Komisja Europejska chce większego udziału konsumentów w rynkach kapitałowych

Komisja Europejska chce większego udziału konsumentów w rynkach kapitałowych
Mediolan, budynek giełdy fot. Robert Lidke
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska ogłosiła z początkiem maja konsultacje publiczne w sprawie nowego planu działań określanego jako "Retail investor package", którego efektem ma być nowy pakiet środków na rzecz wzmocnienia znaczenia i udziału inwestorów detalicznych w rynkach kapitałowych poprzez zapewnienie niezbędnego poziomu zaufania konsumentów, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Według deklaracji Komisji, działania podjęte w ramach wspomnianego planu mają na celu poprawę wyników rynkowych i zwiększenie udziału konsumentów w rynkach kapitałowych, zgodnie z celem, jakim jest „gospodarka służąca ludziom” – zgodnie z linią polityczną KE.

Przyczyną podjęcia rzeczonej inicjatywy przez KE jest rzecz jasna bardzo niski poziom zaangażowania inwestorów detalicznych na rynkach kapitałowych w Unii Europejskiej, który można uznać za rażący w świetle wysokiego poziomu oszczędności w UE.

Planowane jest przeprowadzenie oceny, czy obecne przepisy dotyczące ochrony inwestorów detalicznych, w szczególności niektóre przepisy zawarte w MiFID II ( dyrektywa dotycząca zwiększenia i regulacji konkurencji rynkowej oraz ochrony klientów na europejskich rynkach finansowych usług inwestycyjnych), w PRIIP ( rozporządzenie dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych) i w dyrektywie w sprawie dystrybucji ubezpieczeń okazały się skuteczne, wydajne, stosowne, spójne i wnoszące wartość dodaną.

Analizy te zostaną dokonane na podstawie przepisów o przeglądzie przepisów (tzw. review clause) – m.in. art. 33 rozporządzenia PRIIP, art. 41 dyrektywy IDD, art. 90 dyrektywy MiFID II.

Niska wiedza finansowa konsumentów i ich brak zaufania do rynków kapitałowych

Wstępne informacje przedstawione przez Komisję wskazują, że trudności, z jakimi spotykają się konsumenci dotyczą w szczególności problemów przy decyzjach inwestycyjnych wynikających z niskiego poziomu wiedzy finansowej.

Wyzwaniem jest też łatwość porównywania produktów inwestycyjnych przy braku jednolitej siatki pojęciowej i braku ustandaryzowanych dokumentów o kosztach.

Wyzwaniem jest chaos informacyjny w social mediach i quasi-doradztwo

Doradztwo, które jest oferowane konsumentom jest niskiej jakości, a ocena adekwatności dla danego konsumenta jest dokonywana produktowo, a nie portfelowo.

Ostatnim wyzwaniem jest chaos informacyjny w social mediach i quasi-doradztwo, bądź zachęty influencerów, które często nie są poparte odpowiednimi analizami czy argumentami.

Propozycje działań pod koniec roku

Komisja zapowiedziała rozważenie wprowadzenia nowelizacji do przepisów dotychczas obowiązujących.

Zastrzega się jednakże, że w pełnej ocenie skutków ocenionych zostanie kilka wariantów, a podstawowy z nich będzie opierał się nieproponowaniu rozwiązań legislacyjnych, lecz zaproponowanie środków o charakterze nielegislacyjnym i dalsze monitorowanie sytuacji na rynku.

Konsultacje trwają do 31 maja br. Publikacja planu działań przewidziana w czwartym kwartale bieżącego roku.

Źródło: aleBank.pl