BNP Paribas BP zwolni mniej pracowników niż planował

BNP Paribas BP zwolni mniej pracowników niż planował
Fot. stock.adobe.com / OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BNP Paribas Bank Polska zawarł porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w Banku w sprawie zasad przeprowadzenia zwolnień grupowych. Strony ustaliły, iż zwolnienia przeprowadzone zostaną w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r., a maksymalna liczba pracowników, których umowy o pracę mogą ulec rozwiązaniu, została zweryfikowana do nie więcej niż 800, podał Bank.

„Strony porozumienia uzgodniły także m.in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki uczestnictwa pracowników w programie dobrowolnych odejść oraz świadczenia, które będą przysługiwały pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Prezes BNP Paribas Banku Polska o wakacjach kredytowych i portfelach frankowych

Koszty zwolnień grupowych w BNP Paribas Bank Polska

Bank szacuje wysokość rezerwy restrukturyzacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem zwolnień grupowych na 49,3 mln zł, z czego 22 mln zł obciąży koszty IV kwartału 2023 r.

Pozostała kwota zostanie pokryta głównie z częściowo niewykorzystanej rezerwy na program zwolnień grupowych prowadzony w latach 2021-2023, podano także.

Czytaj także: Wyższy zysk netto BNP Paribas BP w III kw. 2023 roku

Korekta liczby planowanych zwolnień

BNP Paribas Bank Polska podał w październiku, że zdecydował o przeprowadzeniu procesu zwolnień grupowych w latach 2024-2026 i objęciu nim nie więcej niż 900 pracowników zatrudnionych w centrali i sieci sprzedaży.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Aktywa razem banku wyniosły 151,5 mld zł na koniec 2022 roku.

Czytaj także: Pierwsza transakcja faktoringowa z celami ESG w Grupie BNP Paribas w Polsce

Źródło: ISBnews