długookresowy trend spadkowy, prawdopodobnym scenariuszem na najbliższe lata jest obniżenie się inwestycji w Polsce do 16,4 proc. PKB w 2025 r. - wynika z raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego 2023.

„Za takim scenariuszem przemawiać może presja spowodowana wpływem wielu czynników, w tym: wysoką inflacja i wartością stóp procentowych, spowolnienie wzrostu PKB, niepewnością co do szybkiego zakończenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie, brakiem przełożenia spadku cen surowców energetycznych na ceny detaliczne czy wreszcie brakiem czynników stymulujących inwestycje prywatne” – napisano w raporcie.

Jak wskazują autorzy raportu, wartość inwestycji w relacji do PKB w Polsce w latach 2008-2022 spadła z 23,1 proc. PKB w 2008 r. do 16,8 proc. PKB w 2022 r.

Co poszło nie tak?

„Pod względem poziomu inwestycji Polska pozostaje znacząco w tyle za innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności za Czechami czy nawet Węgrami, i trend ten ma charakter długofalowy” – piszą autorzy raportu.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. Planie Morawieckiego zakładano wzrost stopy inwestycji do 22-25% w roku 2020 i utrzymanie do 2030 roku na poziomie 25%.

Czytaj także: Inwestycje spadają, Polska w ogonie Unii Europejskiej, czy rząd już nie wierzy w cele wyznaczone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju?>>>

Polska w ogonie Europy pod względem poziomu inwestycji

Tymczasem w przedstawionym 5 września na Forum Ekonomicznym w Karpaczu raporcie Związku Banków polskich „Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost” napisano, że jednym z podstawowych czynników wpływających na wzrost i rozwój gospodarczy państw są inwestycje.

Dane przedstawione przez Komisję Europejską wskazują, że pod koniec 2021 r. liderem inwestycji
była Estonia, gdzie wartość inwestycji w relacji do PKB wyniosła 28,9 proc. Na drugim miejscu znalazły się Węgry osiągając wartość 27,4 proc. w relacji do PKB, a na trzecim Austria z wynikiem 26,5 proc.

Wartość inwestycji w stosunku do PKB w całej Unii Europejskiej na koniec 2021 r. wyniosła 22 proc., natomiast w strefie euro osiągnęła poziom 21,9 proc.

Polska z wynikiem 16,8 proc. w relacji do PKB uplasowała się pod koniec stawki (miejsce 24. z 27 wymienionych państw).

W 2022 roku Estonia straciła pozycję lidera na rzecz Węgier, które osiągnęły 28,4 proc. w relacji do PKB. Niewiele mniejszą wartość osiągnęła Szwecja – 27,2 proc. oraz Czechy – 26,8 proc. Polska natomiast zanotowała spadek o 0,1 proc. do poziomu 16,7 proc. w stosunku r/r i ponownie znalazła się na końcu stawki wyprzedzając Bułgarię – 15,4 proc. PKB i Grecję – 13,7 proc. PKB.

Czytaj także: Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost – raport ZBP>>>

Wartość inwestycji w relacji do PKB

Wartość inwestycji w relacji do PKB
(w proc. PKB)
Źródło ZBP, Eurostat
Źródło: PAP BIZNES, BANK.pl