Tomasz Chróstny

Andrzej Reich - obecnie lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym, a wcześniej m.in. członek Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz dyrektor Departamentem Regulacji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
Komentarze ekspertów | Z rynku finansowego

Komentarz Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF dot. standardowej umowy kredytu hipotecznego

W dniu 27 grudnia 2023 r. Business Insider opublikował wypowiedź prezesa UOKiK, Tomasza Chróstnego poświęconą najważniejszym zadaniom i wyzwaniom, z jakimi będzie się musiał zmierzyć Urząd w roku 2024. Jako jedno z najważniejszych zostało wskazane promowanie kwestii standardowej umowy kredytu hipotecznego oraz kredytów hipotecznych opartych na stałej, jak najniższej, stopie procentowej – komentarz Andrzeja Reicha, Lidera Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5