BANK 2017/03

BANK 2017/03

Rynek Finansowy: Kronika – marzec 2017

Wydarzenia

Parlament Europejski przegłosował zatwierdzenie unijno-kanadyjskiej umowy o wolnym handlu CETA, która zniesie prawie 99% ceł we wzajemnym handlu, większość barier pozataryfowych i zliberalizuje handel usługami między UE i Kanadą. Unijni eksporterzy mają na tym zaoszczędzać rocznie około 500 mln euro. CETA przyniesie korzyści zarówno obywatelom, jak i biznesowi w UE, bowiem 900 tys. miejsc pracy w Europie zależy od eksportu do Kanady.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Rynek Finansowy: Strategia wroga, ofiary i zemsty…

Od pewnego czasu komunikacja publiczna w Polsce nabrała specyficznego charakteru – obserwatorzy mówią o brutalizacji języka, celowym wywoływaniu napięć społecznych, budowaniu konfliktu. Nie sposób nie zgodzić się z taką oceną, choć znacznie ciekawsze i dające więcej do myślenia jest podejście, które proponuje Jacek Santorski, znany psycholog, trener, specjalista od komunikacji w biznesie, autor wielu książek. Co więcej, zjawiska te dotyczą również sfery gospodarki. Rozmawiał z nim Krzysztof Mika.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Rynek Finansowy: Realia i mity gospodarki bezgotówkowej

Andrzej Kawiński w artykule „Mity obrotu bezgotówkowego” zamieszczonym w numerze 1/2017 „Miesięcznika Finansowego BANK” twierdzi, że „Nie można porównywać transakcji w bankowości elektronicznej (gdzie nie mamy możliwości wyboru formy płatności) z zakupami towarów w sklepie”. Jako autor artykułu „Gospodarka bezgotówkowa” (MF BANK 11/2016), z tezami którego polemizuje Kawiński, twierdziłem i nadal twierdzę, że nie tylko można, ale i trzeba tak robić.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Konsolidacja, cyfryzacja, z banku odchodzisz ty

Gdzie drwa rąbią, lecą wióry. Na całym świecie banki redukują zatrudnienie, bo już im nie zależy na utrzymywaniu dużej liczby placówek. Zwalniają obsadę oddziałów, żeby zatrudnić informatyków i speców od digitalizacji. W Polsce ten proces dodatkowo pogłębiają konsolidacja i związana z nią bezpośrednio rozpaczliwa walka o utrzymanie rentowności.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raport Specjalny
BANK 2017/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Ocena bankowości w 2016 roku

W 2016 r. sektor bankowy w Polsce, oprócz wypełniania istotnej roli w finansowaniu gospodarki i inwestycji, dostosowywania się do kolejnych wymogów regulacyjnych i prawnych czy udziału w procesie cyfryzacji państwa musiał mierzyć się z wieloma innymi wyzwaniami. Podatek bankowy, podwyższenie domiarów kapitałowych i dodatkowe koszty wynikające z konieczności wykorzystania części środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – to tylko niektóre z nich.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Nie spełnił oczekiwań rządu, ale napędził popyt na obligacje

Podatek bankowy zgodnie z ustawą budżetową na 2016 r. miał dać 2% dochodów podatkowych państwa. Nie spełnił oczekiwań, ale zapewnił za to popyt ze strony banków na obligacje skarbowe. Ich kupno jest sposobem na obniżenie podstawy opodatkowania. Okazało się, że giełdowe banki i PZU odprowadzają zdecydowaną większość nowej daniny. Najmniejsze koszty poniosły banki korporacyjne..

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Banki udomowione, co dalej?

„Repolonizacja sektora bankowego została zakończona” – tym prostym i lapidarnym stwierdzeniem media podsumowały grudniowy zakup 32,8% akcji Banku Pekao S.A. przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju. W rzeczywistości przekroczenie magicznej bariery 50% rodzimego kapitału w polskiej bankowości to ważny, ale bynajmniej nie ostatni etap procesu, który coraz częściej określany bywa mianem udomowiania polskich banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Mieczem Damoklesa w węzeł gordyjski hipotek

Komisja Europejska od dawna popędza Polskę w sprawie przyjęcia unijnych regulacji o kredytach hipotecznych. Na początku grudnia ub.r. zagroziła, że jeśli nasz kraj nie przyjmie ich w ciągu dwóch miesięcy, to sprawa zostanie skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE. Tymczasem ostatnie trzy miesiące prac nad ustawą nim poświęconą zdominowała dyskusja o pośrednikach kredytowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Przewalutowanie tak, ustawa nie

Druga rocznica sławetnej decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego przyniosła kolejne już na przestrzeni mijających miesięcy ożywienie debaty na temat frankowiczów. 13 stycznia br., a więc dokładnie na dwa dni przed drugą rocznicą „czarnego czwartku”, Komitet Stabilności Finansowej ogłosił stosowną rekomendację odnośnie restrukturyzacji kredytów walutowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Bruksela uzupełnia Bazyleę III

Pod koniec 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet regulacji do wdrożenia w ramach unii bankowej. Ich celem „jest konieczność dalszego wzmacniania odporności banków”. Inicjatywa opiera się na już obowiązujących przepisach unijnego prawa bankowego i ma na celu uzupełnienie regulacji wprowadzonych po kryzysie 2008-2009. Banki działające w Polsce mogą na zmianach skorzystać.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Dlaczego banki i domy maklerskie już teraz powinny skupić się nad dyrektywą MiFID2?

Prace banku nad MiFID2/MiFIR – nowym zestawem przepisów unijnych zapewniających ochronę inwestorów, ład korporacyjny i przejrzystość rynkową – muszą nabrać tempa. Raportowanie do regulatora zdarzeń na papierach wartościowych i transakcjach pochodnych będzie się bowiem odbywać w nowy sposób w stosunku do MiFID1 i obejmie m.in. dostarczanie informacji dotychczas nie gromadzonych (np. decision maker) oraz o innej charakterystyce niż np. w EMIR, czy wykorzystanie nowego formatu technicznego danych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Unia zrywa zmowę milczenia

Koniec z ukrywaniem, że ataku nie było, zamiataniem pod dywan wycieków danych i udawaniem, że wszystko jest w porządku, skoro wcale nie jest. „Gdy GDPR zostanie wprowadzony i wszystkie naruszenia bezpieczeństwa będą podawane do wiadomości publicznej natychmiast po ich wystąpieniu, wielu klientów banków będzie zaskoczonych” – ostrzegają eksperci. I nie będzie to zaskoczenie pozytywne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Rewolucja z dwuletnim odroczeniem

Ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej, konieczność jej uwzględniania już na etapie projektowania systemów korzystających z tego rodzaju zasobów oraz obowiązek dokonywania analizy istniejących i potencjalnych ryzyk przez administratorów danych – takie rozwiązania przewidują nowe unijne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Jak wykorzystać segmentację klientów do poprawy efektywności cross-sellingu

Doświadczenie w zakresie sprzedaży klientom detalicznym dodatkowych produktów i usług finansowych podpowiada, że bez proaktywnych kontaktów z nimi, zwłaszcza rozmów sprzedażowych wychodzących z call center, są niskie szanse, aby nabyli oni kolejne produkty. Wytrawni menedżerowie CRM i kampanii bezpośrednich dodają także, iż zbyt częste kontakty z klientami powodują obniżenie skuteczności działań sprzedażowych, zwiększa ją natomiast obiektywna atrakcyjność ofert (np. wstępne zatwierdzanie ofert kredytowych) i dopasowanie ich do klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/03

Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Cyfrowa rewolucja w oddziale bankowym

Rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji pomiędzy bankami, a ich klientami stworzył całkiem nową rzeczywistość. Diametralnie zmieniły się oczekiwania konsumentów oraz sposób korzystania z usług bankowych. Dotyczy to także oddziałów bankowych, które mogą wykorzystać cyfrową rewolucję na swoją korzyść i na nowo zdefiniować swoją rolę w budowaniu relacji z klientem. Wszystko wskazuje na to, że plotki o ich śmierci były mocno przesadzone.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2