Co jeszcze może zdążyć uchwalić Parlament Europejski do końca swojej kadencji w kwestii rynku finansowego?

Co jeszcze może zdążyć uchwalić Parlament Europejski do końca swojej kadencji w kwestii rynku finansowego?
Parlament Europejski. Fot. stock.adobe.com / misu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Został zatem niecały rok tej kadencji Parlamentu i Komisji Europejskiej. Jakich nowych przepisów może spodziewać się bankowośc w tym czasie wyjaśnia Piotr Gałązka.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w całej Unii Europejskiej od 6 do 9 czerwca 2024 roku. Zgodnie z zasadami wyborów obowiązującymi w Polsce wybory odbędą się zatem w niedzielę 9 czerwca 2024 roku.

Pozostał niecały rok prac instytucji europejskich w tej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Jeśli zaś wziąć pod uwagę kampanię wyborczą, to zakładać należy nawet, że Parlament zakończy faktyczne prace w marcu przyszłego roku.

Mamy w związku z tym przed nami kilka miesięcy, które z pewnością będą intensywne pod względem tempa prac legislacyjnych.

Parlament Europejski będzie chciał przed wyborami podkreślić, jak bardzo walczy o prawa wyborców (czyt. Konsumentów), co może przełożyć się na bardziej restrykcyjne przepisy dla przedsiębiorców oraz szersze prawa konsumenckie. Czy będzie to szło w parze z zasadą proporcjonalności?

Kredyt konsumencki i płatności natychmiastowe w euro

Odnosząc się do poszczególnych aktów prawnych, to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, co zostanie opublikowane najwcześniej. Po ostatecznym zakończeniu prac legislacyjnych i negocjacji w trilogu, jesienią możemy spodziewać się publikacji w Dzienniku Urzędowym UE nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD2).

Porozumienie zatwierdził już Coreper oraz komisja IMCO. Teraz oczekiwane jest głosowanie plenarne w PE zaplanowane na 11 września 2023 r. i finalnie głosowanie w Radzie UE.

Ponadto, trwają negocjacje w trilogu na temat rozporządzenia dotyczącego płatności natychmiastowych w euro. Rozporządzenie wprowadzające obowiązek przelewów w euro w czasie rzeczywistym również dla państw spoza strefy może znacząco podnieść koszty realizacji płatności.

Pierwsze posiedzenie miało miejsce w lipcu, kolejne w październiku. Istnieje duża szansa, że porozumienie zostanie osiągnięte jeszcze w tym roku.

Pakiet płatniczy

Trzecia kwestia to pakiet płatniczy, który został ogłoszony z końcem czerwca tego roku – w jego skład wchodzi w szczególności nowe rozporządzenie o usługach płatniczych (PSR), nowa dyrektywa płatnicza (PSD3) i rozporządzenie o otwartych finansach (FIDA).

To obszerne projekty, zawierające szereg nowych rozwiązań – ich uchwalenie w tej kadencji będzie dużym wyzwaniem dla instytucji unijnych.

Ostatnia rzecz to pakiet CMDI dotyczący zmian w systemie resolution i gwarantowania depozytów. Ogłoszony wiosną br., dotyczy unijnych ram zarządzania kryzysowego banków i ma podnosić odporność sektora bankowego, a także poprawić jakość ochrony deponentów.

Nie ma w nim jednak planów tworzenia europejskich funduszy gwarantowania depozytów ze względu na brak woli politycznej państw członkowskich. Pakiet ten ma dość duże szanse na uchwalenie przed końcem kadencji.

Warto na koniec zaznaczyć, że zasada dyskontynuacji jest w przepisach UE o wiele łagodniejsza niż w np. w Polsce. Prace po wyborach mogą być kontynuowane przez nowy PE bądź rozpoczęte od początku – w zależności od decyzji posłów.

Piotr Gałązka - prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej
Piotr Gałązka – prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej. Pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej University of Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Źródło: BANK.pl