Bankowość i Finanse | Z portfelem przez Europę: Rumunia | Partnerem cyklu jest Polski Standard Płatności, właściciel marki BLIK | W ubiegłym roku nastąpił zwrot w kierunku bardziej wydajnej bankowości

Bankowość i Finanse | Z portfelem przez Europę: Rumunia | Partnerem cyklu jest Polski Standard Płatności, właściciel marki BLIK | W ubiegłym roku nastąpił zwrot w kierunku bardziej wydajnej bankowości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarówno na szczeblu europejskim, jak i międzynarodowym, sektory bankowe po kryzysie gospodarczym końca pierwszej dekady 2000 r. są bardziej odporne na występujące szoki. Rok 2022 był punktem zwrotnym, jeśli chodzi o budowę bardziej wydajnej bankowości i silniejszych instytucji bankowych – zaznaczył Florin Dănescu, prezes wykonawczy Rumuńskiego Stowarzyszenia Banków (RAB), w rozmowie z Piotrem Gałązką, dyrektorem Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Ostatnie kwartały przyniosły szereg wyzwań dla rynków finansowych w skali globalnej. Które z nich mają szczególne znaczenie dla rumuńskiego sektora bankowego, i jak – pana zdaniem – rysują się w tym kontekście perspektywy i możliwości rozwoju rumuńskiej bankowości w ciągu najbliższego roku?

– Dziś główne wyzwania dla rumuńskiego sektora bankowego wiążą się z pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Szczególne znaczenie ma tu wzrost stóp procentowych i decyzje dotyczące polityki pieniężnej, mające na celu zaradzenie presji inflacyjnej. Działania te naturalnie prowadzą do spowolnienia wzrostu gospodarczego i tempa konsumpcji. Również i poziom kredytów niespłaconych wykazuje obecnie tendencję wzrostową. Z tej perspektywy w całej branży istnieją obawy dotyczące jakości portfela kredytowego, szczególnie w przyszłym roku. Fakt ten z pewnością wpłynie na możliwości rozwoju sektora bankowego. W roku 2024 spodziewamy się wzrostu gospodarczego, będzie on jednak ograniczony ze względu na utrzymującą się, naszym zdaniem, trudną sytuację gospodarczą.

Kolejnym elementem związanym z pogorszeniem otoczenia gospodarczego jest ryzyko prawne. Mówiąc ściślej, ryzyko populistycznego podejścia, które może wywrzeć negatywny wpływ na sektor bankowy zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Ten czynnik również wykazuje ostatnio tendencję wzrostową. Próbowaliśmy, prowadząc dialog i przedstawiając dobrze uzasadnione argumenty, zasygnalizować naszym decydentom problemy, które mogą powstać w wyniku takich nadmiernych interwencji legislacyjnych w naszą bankowość.

Innym wyzwaniem pozostają podstawowe elementy rynku rumuńskiego. W związku z nimi nasz kraj ma niski poziom inkluzji finansowej, a dodatkowo niski poziom pośrednictwa finansowego. Są to dwa wyzwania strukturalne, niespecyficzne przy tym dla pozostałych rynków europejskich, które znacznie ograniczają potencjał rozwojowy rumuńskiego sektora bankowego. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele badań potwierdza między innymi związek tych wskaźników ze  wzrostem dobrobytu ludności, podejmujemy wysiłki, aby zdecydowanie podnieść świadomość ich znaczenia w życiu gospodarczym, zachęcić do podejmowania wysiłków w celu ich zniwelowania przez członków wszystkich warstw społecznych – od decydentów po ogół społeczeństwa. Chodzi nam o osiągnięcie trwałej ich poprawy w nadchodzących latach.

Jak należy oceniać zmiany technologiczne w rumuńskiej bankowości? Czy są jakieś rozwiązania, które można by uznać za warte wdrożenia w Polsce, a ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK