„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2024. Regulacje i cyfryzacja – potrzeba synergii

„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2024. Regulacje i cyfryzacja – potrzeba synergii
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska bankowość stoi od dłuższego czasu na pewnym rozdrożu, z jednej strony technologicznie zaawansowana, spełniająca cyfrowe oczekiwania klientów, z drugiej – obciążona regulacyjnie i fiskalnie tak znacznie, że w perspektywie kolejnych lat może to przyczynić się do powstania istotnego długu technologicznego. Gospodarka i klienci, niezwykle chłonni nowych technologii, mogą dość szybko odwrócić się od bankowości, która nie będzie utrzymywała tempa adekwatnego do innych instytucji, które wyznaczą przyszłe trendy cyfrowe – także w świecie finansów.

Chociaż ostatnie dekady były okresem dynamicznego rozwoju technologii, to wszystko wskazuje na to, że rywalizacja o dominację w świecie cyfrowym dopiero przed nami.

Optymalne regulacje i racjonalne obciążenia fiskalne niezwykle silnie łączą się z procesem dalszej transformacji cyfrowej i tak ważnym, nie tylko dla banków i klientów, ale i dla całej gospodarki, poziomem ich cyberodporności.

Określając wyzwania najbliższych lat, dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich wskazuje, że regulacje są często niedostosowane do aktualnych wyzwań.

– Od lat przypominamy, że sektor bankowy jest absolutnie przeregulowany, nie tylko zresztą w Polsce. Jedną z kluczowych kwestii, która w mojej ocenie wymagałaby przeglądu, jest poziom obciążenia fiskalnego i parafiskalnego polskich banków.

Większość przepisów nie wynika z prawodawstwa unijnego, za to istotnie wpływa na możliwości finansowania gospodarki. Polskie banki wymagają systemowego podejścia, tymczasem poziom tzw. efektywnej stopy opodatkowania, sięgającej blisko 40%, jest najwyższy w Unii Europejskiej – podkreśla Tadeusz Białek.

Zaś bez odpowiednich nakładów nie tylko bankowość, ale i cała gospodarka będzie odstawała od rozwiązań kreowanych za granicą.

Jeśli zaś chodzi o rywalizację technologiczną w świecie bankowości, to jak wskazuje Maria Parysz – niektóre banki w Stanach Zjednoczonych mają już wdrożonych około 600 AI-owych rozwiązań.

– To oznacza, że generatywna sztuczna inteligencja wchodzi właściwie do każdego departamentu i do każdego obszaru biznesowego – podkreśla.

Statystyki te pokazują z jak dużym długiem technologicznym możemy się niebawem zmierzyć.

Z kolei Chris Skinner uważa, że transformacja cyfrowa to w rzeczywistości transformacja kulturowa, a nie technologiczna.

– Cała organizacja musi myśleć cyfrowo, a nie tylko CIO, dyrektor ds. cyfryzacji lub ktoś inny oddelegowany do tego. Jeśli wchodzę do banków i nie widzę przynajmniej kilku osób zajmujących się cyfryzacją i dedykowanego zespołu kierowniczego, to wiem, że poniosą one porażkę.

Większość kadry kierowniczej dorastała w organizacji – przez zarządzanie ryzykiem, compliance, księgowość, trading, inwestycje, płatności itp. Zanim dojdą do stanowiska kierowniczego, to ta wiedza jest wszystkim, co znają.

Nie wiedzą nic o technologii i cyfryzacji. Jeśli nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, jaka jest różnica między sztuczną inteligencją a uczeniem maszynowym, to jak mogą przekształcić całą organizację w te nowe cyfrowe struktury? – zauważa.

Zapraszam do analizy całego styczniowego ’24 numeru „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Paweł Minkina

Redaktor naczelny

„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne:

w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak Kolporter, Empik, Kiosk24, Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA)

oraz

elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal BANK.pl oraz e-Kiosk).

Źródło: BANK.pl