IRG SGH

Biznesmen siedzący na rachunkami i fakturami z kalkulatorem
Finanse osobiste

Polacy nie mają problemów ze spłatą zobowiązań i nie spodziewają się ich w ciągu najbliższego roku

Ok. 63,8% gospodarstw domowych w II kw. 2022 r. nie miało żadnych problemów ze spłatą swoich zobowiązań, wynika z badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH). Także większość respondentów nie spodziewa się problemów w tym zakresie w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Para siedząca nad pustym portfelem
Finanse osobiste

Inflacja: rośnie liczba zadłużonych gospodarstw domowych, coraz mniej Polaków jest w stanie oszczędzać

Maleje grupa gospodarstw domowych, które są obecnie w stanie zgromadzić oszczędności. Według najnowszej edycji badania rynku consumer finance, przeprowadzonego przez ZPF i IRG SGH, udaje się to tylko nieco ponad 40% Polaków, a w porównaniu do ubiegłego roku odsetek ten zmalał o 16 p.p. Inflacja jest dominującym czynnikiem, który wpływa na brak zdolności do oszczędzania. Aż 23% respondentów jest obecnie na tzw. minusie ‒ redukuje oszczędności lub zadłuża się, podkreślają eksperci ZPF oraz IRG SGH.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bloki w budowie i plany budowlane
Gospodarka | Nieruchomości

Symptomy załamania w budownictwie, wskaźnik koniunktury w II kw. 2020 roku na jednym z najniższych poziomów od 1994 r.

W II kw. 2020 roku wskaźnik koniunktury w budownictwie wyniósł minus 36,3 pkt. i jest jednym z najniższych od 1994 r. – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Według autorów, symptomy załamania w budownictwie są podobne do obserwowanych w początkowych okresach kryzysów w poprzednich latach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis praca na gazecie z ogłoszeniami
Rynek pracy

Już ponad 90 proc. Polaków obawia się wzrostu bezrobocia, katastrofalne nastroje społeczne

Łącznie ponad 90% Polaków obawiało się w kwietniu wzrostu bezrobocia – po doliczeniu odpowiedzi „nieznacznie wzrośnie”, wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) i Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), których autorem jest główny ekonomista Pracodawców RP Sławomir Dudek. W styczniu tego roku 12% pytanych twierdziło, że bezrobocie „znacznie wzrośnie”, podkreślono.

CZYTAJ WIĘCEJ
Smutny biznesmen na tle wykresów gospodarczych
Gospodarka

Coraz bardziej boimy się wzrostu bezrobocia i skutków postępującej inflacji

Oceny polskich gospodarstw domowych w zakresie bieżącej sytuacji gospodarczej w IV kw. utrzymały się na podobnym poziomie co w kwartale poprzednim, wynika z badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, prowadzonego cyklicznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH). Mimo to oczekiwania Polaków co do przyszłej sytuacji ekonomicznej naszego kraju nie są optymistyczne – ponad 40% badanych uważa, że sytuacja w następnych 12 miesiącach pogorszy się. Rosną też obawy przed wzrostem bezrobocia oraz skutkami postępującej inflacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Ludzie wkładający pieniądze do skarbonki
Finanse osobiste

Polacy oszczędzają coraz więcej. Jaki procent dochodów odkładamy?

W nadchodzącym roku 30,2% polskich gospodarstw domowych zdoła zaoszczędzić jakiekolwiek pieniądze, wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH). To o 1/3 więcej niż przed rokiem i prawie trzykrotnie więcej niż przed dziesięciu laty. Polacy oszczędzają też coraz więcej – średnio 14% swych dochodów (wobec 11,8% przed rokiem). Wciąż niewielu z nas odkłada na emeryturę (około 11% respondentów), ale obserwujemy tu wzrost.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kasjer w sklepie
Finanse osobiste

Polacy planują kupować jeszcze więcej. Dzięki 500 plus?

Wśród uczestników badania, przeprowadzonego w III kwartale br. przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, zanotowano wzrost liczby deklaracji dotyczących ponoszenia w najbliższym roku wydatków na zakup dóbr trwałego użytku, samochodu i mieszkania oraz wydatków na remont. Co więcej, respondenci w coraz większym stopniu chcą finansować te wydatki z kredytu. Niektórzy przyznają zaś, że możliwość zaspokojenia aspiracji konsumpcyjnych zapewni im rozszerzenie Programu 500 plus.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze i wykres
Finanse osobiste | Gospodarka

Barometr Rynku Consumer Finance znacząco w górę w III kw. 2019 r. Takiego wyniku nie było od 2007 r.

W III kwartale 2019 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance, obliczanego w ramach badań prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, uległa istotnej poprawie. To wzrost z poziomu 50 punktów, zanotowanych w poprzednim kwartale, do ponad 63 punktów, stanowiących najwyższą wartość od roku 2007. Ambicje zakupowe gospodarstw domowych nie słabną i chcą one realizować je z większym udziałem kredytu konsumenckiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mężczyzna w garniturze i wykres spadkowy
Gospodarka

Barometr Rynku Consumer Finance w dół. Nadchodzi spowolnienie dynamiki akcji kredytowej?

Wartość Barometru Consumer Finance spadła do 50 pkt w II kw. br. z 54,6 pkt kwartał wcześniej. Aktualny odczyt jest ponadto niższy o 8,8 pkt proc. niż ten zanotowany przed rokiem, wynika z ankiety badawczej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Kierunek wskazań BRCF, pomimo poprawy zanotowanej w poprzednim badaniu, może oznaczać spowolnienie dynamiki akcji kredytowej w okresie kilkunastu kolejnych miesięcy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze leżące na stole i kostki z napisem: kredyt
Finanse osobiste

Bariery w dostępie do kredytów? Głównie oprocentowanie

Udział Polaków, uznających zbyt wysokie oprocentowanie kredytów i pożyczek za barierę dla zaciągania pożyczki w instytucji finansowej, osiągnął w I półroczu 2018 roku rekordowo niską wartość 28%. To o 4 pkt proc. mniej niż przed rokiem i o prawie 18 pkt proc. mniej niż w 2013 roku, wynika z raportu KPF i IRG SGH „Sytuacja na rynku consumer finance” za III kwartał 2018 r. Pomimo spadku istotności wysokości oprocentowania jako bariery w ocenie gospodarstw domowych pozostaje ona nadal najistotniejszą przeszkodą w dostępie do kredytów i pożyczek.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2