„Miesięcznik Finansowy BANK” – marzec 2024. Znajomość ekonomii warunkiem funkcjonowania we współczesnym świecie

„Miesięcznik Finansowy BANK” – marzec 2024. Znajomość ekonomii warunkiem funkcjonowania we współczesnym świecie
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dziś w świecie finansów nie sposób funkcjonować bez odpowiedniego zasobu wiedzy ekonomicznej, obejmującego również zasady bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw gospodarki cyfrowej.

Dynamiczne przemiany, które obserwujemy w sferze technologicznej, a które rzutują zarówno na kształtowanie się nowych modeli biznesowych, jak i oczekiwania konsumentów, uzmysławiają wszystkim, iż budowa świadomości finansowej Polaków jest naszym wspólnym, doniosłym zadaniem.

Dla sektora bankowego edukacja klientów to przede wszystkim kluczowa inwestycja wzmacniająca wzajemne relacje. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu klient jest w stanie świadomie korzystać z produktów i usług bankowych, zachowując należytą ostrożność w cyberprzestrzeni.

Edukacja ekonomiczna nie jest jednak zadaniem łatwym, o czym przypomina w wywiadzie numeru marcowego prezes UOKiK, Tomasz Chróstny. Wskazuje on, iż działania w tym zakresie powinny być realizowane ustawicznie, choćby dlatego, że przestępcy bardzo szybko zmieniają swoją taktykę i wykorzystywane narzędzia czy techniki.

Zarówno programy edukacyjne, jak i otoczenie regulacyjne muszą odpowiednio szybko reagować na nowe zagrożenia, co się poniekąd dzieje, także na poziomie europejskim. Same nawyki i sposoby korzystania z rozwiązań cyfrowych, tak przez użytkowników indywidualnych, jak i komercyjnych, także nie mogą funkcjonować w oderwaniu od transformacji współczesnego rynku, podkreśla prezes UKOIK.

Z kolei prof. Witold Orłowski wskazuje, że w kontekście rozwoju gospodarczego wymagana jest więcej niż podstawowa wiedza finansowa, przydatna na własne potrzeby.

Niezbędne jest poznanie zasad funkcjonowania gospodarki, roli przedsiębiorców i innowacji.

Trzeba rozumieć, jak działa rynek, po co jest sektor finansowy i skąd banki biorą pieniądze. Ważne też, by ludzie wiedzieli, na czym polegają zmiany na rynku pracy, zmiany w gospodarce, rewolucja przemysłowa, która się dokonuje. Jeśli tego wszystkiego nie wiemy, to zazwyczaj podejmujemy złe decyzje – uważa Witold Orłowski.

Prof. Gertruda Uścińska, była prezes ZUS, wskazuje natomiast na konieczność szerszego spojrzenia na problematykę edukacji ekonomicznej również w kontekście zabezpieczenia emerytalnego.

Cały czas trzeba uświadamiać obywateli, skąd biorą się emerytury i kto musi na nie pracować, ale także w wymiarze indywidualnym: od czego zależeć będzie twoja emerytura – że trzeba pracować na oskładkowanych umowach, wydłużać aktywność zawodową, oszczędzać w programach dodatkowych, dobrowolnych – podkreśla.

Nauczanie ekonomii stało się przewodnim wątkiem obecnego numeru MF BANK, a to z uwagi na ustanowienie przez Senat roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

O roli sektora bankowego w tych działaniach, ale i głównych wyzwaniach w zakresie zwiększania świadomości finansowej Polaków, przeczytacie Państwo w specjalnym dodatku poświęconym tej tematyce.

Zapraszam do lektury całego marcowego ’24 numeru „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Paweł Minkina

Redaktor naczelny

„Miesięcznika Finansowego BANK”.

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne:

w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA)

oraz

elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal BANK.pl oraz e-Kiosk).

Źródło: BANK.pl