RPP radykalnie tnie stopy procentowe, kurs złotego nurkuje

RPP radykalnie tnie stopy procentowe, kurs złotego nurkuje
Fot. stock.adobe.com/Agnieszka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Polityki Pieniężnej podjęła zaskakującą decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 punktu procentowego, tj. do poziomu 6,00%. Analitycy zakładali obniżkę na poziomie 0,25 punktu procentowego.

W informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej znajduje się między innymi następujące uzasadnienie dla głębokiej, jednorazowej obniżki stóp procentowych:

„W ocenie Rady napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania – a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę – Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, które będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki”.

Stopy referencyjna NBP będzie wynosiła 6% . A poziomy pozostałych stóp procentowych NBP będą wynosić:
▪ stopa lombardowa 6,50%;
▪ stopa depozytowa 5,50%;
▪ stopa redyskontowa weksli 6,05%;
▪ stopa dyskontowa weksli 6,10%.Stopa

Reakcja rynku

Przed decyzją RPP polski złoty tracił na wartości. Jednak po decyzji Rady traci dzisiaj ponad 1% i za dolara musimy płacić 4,26 zł, a za euro 4,56 zł. ( godzina 16.00)

„Rzeczywiście RPP podjęła decyzję, która zaskoczył rynek, o czym świadczy też osłabienie złotego, stopy obniżyły się do 6 proc. Z jednej strony to jest dobra informacja dla kredytobiorców – koszt kredytu spadnie. Z drugiej strony być może oznacza to, że RPP posiada jakieś informacje świadczące o tym, że prognozy względem koniunktury gospodarczej, a jednocześnie ścieżki spadku inflacji uzasadniają szybszą ścieżkę obniżek stóp” – tak Paweł Borys, prezes PFR skomentował dzisiejszą decyzję Rady w krótkiej wypowiedzi dla dziennikarzy podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

„Wczoraj dyskutowaliśmy o dwóch scenariuszach, obniżce o 25pb lub braku obniżki. Obie drogi były prawdopodobne i nie zmieniły by tak wiele w ogólnym spojrzeniu na kierunek polityki monetarnej. Obok zmiany o 75pb nie można jednak przejść obojętnie. Decyzja już wpłynęła w znaczącym stopniu na wyceny aktywów, rentowności obligacji i kurs walutowy. Przed decyzją uczestnicy rynku już wyceniali szybki cykl obniżek stóp procentowych, ale w stopniowych ruchach po 25pb.” – komentuje Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski.

„Dzisiejsza decyzja RPP rodzi wrażenie, że Rada chciała znacząco i szybko wesprzeć politykę gospodarczą rządu mimo mglistych perspektyw powrotu inflacji do celu w 2025 r. Podtrzymujemy ocenę, że w funkcji reakcji banku centralnego nastąpiły zmiany, które czynią politykę pieniężną mniej przejrzystą i mniej zrozumiałą dla otoczenia, a w konsekwencji mniej przewidywalną” – napisał Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska w dzisiejszym komentarzu MAKROpuls.

Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan stwierdza, że RPP luzuje politykę pieniężną w sytuacji gdy inflacja jest nadal na poziomie powyżej 10%, a obniżka stóp procentowych staje się narzędziem w kampanii wyborczej.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP, PAP BIZNES, Indeks Biznesu / Konfederacja Lewiatan