Europejski rynek finansowy w oczekiwaniu na rezultat wyborów do Parlamentu Europejskiego

Europejski rynek finansowy w oczekiwaniu na rezultat wyborów do Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski. Fot. stock.adobe.com / misu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Ich wynik zdecyduje w dużej mierze o kształcie agendy politycznej Unii Europejskiej na najbliższe lata.

Pomimo tego, iż ustrój UE nie jest w pełni kalką regulacji konstytucyjnych na poziomie państw członkowskich, znaczenie Parlamentu jest istotne, a wręcz coraz istotniejsze.

UE pozostaje organizacją międzynarodową, gdzie dla zmian strategicznych czy ustrojowych nadal największe znaczenie mają państwa członkowskie (a zatem rządy i ich polityka), które ją tworzą.

Niemniej w odniesieniu do bardziej bieżących prac legislacyjnych dotyczących projektów dyrektyw i rozporządzeń, znaczenie PE rośnie, bo to on kontroluje na co dzień Komisję i wymusza przyspieszenie lub opóźnienie poszczególnych strumieni prac. Stąd wybory to istotna cezura. 

Usługi finansowe i jednolity rynek wewnętrzny

W kolejnej kadencji powróci istotnie temat jednolitego rynku wewnętrznego w zakresie usług finansowych. Z jednej strony szereg przepisów dotyczących stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego zwłaszcza bankowego zostało już uchwalonych i widać pewne, drobne spowolnienie w tempie nowych regulacji.

Z drugiej strony szereg nowych obowiązków prawnych podniosło koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług finansowych. To wymusza potrzebę szukania rozwiązań pozwalających ciąć koszty przez ujednolicanie zasad działania. Zwłaszcza gdy przed sektorem finansowym wciąż istotne wydatki dotyczące urzeczywistnienia pryncypiów zrównoważonego finansowania. 

Kwestią integrującą jest tez kwestia zmieniającego się otoczenia konkurencji globalnej. O tym wyzwaniu będzie traktował raport Mario Draghiego, który przewidywany jest w najbliższych dniach. 

Transgraniczny kredyt hipoteczny?

W tym tygodniu ukazał się raport Enrico Letty pt „Much more than a market” na zamówienie Komisji Europejskiej. Znaczenie takich raportów w historii integracji europejskiej było istotne. Tytułem przykładu wskazać warto raporty Delorsa czy Wagnera

Raport Letty zwraca uwagę na wyzwania stojące przed rynkiem wewnętrznym UE. Podkreśla, że jest produktem epoki, w której zarówno UE, jak i świat były „mniejsze”, prostsze i mniej zintegrowane, a wielu z dzisiejszych kluczowych graczy nie weszło jeszcze na scenę.

Dziś, ponad trzydzieści lat po swoim powstaniu, jednolity rynek nadal jest kamieniem węgielnym europejskiej integracji i wartości, służąc jako potężny katalizator wzrostu, dobrobytu i solidarności. Otoczenie międzynarodowe uległo jednak głębokiej zmianie, podkreślając potrzebę opracowania nowego jednolitego rynku.

Zwraca także uwagę na znaczenie integracji rynku usług finansowych obok energetycznego i komunikacji elektronicznej. Jej brak jest głównym powodem spadającej konkurencyjności Europy. Istnieje zatem pilna potrzeba nadrobienia zaległości i wzmocnienia wymiaru jednolitego rynku w tych obszarach. Będzie to stanowiło silny impuls polityczny do przełamywania separatyzmu państw członkowskich w tym zakresie.

Pierwszym konkretnym projektem legislacyjnym w tym kierunku będzie przegląd dyrektywy o kredycie hipotecznym z 2014 roku. To jedna z najmniej zintegrowanych usług finansowych, praktycznie nieoferowana transgranicznie w Unii Europejskiej. 

Piotr Gałązka - prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej
Dr Piotr Gałązka – prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej. Pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej University of Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Źródło: BANK.pl