Piotr Gałązka

Florin Dănescu
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Z portfelem przez Europę: Rumunia | Partnerem cyklu jest Polski Standard Płatności, właściciel marki BLIK | W ubiegłym roku nastąpił zwrot w kierunku bardziej wydajnej bankowości

Zarówno na szczeblu europejskim, jak i międzynarodowym, sektory bankowe po kryzysie gospodarczym końca pierwszej dekady 2000 r. są bardziej odporne na występujące szoki. Rok 2022 był punktem zwrotnym, jeśli chodzi o budowę bardziej wydajnej bankowości i silniejszych instytucji bankowych – zaznaczył Florin Dănescu, prezes wykonawczy Rumuńskiego Stowarzyszenia Banków (RAB), w rozmowie z Piotrem Gałązką, dyrektorem Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Z portfelem przez Europę: NIEMCY | Partnerem cyklu jest Polski Standard Płatności, właściciel marki BLIK | Suwerenność europejska na rynku płatności to ważny element suwerenności cyfrowej

Cyfrowe euro ma do odegrania szczególnie ważną rolę, jeśli chodzi o europejską suwerenność na rynku płatności. Moglibyśmy wykorzystać naszą europejską strukturę płatniczą, opartą na cyfrowym euro, która umożliwia płatności transgraniczne, do wzmocnienia swojej suwerenności i konkurencyjności zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym – uważa Henriette Peucker, wiceprezes Związku Banków Niemieckich. Rozmawiał z nią Piotr Gałązka.

CZYTAJ WIĘCEJ
Florin Danescu
Z rynku finansowego | Bankowość

Szef rumuńskiej asocjacji bankowej o wyzwaniach dla rumuńskiego sektora bankowego

Florin Dănescu, prezes wykonawczy Rumuńskiego Stowarzyszenia Banków (RAB) w rozmowie z Piotrem Gałązką, dyrektorem Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli mówi między innymi o specyfice rumuńskiego sektora bankowego. Prezentujemy odpowiedź na pierwsze pytanie z wywiadu, który w całości jest dostępny w lutowym numerze Miesięcznika Finansowego BANK.

CZYTAJ WIĘCEJ
Florin Dănescu
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Z portfelem przez Europę: Rumunia | W ubiegłym roku nastąpił zwrot w kierunku bardziej wydajnej bankowości

Zarówno na szczeblu europejskim, jak i międzynarodowym, sektory bankowe po kryzysie gospodarczym końca pierwszej dekady 2000 r. są bardziej odporne na występujące szoki. Rok 2022 był punktem zwrotnym, jeśli chodzi o budowę bardziej wydajnej bankowości i silniejszych instytucji bankowych – zaznaczył Florin Dănescu, prezes wykonawczy Rumuńskiego Stowarzyszenia Banków (RAB), w rozmowie z Piotrem Gałązką, dyrektorem Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
TSUE, wejście do gmachu
Prawo i regulacje

TSUE przed trudnym rozstrzygnięciem w kwestii odpowiedzialności za transakcję nieautoryzowaną

Na wokandę Trybunału Sprawiedliwości UE trafiło pytanie prejudycjalne zadane w dość dziwnych okolicznościach faktycznych przez sąd bułgarski dotyczące interpretacji dyrektywy PSD2 w kwestii odpowiedzialności za transakcję nieautoryzowaną – pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Stosowanie SARON w zamian za LIBOR CHF nie budzi wątpliwości TSUE

Postanowieniem z 23 listopada 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie o sygnaturze C-236/22 odrzucił – jako oczywiście niedopuszczalne – odwołanie Pani Beaty Sołowicz od postanowienia Sądu UE w I instancji w sprawie skargi na rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1847 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR) (Dz.U. 2021, L 374, s. 1), pisze Piotr Gałązka Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Flagi UE przed Parlamentem Europejskim
Prawo i regulacje

CRR i CRD: Pakiet bankowy bliżej końca

Prace nad pakietem bankowym czyli zmianami w CRR i CRD zmierzają ku końcowi na poziomie Rady i Parlamentu. Stanowisko Rady uwzględni zapewne postulat wydłużenia stosowania przepisów przejściowych w zakresie odliczania od wartości Tier I ubytku wartości obligacji skarbowych i łagodniejszego traktowania ekspozycji w obligacje w walucie innej niż krajowa, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. UE, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Fot. yelosmiley/stock.adobe.com
BANK 2022/07

Wydarzenia i opinie | KONGRES PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI | Nowe wyzwania regulacyjne w niepewnych czasach

Prawnicy odgrywają kluczową rolę w procesie wdrażania coraz liczniejszych regulacji przez instytucje finansowe, choć znaczenie podejmowanych przez nich działań nie zawsze bywa należycie doceniane przez piony biznesowe – przypomniał dr Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, podczas inauguracji dziewiątego już Kongresu Prawa Bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Prawo i regulacje

Kongres Prawa Bankowego, jakie granice ochrony konsumenta?

Rynek finansowania konsumenckiego czeka prawdziwa rewolucja, a jej główną przesłanką będzie dodatkowe wzmocnienie pozycji konsumentów w relacjach z instytucjami finansowymi. Z takiego właśnie założenia wychodzą twórcy nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD2). Perspektywy dla funkcjonowania tego segmentu branży finansowej były tematem wiodącym trzeciej sesji tegorocznego Kongresu Prawa Bankowego i Informacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Włochy, Mediolan, Giełda
Finanse osobiste | Odpowiedzialne finanse

Komisja Europejska chce większego udziału konsumentów w rynkach kapitałowych

Komisja Europejska ogłosiła z początkiem maja konsultacje publiczne w sprawie nowego planu działań określanego jako „Retail investor package”, którego efektem ma być nowy pakiet środków na rzecz wzmocnienia znaczenia i udziału inwestorów detalicznych w rynkach kapitałowych poprzez zapewnienie niezbędnego poziomu zaufania konsumentów, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Citi, Londyn, Wielka Brytania
Cyberbezpieczeństwo

Brytyjskie banki obchodzą obowiązki wynikające z brexitu?

Wskutek brexitu szereg znaczących międzynarodowych grup bankowych przeniosło swoje siedziby z UK, najczęściej z Londynu, do państw UE po to, by nadal móc korzystać z tzw. passportingu licencji bankowej na terenie całej Unii. Okazuje się, że za transferem funduszy i formalnych siedzib nie podążyło faktyczne przeniesienie pracowników, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
stosy monet, tarcza zegara, kalendarz
Prawo i regulacje

Komisja Europejska przedstawia projekt nowelizacji dyrektywy dotyczącej sprzedaży konsumenckich usług finansowych na odległość

Projekt dyrektywy zakłada uchylenie dyrektywy 2002/65/WE dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu przedmiotowego dyrektywy 2011/83/UE o umowy dotyczące usług finansowych zawieranych w ten sposób, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Piotr Gałązka, Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli
Komentarze ekspertów | Z rynku finansowego

Unia Rynków Kapitałowych – do czterech razy sztuka

Komisja Europejska pod koniec listopada 2021 roku postanowiła na nowo podnieść zainteresowanie Unią Rynków Kapitałowych, publikując nowy plan działań Komisji w tym zakresie. Oprócz nowych propozycji legislacyjnych, Komisja w dużej mierze sprawozdaje postępy w realizacji dotychczasowych planów związanych z CMU i zapowiadając „pobudzenie rynków kapitałowych”, pobudza też dyskusję o samej Unii Rynków Kapitałowych, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, w swoim artykule zamieszczonym w kwietniowym Biuletynie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, który publikujemy dzięki uprzejmości IGTE.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 6