Barometr Rynku Consumer Finance w I kw. 2019 r. w górę, ale nadal niższy niż przed rokiem

Barometr Rynku Consumer Finance w I kw. 2019 r. w górę, ale nadal niższy niż przed rokiem
Fot. stock.adobe.com/duncanandison
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość Barometru Consumer Finance wzrosła do 54,6 pkt w I kw. tego roku z 48,9 pkt kwartał wcześniej. Wskaźnik jest jednak nadal niższy niż przed rokiem, wynika z ankiety badawczej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

Dużo wyraźniejszą poprawę zanotowano w skłonności do korzystania z kredytu, szczególnie dotyczy wydatków mieszkaniowych, gdzie odsetek ten wzrósł aż do 73% #BarometrRynkuConsumerFinance

„To, że obserwowany od II połowy ubiegłego roku spadek barometru został obecnie przełamany i nie został pogłębiony, jest oczywiście pozytywną informacją. Ostatnie silne wahania wartości barometru, powodują jednak, że trudno jest jednoznacznie ocenić trwałość aktualnych tendencji. Pomimo obecnej poprawy, analiza wartości barometru, wygładzonego z krótkookresowych wahań, ukazuje jednak lekką tendencję spadkową barometru CF” – skomentował dr Sławomir Dudek z IRG SGH, cytowany w komunikacie.

Dynamika wzrostu na rynku kredytowym 

Wskazanie barometry na poziomie 50 punktów oznacza stagnację rynku, podczas gdy wyższe wartości reprezentują spodziewaną dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w nadchodzącym roku. Obecnie notowana wartość barometru zapowiada dynamikę wzrostu na rynku kredytowym w okresie najbliższych 12 miesięcy o prawie 5%, wskazano w materiale.

„W świetle tendencji obserwowanych w naszym otoczeniu gospodarczym oraz oczekiwanego spowolnienia w gospodarce UE, w tym również w Polsce, można spodziewać się również spowolnienia dynamiki wzrostu na rynku consumer finance w średniej perspektywie. Można też oczekiwać większej zmienności wskazań barometru, co zresztą obserwowane jest już od kilku kwartałów. Jest to typowy objaw większej niepewności co do formułowania oczekiwań przez gospodarstwa domowe w momencie zbliżania się do punktu zwrotnego w cyklu koniunkturalnym” – czytamy dalej.

Co wpłynęło na poprawę wskazania barometru?

Bieżące wskazania barometru uległy poprawie głównie za sprawą poprawy skłonności gospodarstw domowych do ponoszenia poważnych wydatków i ich finansowania ze środków pochodzących z kredytu. Składowa ta podlega silnym wahaniom w ostatnim okresie i przed kwartałem przyczyniła się do spadku wartości barometru. Pozytywnie na aktualny odczyt wpłynęły też oceny respondentów, dotyczące otoczenia makroekonomicznego i własnej sytuacji finansowej. Na nieznaczną poprawę opinii gospodarstw domowych mogły mieć wpływ pojawiające się w przekazach medialnych informacje o tym, że co prawda czeka nas spowolnienie, ale nie będzie ono dotkliwe i głębokie. Negatywnie na aktualne wskazanie barometru oddziałują zaś czynniki demograficzne. Z kolei składowa barometru, związana ze zjawiskiem wykluczenia z rynku kredytowego, była neutralna.

W najnowszym badaniu zanotowano wzrost prawdopodobieństwa ponoszenia wydatków w najbliższym roku dla wszystkich grup dóbr, tj. wydatków na dobra trwałego użytku, na zakup samochodu, wydatków mieszkaniowych i wydatków na remont. Jest to interpretowane jako odbicie po dużym spadku w poprzednim badaniu i średnioterminowe tendencje nie są jednoznaczne.

Wyraźna poprawa w skłonności do korzystania z kredytu

Dużo wyraźniejszą poprawę zanotowano w skłonności do korzystania z kredytu, szczególnie dotyczy wydatków mieszkaniowych, gdzie odsetek ten wzrósł aż do 73%. W przypadku zakupu samochodów drugi kwartał z rzędu zanotowano wzrost skłonności finansowania takiego zakupu kredytem do ok. 53% tych, którzy zamierzają dokonać takiego zakupu. Zaobserwowano również wzrost w przypadku wydatków remontowych – do ok. 25% osób planujących takie wydatki. Jednoczenie ok. 39% gospodarstw domowych prognozujących zakupy dóbr trwałych jest skłonna finansować je kredytem, podczas gdy rok temu było to 43,6%.

„Czynniki związane z popytem w bieżącym badaniu pozytywnie oddziaływały na rynek consumer finance i Barometr CF. Sygnały płynące od gospodarstw domowych, co do utrzymania skłonności do konsumpcji i inwestycji w nieruchomości oraz finansowania ich ze źródeł zewnętrznych, zapowiadają utrzymanie względnie dobrej koniunktury na rynku kredytów detalicznych. Należy jednak mieć na uwadze zmienne wskazania Barometru Consumer Finance, zapowiadające spowolnienie dynamiki kredytowej i konieczność dostosowania do tej zmiennej sytuacji polityk kredytowych – zarówno banków, jak i instytucji pożyczkowych” – podsumował prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Andrzej Roter.

Źródło: ISBnews