Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Koniec spowolnienia Inwestycje idą w ruch

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Koniec spowolnienia Inwestycje idą w ruch
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Koniec spowolnienia w Polsce. Inwestycje odżyją dzięki unijnemu programowi spójności, a Program 500+, który jeszcze do niedawna miał być kulą u nogi i ciążyć polskiej gospodarce, stanie się jednym z najważniejszych jej kół zamachowych. Ekonomiści z niepokojem patrzą jedynie na rozwój sytuacji międzynarodowej.

„Mieliśmy rację co do ryzyka politycznego w Polsce w 2016 r.: nie doszło do jego eskalacji, momentum protestów społecznych wygasło, nie zrealizowała się też większość ryzyk legislacyjnych (zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ustawa frankowa została znacząco okrojona)” – tak rozpoczyna się prognoza dla Polski autorstwa analityków mBanku. Pierwsza, która zapowiedziała przyspieszenie polskiej gospodarki w 2017 r. i jak dotychczas jedna z najbardziej optymistycznych, zakładająca, że polska gospodarka urośnie do końca roku o 3,4%.

Niedługo po niej pojawiły się kolejne opracowania, które zapowiadają, że PKB Polski sięgnie powyżej 3%. Prognozy podwyższył bank Citi Handlowy z 2,9 do 3,1%, Credit Agricole – z 3 do 3,3% oraz Plus Bank, który przewiduje, że PKB zamiast o 3% wzrośnie o 3,2%. Najlepszy wynik zakładają ekonomiści BZ WBK, którzy prognozują, że polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 3,5%

„Polska wciąż osiąga korzyści z bardzo mocnych fundamentów i ram polityki gospodarczej. Wzrost gospodarczy pozostaje silny, bezrobocie wciąż spada, a deflacja ustąpiła. Rachunek obrotów bieżących jest niemal zrównoważony, podczas gdy wzrósł poziom rezerw walutowych. System bankowy jest płynny i dobrze dokapitalizo-wany. Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne i polityki gospodarczej, Polska pozytywnie wypada na tle krajów sąsiednich”.

„Prognozujemy, że wzrost PKB przyśpieszy z 2,6% rok do roku w II poł. 2016 r. do 3,5% rok do roku w IV kw. 2017 r. Uważamy, że ryzyko przyśpieszenia wzrostu płac jest najwyższe od 2-3 lat. Seria przyśpieszeń wskaźnika CPI będzie kontynuowana, sięgając ok. 2% rok do roku w I kw. 2017 r.” – czytamy w raporcie BZ WBK.

Analitycy ING Banku Śląskiego zwracają uwagę, że rynek oczekuje szybszej decyzji o zacieśnianiu polityki pieniężnej, niż wynikałoby to z zapowiedzi władz monetarnych. „RPP stoi na stanowisku, że powinna odłożyć podwyżki stóp procentowych do 2018 r., ale rynkowe oczekiwania mogą być bardziej agresywne” – wskazują. W ich ocenie odbicie wzrostu gospodarczego kraju, dobra fiskalna pozycja i konstruktywne stanowisko agencji ratingowych stwarza pozytywną perspektywę dla Polski.

Inwestycje podbiją PKB o 1%

Ekonomiści mBanku źródeł przyspieszenia upatrują w inwestycjach. Pod koniec ub.r. twierdzili co prawda, że w I kw. 2017 r. ich dynamika piąty raz z rzędu będzie ujemna, ale teraz zapowiadają, że przestaną maleć, a w kolejnych kwartałach będą rosły nawet o 7%. I wskazują na poprawę koniunktury w budownictwie.

Optymizm analityków Credit Agricole i Plus Banku wynika z bardzo dobrego styczniowego odczytu PMI. Ich zdaniem, kołem zamachowym PKB będą eksport i inwestycje. Francuski bank spodziewa się tempa wzrostu eksportu o 10,2% w 2017 r. wobec 7,5% w ub.r.., co od razu znalazło odbicie w przewidywaniach dotyczących inwestycji.

„Wsparciem dla naszego scenariusza są dane o wnioskach o płatności w ramach unijnej perspektywy 2014-2020, wskazujące na silne zwiększenie absorpcji środków unijnych w IV kw. 2016 r. Ze względu na silniejsze niż wcześniej ich wykorzystanie zakładaliśmy ożywienie w eksporcie i podnieśliśmy naszą prognozę dynamiki inwestycji (do 5,3% w 2017 r. wobec -5,5% w 2016 r.)” – podał Credit Agricole.

Obserwacje banków dotyczące inwestycji potwierdza resort rozwoju. W opinii wiceministra Jerzego Kwiecińskiego, nakłady współfinansowane przez UE mogą zwiększyć dynamikę wzrostu gospodarczego w 2017 r. o blisko jeden punkt procentowy. W latach 2018-2019 może to być jeszcze więcej, bo około półtora punktu rocznie.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI