Poprawa koniunktury w III kw. 2020 roku, ale nastroje przedsiębiorców i konsumentów wciąż pesymistyczne

Poprawa koniunktury w III kw. 2020 roku, ale nastroje przedsiębiorców i konsumentów wciąż pesymistyczne
Fot. stock.adobe.com/denisismagilov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W III kw. 2020 r. nastąpiła poprawa koniunktury w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale w gospodarce ciągle utrzymuje się niepewność a nastroje przedsiębiorców i konsumentów są pesymistyczne - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.
W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość barometru #IRGSGH (#BARIRG5) spadła po raz ósmy z rzędu, tym razem o 15,8 pkt. @SGHWarsaw #KoniunkturaGospodarcza

Wartość barometru IRG SGH (BARIRG5) w III kwartale 2020 r. wynosi -17,9 pkt., o 20,5 pkt. więcej niż w II kwartale b.r.

Autorzy badania podają, że wszystkie składowe barometru, poza wskaźnikiem koniunktury w sektorze bankowym, zwiększyły się ale ich wartości pozostały ujemne i ciągle należą do najniższych w historii badania. Pozytywne zmiany miały miejsce tylko w skali kwartału, w stosunku do stanu z ubiegłego roku wartości wskaźników uległy dalszemu pogorszeniu.

Czytaj także: Wskaźniki koniunktury w przemyśle rosną trzeci miesiąc z rzędu >>>

Co wpłynęło na kwartalny wzrost barometru?

„Największy wpływ na kwartalny wzrost barometru miały poprawy wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym, o 26,9 pkt., kondycji gospodarstw domowych o 24,3 pkt. oraz handlu o 24 pkt. Łącznie spowodowały one wzrost wartości barometru o 18 punktów” – napisano w komentarzu.

„Wzrost wartości wskaźnika koniunktury w budownictwie o 18 pkt. spowodował wzrost wartości barometru o dalsze 2,6 pkt. Spadek wartości wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym miał niewielki wpływ na zmianę wartości barometru” – dodano.

Wartość barometru spadła rdr po raz ósmy z rzędu

Jak wynika z badania, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość barometru spadła po raz ósmy z rzędu, tym razem o 15,8 pkt.

„Spadki w skali roku odnotowano dla wszystkich badanych sektorów. Największe miały miejsce dla sektora bankowego, o 38 pkt., gospodarstw domowych, o 19,8 pkt. oraz budownictwa, o 29,6 pkt. Łącznie powodowały one spadek wartości barometru o ponad 15 pkt. Spadki wartości wskaźnika koniunktury w handlu i przemyśle przetwórczym były mniejsze, wyniosły odpowiednio 0.3 i 3 pkt. Ich wpływ na spadek wartości barometru był niewielki” – napisano w komentarzu.

Jak zaznaczają autorzy badania, analiza zarówno kwartalnych, jak i rocznych zmian wartości wskaźników koniunktury w poszczególnych branżach wskazuje na to, iż gospodarka polska znajduje się w fazie dekoniunktury.

„Determinacja przedsiębiorców, dążących do odrobienia strat poniesionych w wyniku zatrzymania gospodarki, doprowadziła do wzrostu aktywności gospodarczej, jednak powrót do dobrej koniunktury będzie trwał dłużej. W gospodarce ciągle utrzymuje się niepewność a nastroje przedsiębiorców i konsumentów są pesymistyczne” – napisano. 

W III kw. poprawa aktywności w budownictwie, ale w kolejnych sytuacja może się pogorszyć

W III kw. 2020 r. nastąpiła w Polsce poprawa aktywności w budownictwie, ale jest ona niższa od oczekiwań – wynika również z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Autorzy raportu wskazują, że według obecnych prognoz w kolejnych miesiącach sytuacja może ulec pogorszeniu.

„Po trudnym II kwartale oraz przedłużających się zaburzeniach w płynności finansowej i procedurach powrotu do normalnej aktywności, III kwartał w branży budowlanej jest mniej niekorzystny od poprzedniego. Biorąc jednak pod uwagę prognozy sprzed trzech miesięcy, obserwowana poprawa jest poniżej oczekiwań i według obecnych prognoz sytuacja w następnych miesiącach może ulec pogorszeniu” – napisano w raporcie.

„W bieżącym kwartale ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie przyjmuje wartość -18,3, jedną z najniższych od początku tego badania w 1994 roku. Na podobnie niskim poziomie był tylko w latach 2001-2002 oraz 2012-2013. W porównaniu z II kwartałem bieżącego roku obecny wskaźnik jest wyższy o 18 pkt, lecz w porównaniu z III kw. 2019 roku jest niższy niemal o 30 pkt” – dodano.

Autorzy raportu zaznaczają, że sytuacja firm prywatnych jest gorsza od przedsiębiorstw publicznych.

„Wskaźniki koniunktury sektora prywatnego i publicznego są równe odpowiednio -20,2 oraz -10,4. W porównaniu z minionym kwartałem obecne wskaźniki są wyższe odpowiednio o 18,4 pkt i 15,2 pkt, jednak w porównaniu z III kwartałem 2019 roku spadek obu wskaźników wynosi blisko 30 pkt” – napisano.

Źródło: PAP BIZNES