TSUE: wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego bez zwrotu klientowi wszystkich kosztów

TSUE: wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego bez zwrotu klientowi wszystkich kosztów
Fot. stock.adobe.com / nmann77
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Początek lutego ’23 przynosi biorące pod uwagę interesy zarówno kredytodawcy, jak i kredytobiorcy hipotecznego rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, pisze adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

W sprawie dotyczącej wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, odnoszącej się do interpretacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, Trybunał w wyroku z 9 lutego 2023 orzekł, że przysługujące konsumentowi prawo do skorzystania, w wypadku przedterminowej spłaty kredytu na zakup nieruchomości, z obniżki całkowitego kosztu kredytu nie obejmuje kosztów niezależnych od okresu obowiązywania umowy.

Oznacza to, że konsument może domagać się jedynie obniżenia odsetek oraz kosztów zależnych od okresu obowiązywania umowy kredytu.

Czytaj także: Jaka rekompensata za wcześniejszą spłatę kredytu z okresowo stałą stopą procentową?

Sprawa z Austrii

Postępowanie toczyło się pod sygnaturą akt C-555/21.

W przedmiotowej sprawie TSUE zajmował się pytaniem sądu austriackiego, który nabrał wątpliwości czy ustawodawstwo Austrii, czy dyrektywa 2014/17 stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, w myśl którego prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku przedterminowej spłaty obejmuje wyłącznie odsetki i koszty, których wysokość jest zależna od okresu obowiązywania umowy kredytu.

Trybunał orzekł, że dyrektywa nie stoi na przeszkodzie takiemu uregulowaniu.

Czytaj także: Komu i kiedy opłaca się nadpłata kredytu hipotecznego?

Ocena prawna skutków wcześniejszej spłaty

Trybunał stwierdził, że prawo do obniżki ma na celu dostosowanie umowy kredytu do przedterminowej spłaty. Co za tym idzie, nie obejmuje kosztów, które są niezależne od okresu obowiązywania umowy i są ponoszone przez konsumenta na rzecz kredytodawcy albo osoby trzeciej z tytułu świadczeń, które w momencie przedterminowej spłaty były już w całości spełnione.

Podkreślono jednakże, że do sądu krajowego należy ocena, czy koszty nakładane niezależnie od okresu obowiązywania kredytu, są de facto wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału.

To rozsądny wyrok, biorący pod uwagę interesy zarówno kredytodawcy, jak i kredytobiorcy hipotecznego, rozstrzygający w sposób zbalansowany i proporcjonalny o prawach konsumenta w przypadku, gdy postanawia on spłacać kredyt przed terminem zakreślonym umową.  

Pytanie prejudycjalne było podobne do tego, które zostało zadane TSUE na kanwie postępowania przed sądem polskim. W tym wyroku w sprawie Lexitor Trybunał rozstrzygał kwestię wcześniejszej spłaty w przypadku kredytu konsumenckiego.

Piotr Gałązka – prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej. Pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej University of Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Źródło: BANK.pl