Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Zdążyć przed majem 2018 r.

Raport Specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Zdążyć przed majem 2018 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wiosną tego roku powinniśmy poznać ostateczny projekt aktu prawnego, który zastąpi obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Obecnie obowiązujące prawo nie gwarantuje bowiem ich bezpieczeństwa.

Jerzy Majka

-Obowiązująca ustawa, poprzez swoją nieaktualność i nieadekwatność, nie zapewnia gwarancji poszanowania prywatności nas wszystkich – podkreślił dr Maciej Kawecki, doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji, odpowiedzialny za reformę polskiego systemu ochrony danych osobowych.

Uchwalenie zupełnie nowych regulacji w tym zakresie konieczne jest również, a raczej przede wszystkim, z uwagi na obowiązujące od maja przyszłego roku ogólne rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). – Ustawodawca unijny ograniczył w tym zakresie swobodę państw członkowskich do przyjęcia własnych regulacji, wyłącznie do zapewnienia skutecznego stosowania rozporządzenia w swoich wewnętrznych porządkach prawnych – przypomniał przedstawiciel resortu cyfryzacji.

Aby skutecznie przygotować polski system prawny do efektywnego stosowania nowej unijnej regulacji, nie wystarczy uchylenie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych i stworzenie nowego aktu prawnego, komplementarnego wobec rozporządzenia GDPR. Przepisy odnoszące się do problematyki ochrony danych osobowych znajdują się bowiem w setkach najprzeróżniejszych aktów prawnych, poczynając od kodeksu postępowania administracyjnego, a kończąc na ustawach regulujących funkcjonowanie poszczególnych segmentów rynku.

Kompleksowa reforma systemu ochrony danych osobowych wymaga zatem współdziałania całego rządu. – Każdy z resortów odpowiedzialny jest za przegląd swojego ustawodawstwa sektorowego z punktu widzenia możliwych zmian i przekazanie propozycji przepisów do Ministerstwa Cyfryzacji – zadeklarował Maciej Kawecki. Stosowne zawiadomienie powinny złożyć również te ministerstwa, które chciałyby skorzystać ze zwolnień przewidzianych w unijnym rozporządzeniu.

Bez silnego GIODO nie ma skutecznej ochrony prywatności

Jednym z istotniejszych kierunków podjętych prac legislacyjnych jest głębokie odformalizowanie całego procesu. – Celem działań podejmowanych przez ustawodawcę krajowego nie może być ochrona dotychczasowego systemu instytucjonalnego i prawnego w zakresie ochrony danych osobowych, ale stricte ochrona danych osobowych poprzez zapewnienie systemu realizującego efektywną ich ochronę – wskazał przedstawiciel resortu cyfryzacji. Wyraził równocześnie pogląd, iż odformalizowanie postępowań związanych z ochroną danych osobowych pozwoli na lepsze wypełnienie zasadniczego celu rozporządzenia GDPR, jakim jest skuteczniejsze zabezpieczenie prywatności.

Odformalizowa-nie postępowań związanych z ochroną danych osobowych pozwoli na lepsze wypełnienie zasadniczego celu rozporządzenia GDPR, jakim jest skuteczniejsze zabezpieczenie prywatności.

Podstawową instancją stojącą na straży danych osobowych powinien zostać oczywiście GIODO. – Bez sprawnie działającego organu egzekwującego ochronę naszych danych osobowych, stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI