Piotr Gałązka

TSUE, wejście do gmachu
Prawo i regulacje

TSUE przed trudnym rozstrzygnięciem w kwestii odpowiedzialności za transakcję nieautoryzowaną

Na wokandę Trybunału Sprawiedliwości UE trafiło pytanie prejudycjalne zadane w dość dziwnych okolicznościach faktycznych przez sąd bułgarski dotyczące interpretacji dyrektywy PSD2 w kwestii odpowiedzialności za transakcję nieautoryzowaną – pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Stosowanie SARON w zamian za LIBOR CHF nie budzi wątpliwości TSUE

Postanowieniem z 23 listopada 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie o sygnaturze C-236/22 odrzucił – jako oczywiście niedopuszczalne – odwołanie Pani Beaty Sołowicz od postanowienia Sądu UE w I instancji w sprawie skargi na rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1847 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR) (Dz.U. 2021, L 374, s. 1), pisze Piotr Gałązka Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Flagi UE przed Parlamentem Europejskim
Prawo i regulacje

CRR i CRD: Pakiet bankowy bliżej końca

Prace nad pakietem bankowym czyli zmianami w CRR i CRD zmierzają ku końcowi na poziomie Rady i Parlamentu. Stanowisko Rady uwzględni zapewne postulat wydłużenia stosowania przepisów przejściowych w zakresie odliczania od wartości Tier I ubytku wartości obligacji skarbowych i łagodniejszego traktowania ekspozycji w obligacje w walucie innej niż krajowa, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. UE, Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Fot. yelosmiley/stock.adobe.com
BANK 2022/07

Wydarzenia i opinie | KONGRES PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI | Nowe wyzwania regulacyjne w niepewnych czasach

Prawnicy odgrywają kluczową rolę w procesie wdrażania coraz liczniejszych regulacji przez instytucje finansowe, choć znaczenie podejmowanych przez nich działań nie zawsze bywa należycie doceniane przez piony biznesowe – przypomniał dr Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, podczas inauguracji dziewiątego już Kongresu Prawa Bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Prawo i regulacje

Kongres Prawa Bankowego, jakie granice ochrony konsumenta?

Rynek finansowania konsumenckiego czeka prawdziwa rewolucja, a jej główną przesłanką będzie dodatkowe wzmocnienie pozycji konsumentów w relacjach z instytucjami finansowymi. Z takiego właśnie założenia wychodzą twórcy nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD2). Perspektywy dla funkcjonowania tego segmentu branży finansowej były tematem wiodącym trzeciej sesji tegorocznego Kongresu Prawa Bankowego i Informacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Włochy, Mediolan, Giełda
Finanse osobiste | Odpowiedzialne finanse

Komisja Europejska chce większego udziału konsumentów w rynkach kapitałowych

Komisja Europejska ogłosiła z początkiem maja konsultacje publiczne w sprawie nowego planu działań określanego jako „Retail investor package”, którego efektem ma być nowy pakiet środków na rzecz wzmocnienia znaczenia i udziału inwestorów detalicznych w rynkach kapitałowych poprzez zapewnienie niezbędnego poziomu zaufania konsumentów, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Citi, Londyn, Wielka Brytania
Cyberbezpieczeństwo

Brytyjskie banki obchodzą obowiązki wynikające z brexitu?

Wskutek brexitu szereg znaczących międzynarodowych grup bankowych przeniosło swoje siedziby z UK, najczęściej z Londynu, do państw UE po to, by nadal móc korzystać z tzw. passportingu licencji bankowej na terenie całej Unii. Okazuje się, że za transferem funduszy i formalnych siedzib nie podążyło faktyczne przeniesienie pracowników, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
stosy monet, tarcza zegara, kalendarz
Prawo i regulacje

Komisja Europejska przedstawia projekt nowelizacji dyrektywy dotyczącej sprzedaży konsumenckich usług finansowych na odległość

Projekt dyrektywy zakłada uchylenie dyrektywy 2002/65/WE dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu przedmiotowego dyrektywy 2011/83/UE o umowy dotyczące usług finansowych zawieranych w ten sposób, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Piotr Gałązka, Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli
Komentarze ekspertów | Z rynku finansowego

Unia Rynków Kapitałowych – do czterech razy sztuka

Komisja Europejska pod koniec listopada 2021 roku postanowiła na nowo podnieść zainteresowanie Unią Rynków Kapitałowych, publikując nowy plan działań Komisji w tym zakresie. Oprócz nowych propozycji legislacyjnych, Komisja w dużej mierze sprawozdaje postępy w realizacji dotychczasowych planów związanych z CMU i zapowiadając „pobudzenie rynków kapitałowych”, pobudza też dyskusję o samej Unii Rynków Kapitałowych, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, w swoim artykule zamieszczonym w kwietniowym Biuletynie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, który publikujemy dzięki uprzejmości IGTE.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komisja Europejska
Gospodarka

Sprawozdawczość nadzorcza: Nowy plan działań Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przedstawiła w połowie grudnia nową strategię w celu poprawy i unowocześnienie sprawozdawczości w zakresie nadzoru finansowego w UE. Jej celem jest stworzenie uregulowań, które pozwolą na uzyskanie dokładnych, spójnych i aktualnych danych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ogólnego obciążenia instytucji finansowych związanego ze sprawozdawczością, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. UE, Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
dłużnik, wierzyciel
Finanse osobiste | Nieruchomości

Weszły w życie europejskie przepisy o rynku wtórnym kredytów zagrożonych

Parlament Europejski i Rada UE porozumiawszy się w ramach tzw. trilogu w czerwcu 2021 roku, uchwaliły ostateczną treść przepisów dyrektywy o rynku wtórnym kredytów zagrożonych (tzw. NPL – non performing loans), które weszły w życie 28 grudnia 2021 roku, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. UE, Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
pranie pieniędzy, AML
Cyberbezpieczeństwo

Zdalna obsługa klientów europejskiego rynku finansowego wg jednolitych zasad, otwarcie konsultacji

W ramach prac w zakresie strategii cyfrowych finansów Unii Europejskiej, Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego ( EBA) ogłosił konsultacje w sprawie wytycznych ujednolicających standardy w zakresie zdalnej obsługi klienta w bankach, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo ESMA
Gospodarka

Europejski Pojedynczy Punkt Dostępu pozwoli zintegrować rynki kapitałowe

Zaproponowany przez Komisję Europejską w ramach nowego planu działań o CMU (Unii Rynków Kapitałowych), projekt rozporządzenia w sprawie Europejskiego Pojedynczego Punktu Dostępu (ESAP) ma zwiększyć wymianę informacji o podmiotach rynku kapitałowego, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5