Polacy nie mają problemów ze spłatą zobowiązań i nie spodziewają się ich w ciągu najbliższego roku

Polacy nie mają problemów ze spłatą zobowiązań i nie spodziewają się ich w ciągu najbliższego roku
Fot. stock.aobe.com/fizkes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ok. 63,8% gospodarstw domowych w II kw. 2022 r. nie miało żadnych problemów ze spłatą swoich zobowiązań, wynika z badania przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH). Także większość respondentów nie spodziewa się problemów w tym zakresie w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Przed kwartałem było to ok. 63,8%, a przed rokiem ok. 71,3%. Na początku 2019 r. bezproblemową obsługę zobowiązań deklarowało blisko 80% respondentów, a w czasie kryzysu pandemicznego – 66%.

Grupa respondentów deklarujących obecnie małe problemy wynosi ok. 25% (wobec ok. 28% poprzednio), z kolei respondenci, którzy przy bieżącej obsłudze zobowiązań deklarują duże problemy, stanowią obecnie 6,5% (8,5% poprzednio i 6,3% przed rokiem).

„W tym ok. 2% respondentów deklaruje opóźnienia w obsłudze zobowiązań ponad 6 miesięcy. Jakość obsługi bieżących zobowiązań w bieżącym badaniu poprawiła się, choć jest historycznie na relatywnie niskim poziomie” – czytamy w komunikacie.

Większość gospodarstw domowych nie przewiduje problemów ze spłatą zobowiązań w ciągu najbliższego roku

W prognozach dominuje również grupa gospodarstw domowych spodziewających się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jednak jest ich zawsze mniej niż w ocenach obecnego stanu. Obecnie to ok. 51,9%, przed kwartałem było to ok. 45,6%, a przed rokiem 52,4%. Przewidywania co do przyszłej obsługi poprawiły się w bieżącym badaniu, choć są niższe od historycznej średniej. Na przełomie 2018/19 problemowa obsługa sięgała do ok. 69%. Ubyło respondentów deklarujących małe problemy, jest ich obecnie ok. 21% wobec ponad 26% w poprzednim badaniu i ponad 18% przed rokiem. Grupa gospodarstw domowych spodziewających się dużych problemów z obsługą zobowiązań liczy obecnie 8,8% ogółu (wobec 10,7% poprzednio i 7,7% przed rokiem). Nieco zwiększył się odsetek osób udzielających odpowiedzi „nie wiem”, tj. obecnie wyniósł 18% wobec 17,3% poprzednio, podkreślono.

Mimo pesymistycznych prognoz dla gospodarki gospodarstwa domowe lepiej oceniają zbilansowanie swojego własnego budżetu w bieżącym kwartale.

„Większy odsetek respondentów oczekuje bezproblemowej obsługi zobowiązań. W świetle wzrostu inflacji i stóp procentowych może to świadczyć o tym, że gospodarstwa domowe bardzo świadomie podchodzą do obowiązku regulowania swoich zobowiązań” – powiedział prezes ZPF Marcin Czugan, cytowany w materiale.

Barometr Obsługi Zobowiązań zanotował poprawę w II kwartale

Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ) ZPF i SGH po trzech kwartałach spadku zanotował poprawę w II kwartale 2022 r. do poziomu 94,6 pkt. Wartość BOZ pozostaje jednak w obszarach pesymistycznych ocen, poniżej 100 punktów.

Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ) zwiększył się o ponad 10 pkt w porównaniu do 84,4 pkt w poprzednim kwartale. Jednak jego wartość jest mniejsza niż przed rokiem i przed pandemią, pozostaje w trendzie spadkowym i jest zbliżona do pandemicznego minimum. Barometr dotyczy wszelkich zobowiązań, czyli również np. cyklicznych płatności związanych z usługami. Rosnące ceny gazu, energii, czynszów powodują najprawdopodobniej stopniowe powstawanie problemów z wywiązywaniem się z drobnych regularnych płatności, wskazano także.

Czytaj także: Jak nie zostać dłużnikiem, mimo rosnących rachunków?

Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ) jest wypadkową odpowiedzi na dwa pytania dotyczące obecnych i przyszłych problemów z obsługą wszelkich zobowiązań. Do jego wyliczenia brane są pod uwagę odsetki respondentów obsługujących swoje zobowiązania bezproblemowo. Przez zobowiązania rozumiemy regularne płatności (np. czynsz, opłaty za telefon, Internet, TV, energię, gaz, ogrzewanie, wodę, czesne, podatki, składki ZUS/NFZ itp.) oraz raty kredytów i pożyczek, raty leasingu.

Źródło: ISBnews