Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Ocena bankowości w 2016 roku

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Ocena bankowości w 2016 roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2016 r. sektor bankowy w Polsce, oprócz wypełniania istotnej roli w finansowaniu gospodarki i inwestycji, dostosowywania się do kolejnych wymogów regulacyjnych i prawnych czy udziału w procesie cyfryzacji państwa musiał mierzyć się z wieloma innymi wyzwaniami. Podatek bankowy, podwyższenie domiarów kapitałowych i dodatkowe koszty wynikające z konieczności wykorzystania części środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - to tylko niektóre z nich.

Paweł Minkina

Mnogość wydarzeń – zarówno tych o charakterze regulacyjnym, społecznym czy pozostających w sferze medialnej – również nie pozostawała bez wpływu na opinię o sektorze, prezentowaną przez samych bankowców. Pod koniec 2016 r. TNS Polska na zlecenie ZBP przeanalizował, co o ubiegłym roku sądzą przedstawiciele sektora bankowego. W niektórych obszarach poziom oceny wrócił do opinii notowanych w najbardziej kryzysowym roku 2009.

Badanie „Monitor Bankowy”, poświęcone koniunkturze w bankowości, przeprowadzane jest w wybranych placówkach bankowych od ponad dwudziestu lat. Systematycznie stawiane pytania dotyczą dwóch podstawowych obszarów działalności bankowej – depozytowego i kredytowego, co umożliwia szybką analizę aktualnej sytuacji oraz rozpoznanie oczekiwań bankowców wobec najbliższej przyszłości. Prezentowany sondaż w placówkach bankowych przeprowadzony został przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich w dniach 5-15 grudnia 2016 r. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięły udział 163 placówki bankowe z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Nawracający pesymizm

W stosunku do 2015 r. zmalał odsetek respondentów oceniających zeszły rok jako bardzo dobry i dobry dla bankowości. Za dobry lub bardzo dobry uznała go mniej niż jedna trzecia badanych (28%), a połowa (52%) za przeciętny. Zdaniem 21% miniony rok okazał się niedobry lub bardzo niedobry (patrz 1. ). Należy podkreślić, że w tym zakresie współczynnik wskazań dotyczący opinii negatywnych był najwyższy od 7 lat. Taka sama liczba respondentów (21%) negatywnie wypowiadała się o minionych 12 miesiącach w kryzysowym 2009 r.

Mniej niż co piąty badany (18%) uważał rok 2016 za lepszy niż 2015 dla bankowości w Polsce. Czterech na dziesięciu (43%) było zdania, że ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI