Razem tworzymy bezpieczną przyszłość finansów – ponad 500 bankowców uczestniczy w Forum Bezpieczeństwa Banków

Razem tworzymy bezpieczną przyszłość finansów – ponad 500 bankowców uczestniczy w Forum Bezpieczeństwa Banków
FBB 2024 - dr Tadeusz Białek. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Forum Bezpieczeństwa Banków w swoich założeniach jest odpowiedzią Związku Banków Polskich na zapotrzebowanie środowiska bankowego na organizację wydarzeń traktujących o aktualnych tematach z obszaru bezpieczeństwa banków i ich klientów. Bezpieczeństwo stanowi integralny element bankowego DNA – mówił w swoim wystąpieniu otwierającym XIII edycję Forum dr Tadeusz Białek prezes ZBP.

Bezpieczeństwo, w tym w szczególności bezpieczeństwo cyfrowe, to jeden z tych obszarów, w których konkurujące na co dzień banki nie tylko mówią jednym głosem, ale wspólnie i przy współpracy z regulatorami i nadzorcami wypracowują nowe standardy ochrony zarówno własnych zasobów, jak również środków pieniężnych i danych ich klientów – wskazywał dr Tadeusz Białek.

Wymownym docenieniem i zarazem uhonorowaniem działań, podejmowanych przez sektor finansowy na rzecz bezpiecznej gospodarki cyfrowej jest wykorzystanie kanałów bankowych w celu weryfikacji tożsamości obywateli i zapewnienia im zdalnego dostępu do usług publicznych. Już dziś bezpieczna droga do urzędów dla zdecydowanej większości Polaków wiedzie przez bankowe systemy transakcyjne lub aplikacje mobilne.

Związek Banków Polskich, jak i poszczególne instytucje finansowe, z własnej inicjatywy organizują też szereg kampanii edukacyjnych i uświadamiających konsumentów, z jakimi zagrożeniami można spotkać się w cyberświecie i jak postępować, by nie paść ofiarą coraz lepiej zorganizowanych i dysponujących najnowszymi technologiami cyberprzestępców – mówił prezes ZBP.

Czytaj także: Raport Specjalny | Cyberbezpieczeństwo | Stale rosnące zagrożenie

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej

Szczególnego znaczenia w dobie postępującej digitalizacji gospodarki i przenoszenia kolejnych produktów i usług do kanałów zdalnych nabiera stworzenie bezpiecznych i sprawnych systemów autentykacji użytkownika, jak również budowa adekwatnych zabezpieczeń przed kradzieżą tożsamości i wykorzystywaniem cudzych danych osobowych przez zorganizowane grupy przestępcze.

Poważnym wsparciem w realizacji tych zadań ma być wdrażany na podstawie rozporządzenia eIDAS 2.0 Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który stanowić będzie podstawowy dokument zarówno przy korzystaniu z usług publicznych, jak i komercyjnych, w tym oczywiście finansowych – podkreślał dr Tadeusz Białek.

Czytaj także: Rekordowo wysoka liczba prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości – najwyższy wynik od 16 lat!

Cyberbezpieczeństwo jest wyznacznikiem nowoczesnego państwa

„Jako organizatorzy mamy świadomość rosnącego  znaczenia prezentowanej problematyki w gospodarce, bankowości” – mówił Paweł Minkina.

Rośnie przekonanie, że aby skutecznie stawić czoła licznym nowym zagrożeniom, chociażby w obszarze generatywnej sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, czy też z kategorii deep fake nie wystarczą dotychczasowe sposoby komunikacji z klientem i modele prewencji sprzed kilku lat.

Mimo szerokich kampanii informacyjnych, także sektora bankowego, ponad połowa Polaków wciąż odczuwa brak podstawowej wiedzy w kontekście cyberbezpieczństwa – to więcej niż w obszarze inwestowania czy wydawałoby się złożonego systemu podatkowego – to wyniki badania prezentowanego miesiąc temu przez Warszawski Instytut Bankowości – dodał.

Paweł Minkina, FBB 2024

Chociaż polska bankowość należy do liderów cyberodporności, mając na względzie powyższe statystyki – liczba tematów i problemów odnoszących się do bezpieczeństwa elektronicznego będzie z pewnością wzrastała. Bezpieczeństwo cyfrowe jest wyznacznikiem nowoczesnego państwa.

A głównym komponentem cyberodporności kraju staje się sektor bankowy – podkreślił Paweł Minkina.

Mirosław Wróblewski, FBB 2024

Gościem Forum Bezpieczeństwa Banków 2024 był Mirosław Wróblewski, prezes UODO, który w swoim wystąpieniu mówił m.in. o tym, jak pogodzić analizę behawioralną i ochronę danych osobowych z bezpieczeństwem klientów banków i ich środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Ta kwestia jest także tematem jego rozmów ze środowiskiem bankowym, reprezentowanym przez Związek Banków Polskich.

Czytaj także: Raport specjalny | Cyberbezpieczeństwo | Banki to swoiste cyfrowe twierdze

Źródło: BANK.pl