BANK 2023/05

BANK 2023/05

Od Redaktora Naczelnego | Regulacje vs. bankowość

Regulacje sektora finansowego będą determinowały funkcjonowania polskiej bankowości na przestrzeni najbliższych lat. Począwszy od kryzysu w 2008 r., poziom regulacji w sektorach bankowych na świecie istotnie wzrósł, to jednak ostanie lata w przypadku krajowej bankowości określa się mianem „tsunami regulacyjnego”. – Dostosowanie do zmieniającego się prawa jest głównym wyzwaniem stającym przed polską bankowością – to opinia dr. Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich, prezentującego […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Kronika – maj 2023

KADRY Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich wybrało nowy zarząd oraz Radę Związku. Funkcję prezesa ZBP objął dr Tadeusz Białek, dotychczasowy wiceprezes. Ponadto do zarządu, na trzyletnią kadencję, powołano Agnieszkę Wachnicką, Włodzimierza Kicińskiego oraz Bartosza Kublika. Czytaj także str. 10–21 Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Dariusza Szweda na stanowisko prezesa zarządu banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | ZBP | Regulacje determinują dzisiejszą bankowość

Dialog i partnerstwo będzie wyznacznikiem naszych działań nie tylko w sferze prawno-legislacyjnej. Postrzegam dużą szansę w szerszym otwarciu relacji Związku Banków Polskich z regulatorami i nadzorcami, ale także środowiskami konsumenckimi. Do tego dochodzi zacieśnianie relacji międzysektorowych na rynku finansowym, współpraca z innymi izbami, zwłaszcza rynku finansowego. Kluczowe znaczenie, nie tylko z punktu widzenia bankowości, ale funkcjonowania polskiej gospodarki i jakości życia Polaków, ma także wymiana doświadczeń i rozwijanie partnerstwa ze środowiskiem naukowym, w tym uczelniami i instytucjami badawczymi – podkreśla dr Tadeusz Białek,
prezes Związku Banków Polskich. Rozmawiali z nim Paweł Minkina i Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | ZBP | Głos polskiej i środkowoeuropejskiej bankowości musi być słyszalny w Europie

Pracowaliśmy i pracujemy na rzecz wielostronnego dialogu pomiędzy firmami technologicznymi i bankami. W innych krajach, w tym zachodnioeuropejskich, zwykle odbywało się to w ramach bilateralnych relacji pomiędzy danym dostawcą technologii i bankiem, w Polsce zdecydowaliśmy się na rozwiązania sektorowe, na synergię działań podmiotów na co dzień konkurujących między sobą na rynku. Takie właśnie podejście przyniosło nowoczesność polskiemu sektorowi bankowemu – zaznacza Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | ZBP | Banki w Polsce zawsze były dostawcą stabilności

Rola banków w gospodarce jest niezwykle istotna. A Związek Banków Polskich dostarcza rzetelnej analizy wielu zagadnień i stanowi miejsce, gdzie można wypracować najlepsze rozwiązania. Wszędzie tam, gdzie sektor reprezentowany przez ZBP miał możliwość konsultowania i współtworzenia rozwiązań prawnych i systemowych, efekty są znakomite. Nawet jeśli tworzyliśmy pewne rzeczy pod presją czasu, jak choćby w początkowej fazie kryzysu COVID-19. Po prostu, w zgodzie rosną nawet małe rzeczy. W braku porozumienia, największe rzeczy mogą maleć i tworzyć problemy – podkreśla Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich, w rozmowie z Karolem Mórawskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agnieszka Wachnicka
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | ZBP | Edukacja ekonomiczna to wiedza o podstawach funkcjonowania we współczesnym świecie

Dziś niestety jest ona wciąż bardzo rozdrobniona, oczywiście jest świadczona przez różne podmioty, przez rynek, częściowo przez organizacje pozarządowe, ale jest ona zarazem pozbawiona jakiejkolwiek spójnej wizji. Dopóki nie zapewnimy edukacji finansowej na odpowiednim poziomie, dopóty trudno oczekiwać, by konsumenci byli w stanie podejmować racjonalne decyzje, skoro nikt ich tego nie uczy – zaznacza Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Rozmawiał z nią Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Obym był fałszywym prorokiem

Gdybym miał doradzać, jak poprawić naszą sytuację gospodarczą, to powiedziałbym, żeby jak najszybciej uregulować stosunki z Unią i pozyskać stamtąd jak największe wsparcie finansowe. Ogromnie ułatwiłoby to nam działania antyinflacyjne. Niestety, obawiam się, że w najbliższych przedwyborczych miesiącach nic dobrego w tej sprawie się nie wydarzy. I powtarzam: obym był fałszywym prorokiem – mówi prof. dr hab. Andrzej Koźmiński. Rozmawiał z nim Paweł Jabłoński.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Konsument na wolnym rynku

Wolny rynek nie toleruje pustych obszarów, jeżeli gdzieś pojawia się pole do manipulacji konsumentem, to ktoś prędzej czy później tę możliwość wykorzysta. Jeśli regulacje zawodzą, to może dojść do sytuacji, że konsumenci są narażani na nieuczciwą ofertę, bo nie mają innego wyboru. Nazywam to syndromem zniewolonego konsumenta na wolnym rynku – podkreśla prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Rozmawiał z nią Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
cyberprzestępca przy laptopie
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Cyberodporność

Spopularyzowane w ostatnich miesiącach przez ekonomistów określenie „permacrisis”, czyli permanentny kryzys, wydaje się dobrze oddawać atmosferę otaczającej nas rzeczywistości. Ciągłe wstrząsy wymuszają na firmach nieustanne zmiany i uczą, że kryzysom znacznie lepiej jest zapobiegać, niż z nich wychodzić. Dobrego sposobu na wzmocnienie odporności organizacji warto szukać w obszarze technologii – a precyzyjniej cyberbezpieczeństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Nowa zimna wojna? Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Kristalina Georgieva, ostrzega, że podział światowej gospodarki na rywalizujące ze sobą bloki handlowe niesie ryzyko wywołania nowej zimnej wojny. Jak wskazuje szefowa MFW, połączenie pandemii, wojny na Ukrainie i niedoskonałości procesu globalizacji doprowadziło do potencjalnie niebezpiecznego rozłamu w światowej gospodarce. „Niestety musimy uznać, że nie możemy brać pokoju za pewnik. Wydatki na […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Florin Dănescu
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Z portfelem przez Europę: Rumunia | Partnerem cyklu jest Polski Standard Płatności, właściciel marki BLIK | W ubiegłym roku nastąpił zwrot w kierunku bardziej wydajnej bankowości

Zarówno na szczeblu europejskim, jak i międzynarodowym, sektory bankowe po kryzysie gospodarczym końca pierwszej dekady 2000 r. są bardziej odporne na występujące szoki. Rok 2022 był punktem zwrotnym, jeśli chodzi o budowę bardziej wydajnej bankowości i silniejszych instytucji bankowych – zaznaczył Florin Dănescu, prezes wykonawczy Rumuńskiego Stowarzyszenia Banków (RAB), w rozmowie z Piotrem Gałązką, dyrektorem Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Wskaźniki Referencyjne | Angielskie wyjście z klasą, czyli odejście od LIBOR w Wielkiej Brytanii

Na większości najistotniejszych, globalnych rynków wskaźnik LIBOR powoli przechodzi do historii. Najlepszym dowodem na zamknięcie tego rozdziału jest transformacja macierzystego, brytyjskiego rynku, gdzie od 2022 r. niemalże w pełni zastąpiono dotychczasowy LIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym SONIA. Jak widać, można jednocześnie wyjść po angielsku i zrobić to w dobrym stylu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Gospodarka – Deloitte | Byliśmy całkiem blisko kryzysów finansowych

Sektor bankowy ogólnie ma dużą rolę do odegrania w transformacji ESG, i to w dwóch wymiarach. Pierwszym jest raportowanie, drugim podejście do ryzyka klienta, jak mu pomóc i stymulować go w tym obszarze. Dla banków jest to kluczowe z perspektywy ryzyka, są one też świetnym miejscem synergii, optymalizacji sposobu agregacji tych danych na poziomie krajowym, ale i sektorowym. Bez udziału banków trudno będzie dobrze ocenić ryzyko w najbliższym czasie – mówi Przemysław Szczygielski, partner, lider doradztwa dla sektora finansowego w Deloitte Polska, w rozmowie z Michałem Pawłowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Polski sektor bankowy jest raczej bezpieczny

Banki starają się wychwytywać wszelkie informacje o praniu pieniędzy, ponieważ boją się o swoją reputację i kwestie późniejszej współpracy z innymi instytucjami finansowymi, także międzynarodowymi. Regulacji jest faktycznie dużo, ale wynikają one z tego, czego wymaga od nas Komisja Europejska. Myślę, że sektor bankowy w tym aspekcie jest bezpieczny – zaznacza dr Patrycja Chodnicka-Jaworska, adiunkt Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Pracowni Bankowości i Rynków Pieniężnych Katedry Systemów Finansowych Gospodarki. Rozmawiała z nią Zofia Ponulak.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Raport infoDOK | Rośnie liczba prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości

Liczba prób wyłudzeń kredytów stopniowo rośnie – ze średniego poziomu 1,2 tys. kwartalnie w 2019 r. do 2,1 tys. w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tendencję tę potwierdzają dane z I kw. 2023 r. Na szczęście jest stosunkowo niewiele prób kradzieży na kwoty wyższe niż 1 mln zł. Równocześnie na wysokim poziomie utrzymuje się liczba dokumentów trafiających do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. To zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo finansowe Polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Nieruchomości – AMRON | #StopPatodeweloperka?

Choć w debacie publicznej temat „patodeweloperki” (niekoniecznie pod tą nazwą) jest obecny od bardzo dawna, w ostatnich tygodniach wypłynął po raz kolejny za sprawą konfliktu wokół warszawskiej inwestycji JW Construction – Bliska Tower, zwanej też „warszawskim Hongkongiem”. Równolegle, problem jakości budownictwa mieszkaniowego został dostrzeżony również przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które na konferencji prasowej 31 marca br. zaprezentowało szereg rozwiązań mających zapewnić skuteczną walkę z tym zjawiskiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Bankowość i Finanse | Techologie | W e-commerce trzeba zachwycać klienta codziennie

W Allegro jest to niemalże religia – nie wdrażamy usług, które są niewygodne dla klienta, nie robimy zmian, które wkurzą klienta, bo długoterminowo nam się to nie opłaca. Logika jest taka – najpierw zachwycić klienta, a potem się zastanowić, jak to finansowo wszystko spiąć. Mam wrażenie, że takiego myślenia trochę brakuje w bankowości, gdzie inercja klientów jest dużo większa – zaznacza Aleksandra Sroka-Krzyżak, Vice President Strategy and Corporate Development w Allegro. Rozmawiał z nią Przemysław Barbrich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mirosław Kutyłowski
BANK 2023/05

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Wyścig technologiczny nie jest panaceum na wszystkie problemy

Oczywiście technologie się zmieniają, i to trzeba uwzględniać w produktach, ale tylko wówczas, gdy jest to absolutnie niezbędne, np. ze względów bezpieczeństwa, albo naprawdę ułatwia życie użytkownikowi. Poszukiwanie prostych rozwiązań może się opłacić nie tylko klientowi, ale i dostawcy usług – podkreśla prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski. Z profesorem zwyczajnym w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, członkiem Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN, rozmawiał Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/05

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków | Technologie się zmieniają – ludzkie słabości wciąż te same

Podejście banków do bezpieczeństwa ewoluuje w miarę jak technologie dostarczają nowych narzędzi zarówno ich klientom, jak też przestępcom. Instytucje dbają, by wprowadzane usługi cyfrowe i funkcjonalności były projektowane z wpisanym w ich fundamenty modułem bezpieczeństwa i z respektem dla zasady zero zaufania. Nie zmienia się jednak klient i jego podatności na oszustwo.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3