Paweł Minkina

Tadeusz Białek , FBB 2024
Wydarzenia | Cyberbezpieczeństwo

Razem tworzymy bezpieczną przyszłość finansów – ponad 500 bankowców uczestniczy w Forum Bezpieczeństwa Banków

Forum Bezpieczeństwa Banków w swoich założeniach jest odpowiedzią Związku Banków Polskich na zapotrzebowanie środowiska bankowego na organizację wydarzeń traktujących o aktualnych tematach z obszaru bezpieczeństwa banków i ich klientów. Bezpieczeństwo stanowi integralny element bankowego DNA – mówił w swoim wystąpieniu otwierającym XIII edycję Forum dr Tadeusz Białek prezes ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Miesięcznik Finansowy BANK, kwiecień 2024
Cyberbezpieczeństwo | Gospodarka | Z rynku finansowego

„Miesięcznik Finansowy BANK” – kwiecień 2024. Trzecia największa gospodarka świata

W kwietniowym numerze skupiamy się głównie na problematyce cyberbezpieczeństwa, bez którego nie sposób wyobrazić sobie bankowości i finansów przyszłości. Nowe produkty i usługi, a także modele ataków, wymagać będą stałej aktualizacji sposobów prewencji stosowanych przez banki, a od konsumenta ciągłej edukacji i poszerzania wiedzy. Wdrażane i rozwijane technologie będą z pewnością sojusznikiem banków, jednak mogą też generować potencjalne kierunki przyszłych ataków.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2024/04

Od Redaktora Naczelnego | Trzecia największa gospodarka świata

W kwietniowym numerze skupiamy się głównie na problematyce cyberbepieczeństwa, bez którego nie sposób wyobrazić sobie bankowości i finansów przyszłości. Nowe produkty i usługi, a także modele ataków, wymagać będą stałej aktualizacji sposobów prewencji stosowanych przez banki, a od konsumenta ciągłej edukacji i poszerzania wiedzy. Wdrażane i rozwijane technologie będą z pewnością sojusznikiem banków, jednak mogą też generować potencjalne kierunki przyszłych ataków. Chociaż polska bankowość stale plasuje się wśród europejskich […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2024/03

Od Redaktora Naczelnego | Znajomość ekonomii warunkiem funkcjonowania we współczesnym świecie

Dziś w świecie finansów nie sposób funkcjonować bez odpowiedniego zasobu wiedzy ekonomicznej, obejmującego również zasady bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw gospodarki cyfrowej. Dynamiczne przemiany, które obserwujemy w sferze technologicznej, a które rzutują zarówno na kształtowanie się nowych modeli biznesowych, jak i oczekiwania konsumentów, uzmysławiają wszystkim, iż budowa świadomości finansowej Polaków jest naszym wspólnym, doniosłym zadaniem. Dla sektora bankowego edukacja klientów to przede wszystkim kluczowa inwestycja wzmacniająca relacje […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/03

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Bezpieczeństwo to wartość broniąca idei bankowości

Sektor bankowy ma ogromną rolę do odegrania, natomiast trzeba do tego podejść bardzo konstruktywnie, zastanowić się, jakie wnioski wyciągnąć z przeszłości, by oferować bezpieczne produkty i stawiać na długoterminową relację z konsumentem. Bezpieczeństwo to wartość, która broni całej idei bankowości. Jest ono w moim odczuciu fundamentem, który obok innowacji zdeterminuje przyszłość sektora – twierdzi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w rozmowie z Pawłem Minkiną.

CZYTAJ WIĘCEJ
„Miesięcznik Finansowy BANK” – luty 2024.
Gospodarka | Z rynku finansowego

„Miesięcznik Finansowy BANK” – luty 2024. W nieprzewidywalnych czasach potrzeba większej roztropności

Zarządzanie zmianą oraz adaptacja do nowych realiów stanowi dziś zadanie szczególnie skomplikowane. Pod wpływem przeobrażeń zachodzących na świecie oraz sytuacji wewnętrznej kraju, miejsce Polski na arenie międzynarodowej dynamicznie się zmienia, a nasza przyszłość ekonomiczna, poziom bezpieczeństwa i obronności, czy też rozwój infrastruktury energetycznej jest dużym wyzwaniem.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2024/02

Od Redaktora Naczelnego | W nieprzewidywalnych czasach potrzeba większej roztropności

Zarządzanie zmianą oraz adaptacja do nowych realiów stanowi dziś zadanie szczególnie skomplikowane. Pod wpływem przeobrażeń zachodzących na świecie oraz sytuacji wewnętrznej kraju, miejsce Polski na arenie międzynarodowej dynamicznie się zmienia, a nasza przyszłość ekonomiczna, poziom bezpieczeństwa i obronności czy też rozwój infrastruktury energetycznej jest dużym wyzwaniem. Jak wskazuje Mateusz Urban z Oxford Economics, prognozowanie zawsze jest zajęciem […]

CZYTAJ WIĘCEJ
„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2024. Regulacje i cyfryzacja – potrzeba synergii - okładka
Gospodarka | Technologie i innowacje | Z rynku finansowego

„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2024. Regulacje i cyfryzacja – potrzeba synergii

Polska bankowość stoi od dłuższego czasu na pewnym rozdrożu, z jednej strony technologicznie zaawansowana, spełniająca cyfrowe oczekiwania klientów, z drugiej – obciążona regulacyjnie i fiskalnie tak znacznie, że w perspektywie kolejnych lat może to przyczynić się do powstania istotnego długu technologicznego. Gospodarka i klienci, niezwykle chłonni nowych technologii, mogą dość szybko odwrócić się od bankowości, która nie będzie utrzymywała tempa adekwatnego do innych instytucji, które wyznaczą przyszłe trendy cyfrowe – także w świecie finansów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2024/01

Od Redaktora Naczelnego | Regulacje i cyfryzacja – potrzeba synergii

Polska bankowość stoi od dłuższego czasu na pewnym rozdrożu, z jednej strony technologicznie zaawansowana, spełniająca cyfrowe oczekiwania klientów, z drugiej – obciążona regulacyjnie i fiskalnie tak znacznie, że w perspektywie kolejnych lat może to przyczynić się do powstania istotnego długu technologicznego. Gospodarka i klienci niezwykle chłonni nowych technologii mogą dość szybko odwrócić się od bankowości, która nie będzie utrzymywała tempa adekwatnego do innych instytucji, które wyznaczą przyszłe trendy cyfrowe – także […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/01

Bankowość i Finanse | Technologie | Forum Technologii Bankowych | Innowacyjne myślenie

Postęp technologiczny we współczesnej bankowości nie jest może tak spektakularny jak jeszcze kilkanaście lat temu, niemniej zmiany, jakie się obecnie dokonują, są równie przełomowe. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera współdziałanie dostawców rozwiązań IT z sektorem bankowym, ale i właściwe podejście regulatorów, tak by tworzone regulacje stymulowały rozwój technologiczny, a nie stanowiły dlań bariery – to jeden z wniosków, płynących z pierwszej części dyskusji z udziałem przedstawicieli Forum Technologii Bankowych, które w tym roku obchodzi dwudziesty jubileusz swej działalności. Druga część debaty już za miesiąc. Debatę prowadził Paweł Minkina, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/01

Bankowość i Finanse | Technologie | Low-code/no-code: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Deficyt programistów stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla rozwiniętych gospodarek. Tylko na polskim rynku pracy brakuje ok. 150 tys. specjalistów z obszaru IT, i nie jest to ewenement na tle innych państw europejskich. Dla banków, tradycyjnie już przewodzących cyfrowej transformacji, problem ten jest szczególnie dotkliwy, dlatego coraz większe znaczenie zyskują rozwiązania niskokodowe i bezkodowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
„Miesięcznik Finansowy BANK” – grudzień 2023. Postęp AI, którego już nie da się zatrzymać
Gospodarka | Technologie i innowacje | Z rynku finansowego

„Miesięcznik Finansowy BANK” – grudzień 2023. Postęp AI, którego już nie da się zatrzymać

Rok 2023 upływa pod znakiem sztucznej inteligencji, a to za sprawą spektakularnych możliwości, zademonstrowanych przez takie rozwiązania, jak Midjourney czy ChatGPT. Sama możliwość generowania obrazów czy zdolność cyfrowego pomocnika do kreowania merytorycznych artykułów nie jest niczym nowym, jednak powszechna dostępność tych narzędzi skłania do refleksji. Eksperci nie mają wątpliwości: rozwój i upowszechnianie AI będzie jedynie nabierać tempa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2023/12

Od Redaktora Naczelnego | Postęp AI, którego już nie da się zatrzymać

Rok 2023 upływa pod znakiem sztucznej inteligencji, a to za sprawą spektakularnych możliwości, zademonstrowanych przez takie rozwiązania, jak Midjourney czy ChatGPT. Sama możliwość generowania obrazów czy zdolność cyfrowego pomocnika do kreowania merytorycznych artykułów nie jest niczym nowym, jednak powszechna dostępność tych narzędzi skłania do refleksji. Eksperci nie mają wątpliwości: rozwój i upowszechnianie AI będzie jedynie nabierać tempa. – Postęp sztucznej inteligencji jest tak duży, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Miesięcznik Finansowy BANK listopad 2023
Gospodarka | Technologie i innowacje | Z rynku finansowego

„Miesięcznik Finansowy BANK” – listopad 2023. Nie będzie banków bez ludzi

Jak co roku listopadowe wydanie poświęcone jest technologicznej przyszłości bankowości. Poszukiwanie rozwiązań, produktów i usług finansowych, które za klika lat mogą okazać się game changerem i zdominować rynek, to nieustanny proces, w który zaangażowani są bankowcy, naukowcy i firmy technologiczne z całego świata. Zdaniem wielu specjalistów, obecnie polska bankowość, mimo zaawansowania technologicznego, straciła pozycję trendsettera, potrzebuje zatem nowego spojrzenia oraz dodatkowych rozwiązań, które pozwolą wpasować się w światowe trendy funkcjonujące w przestrzeni nowych technologii.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2023/11

Od Redaktora Naczelnego | Nie będzie banków bez ludzi

Jak co roku listopadowe wydanie poświęcone jest technologicznej przyszłości bankowości. Poszukiwanie rozwiązań, produktów i usług finansowych, które za klika lat mogą okazać się game changerem i zdominować rynek, to nieustanny proces, w który zaangażowani są bankowcy, naukowcy i firmy technologiczne z całego świata. Zdaniem wielu specjalistów, obecnie polska bankowość, mimo zaawansowania technologicznego, straciła pozycję trendsettera, potrzebuje zatem nowego spojrzenia oraz dodatkowych rozwiązań, […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2023/10

Od Redaktora Naczelnego | Decyzje kredytowe na przekór inflacji

Ekonomiści z całego świata z równym zaciekawieniem analizują dane dotyczące poziomów inflacji, jak i powiązane z nimi decyzje banków centralnych. W Polsce, już po raz drugi w tym roku, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się obniżyć stopy procentowe. – Wcześniej spodziewaliśmy się scenariusza, w którym obniżki są rozłożone w czasie i jest ich więcej w przyszłym roku, a teraz […]

CZYTAJ WIĘCEJ
„Miesięcznik Finansowy BANK” – wrzesień 2023. Perspektywa inflacyjna
Edukacja finansowa | Gospodarka | Z rynku finansowego

„Miesięcznik Finansowy BANK” – wrzesień 2023. Perspektywa inflacyjna

Ostatnia decyzja RPP była sporym zaskoczeniem i z pewnością podzieli ekonomistów. Bez wątpienia grupa kredytobiorców przyjęła tę informację z ulgą. Nie jest ona z kolei dobra dla oszczędzających, gdyż – opierając się wyłącznie na lokatach – nie mają szans utrzymać wartości swoich pieniędzy. Decyzja ta nie była też pomyślna dla polskiej waluty.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2023/09

Od Redaktora Naczelnego | Perspektywa inflacyjna

Ostatnia decyzja RPP była sporym zaskoczeniem i z pewnością podzieli ekonomistów. Bez wątpienia grupa kredytobiorców przyjęła tę informację z ulgą. Nie jest ona z kolei dobra dla oszczędzających, gdyż – opierając się wyłącznie na lokatach – nie mają szans utrzymać wartości swoich pieniędzy. Decyzja ta nie była też pomyślna dla polskiej waluty. O tym, jak może wpłynąć na krajową gospodarkę i o ile oddala nas od celu inflacyjnego, a także kiedy […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | VeloBank nabiera rozpędu

Tworzymy VeloBank, jego markę i naszą kilkuletnią strategię po to, żeby go prowadzić i rozwijać. Z punktu widzenia klientów, pracowników i całego sektora finansowego nasza obecność na rynku jest korzystna. To bardzo dobry moment dla potencjalnego inwestora, bo bank właśnie nabiera dużego rozpędu – podkreśla Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku w rozmowie z Pawłem Minkiną.

CZYTAJ WIĘCEJ
Paweł Minkina
BANK 2023/08

Od Redaktora Naczelnego | Sprzężenie zwrotne

Znamy już termin najbliższych wyborów parlamentarnych. To oznacza, że inflacja czeka nas już nie tylko w gospodarce, ale także w pomysłach i deklaracjach polityków na użytek kampanii wyborczej. Okres powyborczy nie będzie wyglądał jednak tak kolorowo, jak to będą w najbliższych miesiącach antycypować politycy. Gospodarczo najbliższe lata mogą okazać się wyjątkowo trudne, gdyż coraz silniej będziemy odczuwali długotrwały skutek wzrostu cen, koszty […]

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 9