Bankowość i Finanse | Gospodarka – FTB | AI ante portas

Bankowość i Finanse | Gospodarka – FTB | AI ante portas
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Za nami kolejna edycja Kongresu FTB. To święto Społeczności Forum Technologii Bankowych działającego przy Związku Banków Polskich, odbyło się w dniach 26–27 kwietnia br.

Spotkanie moderowali jego główni organizatorzy i patroni merytoryczni: Włodzimierz Kiciński – wiceprezes ZBP, Bartłomiej Nocoń – dyrektor w ZBP oraz Dorota Zaremba i Karol Mazurek – wiceprzewodniczący Prezydium Forum Technologii Bankowych.

W tegorocznym kongresie wzięło w nim 340 uczestników reprezentujących ponad 120 instytucji z kraju i zagranicy. Rada Programowa zaproponowała pięć bloków tematycznych, podczas których wystąpiło 27 prelegentów i uczestników debat. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali dziewięciu niezwykle ciekawych i inspirujących prezentacji oraz trzech dedykowanych debat tematycznych. Zwieńczeniem Kongresu FTB było wystąpienie gościa specjalnego – generała Wojska Polskiego Mieczysława Bieńka.

Od postępu nie ma odwrotu

Postęp technologiczny, jakiego dokonała Polska na przestrzeni ostatnich dekad, jest dostrzegany i doceniany na całym świecie – podkreślał Krzysztof Pietraszkiewicz, wieloletni prezes oraz współtwórca ZBP, w wystąpieniu otwierającym tegoroczne Forum Technologii Bankowych. Przywołał też kluczowe cezury czasowe w najnowszych dziejach Polski, jakimi bez wątpienia było przystąpienie do struktur NATO i Unii Europejskiej.

Wskazując osoby oraz firmy, które odegrały znaczącą rolę w budowaniu nowoczesnej bankowości w naszym kraju, Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił uwagę, iż w chwili rozpoczęcia budowy społecznej gospodarki rynkowej poziom oszczędności polskiego społeczeństwa był nader niski, dlatego pozostanie sektora bankowego wyłącznie w rękach krajowych nie wchodziło w grę. Pomimo obaw, wejście kapitału zagranicznego stanowiło istotny impuls modernizacyjny, a zyski instytucji finansowych w większości pozostały w Polsce – i to  nawet, gdy globalne grupy kapitałowe będące ich właścicielami przeżywały trudniejsze chwile. W obecnej sytuacji polska bankowość zmaga się z rozlicznymi wyzwaniami, a jednym z głównych jest bez wątpienia nadmierne obciążenie regulacyjne. Ustępujący prezes ZBP przypomniał też o doniosłym znaczeniu współpracy banków z uczelniami, co przekłada się także na jakość kadr bankowych.

Po jego wystąpieniu Bartłomiej Nocoń zwrócił się do Krzysztofa Pietraszkiewicza. Zaznaczył, że Kongres FTB jest jednym z pierwszych wydarzeń podczas których jest on już tytułowany jako były prezes ZBP. Podkreślił, że jest to zmiana historyczna, którą cały sektor bankowy będzie jeszcze przez długi czas odczuwać. Krzysztof Pietraszkiewicz otrzymał od społeczności FTB podarunek – obraz stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji. Cała sala na jego cześć odśpiewała wspólnie „Sto lat”.

W agendzie tegorocznego FTB nie mogło, rzecz jasna, zabraknąć najbardziej aktualnego zagadnienia, jakim jest dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji. Dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, stwierdziła, iż wraz z pojawieniem się ChatGPT słynny test Turinga, pozwalający na odróżnienie człowieka od maszyny, traci swój sens. Ten model sztucznej inteligencji znany był już od kilku lat, a tym, co go wyróżnia, jest swoboda porozumiewania się z ludźmi i umiejętność perfekcyjnego wyszukiwania informacji. Prelegentka omówiła też modele AI tworzone obecnie m.in. przez takie firmy technologiczne jak Amazon i Google. Ponieważ generatywna sztuczna inteligencja na obecnym poziomie zaawansowania jest w stanie wymyślać rzeczy nieistniejące, zatem nasuwa się pytanie, czy możemy i powinniśmy już pozwalać AI na podejmowanie decyzji.

Daj mi to, czego potrzebuję, a nie to, co masz

Partnerstwo czy konkurencja – jak będą się układać relacje pomiędzy bankami a segmentem e-commerce na rynku detalicznym? W wystąpieniu wprowadzającym do pierwszej debaty Rafał Czernik, dyrektor Grupy Consumer Financial Services w Allegro, podkreślał, ż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK