Mimo inflacji 55,1% Polaków trzyma oszczędności w gotówce

Mimo inflacji 55,1% Polaków trzyma oszczędności w gotówce
Fot. stock.adobe.com / anna.stasiia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gotówka i depozyty bankowe zdecydowanie dominują wśród form oszczędzania w Polsce. Tylko co 20. gospodarstwo domowe lokuje środki finansowe w akcjach, poinformował Związek Przedsiębiorstw Finansowych.

W najnowszej edycji badania „Sytuacja na rynku consumer finance” – opracowywanego co kwartał przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) – Polacy zostali zapytani o to, w jaki sposób oszczędzają pieniądze.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Depozyty | Inflacja zmienia zasady oszczędzania

Polacy wciąż najbardziej ufają gotówce i lokatom bankowym

55,1 proc. ankietowanych odpowiedziało, że oszczędności trzymają w gotówce. Chociaż ten odsetek spadł o 3,7 pkt. proc. wobec wyników badania z 2022 r., to ta metoda i tak zachowała wyraźne, pierwsze miejsce.

Drugim wyborem respondentów pozostają lokaty bankowe, których posiadanie zadeklarowało 39,5 proc. ankietowanych (+2,8 pkt. proc. r/r).

Na trzecim miejscu znalazły się obligacje skarbowe, które w ostatnich latach wyraźnie zyskiwały na popularności.

– To efekt wprowadzenia emisji obligacji Skarbu Państwa, których oprocentowanie było powiązane z inflacją. Jednak obecnie znów można zaobserwować spadek popularności obligacji antyinflacyjnych na rzecz lokat bankowych – zauważa dr Sławomir Dudek, ekonomista SGH i współautor badania.

Czytaj także: Ministerstwo Finansów podwyższyło marżę obligacji detalicznych mimo obniżki stopy referencyjnej NBP

Gotówka dominuje pomimo wysokiej inflacji. Z czego to wynika?

Jak podkreśla dr Sławomir Dudek, wysoki udział gotówki w metodach oszczędzania przez Polaków jest o tyle zaskakujący, że w 2022 r. inflacja była najwyższa od ćwierć wieku, a przez większość 2023 r. wciąż była dwucyfrowa. Dopiero wstępny odczyt Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za wrzesień wyniósł 8,2 proc. r/r.

– Niestety polskie społeczeństwo od wielu lat nie zabezpiecza swoich oszczędności przed inflacją. Jest to najprawdopodobniej efekt relatywnie niskiego stopnia edukacji ekonomicznej oraz faktu, że duża część gospodarstw domowych odkłada raczej drobne kwoty.

W efekcie gromadzone przez Polaków oszczędności wyraźnie tracą na wartości. To nic innego jak wysoki „podatek inflacyjny” – uważa ekonomista.

Czytaj także: PFR: wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych przekroczyła 2 bln zł

Wyniki badania na poniższej grafice.

badanie „Sytuacja na rynku consumer finance” -
Źródło: ZPF

Barometr Rynku Consumer Finance – wyniki

„Sytuacja na rynku consumer finance” to badanie realizowane od 2006 r. w odstępach kwartalnych przez ZPF oraz IRG SGH. Jest prowadzone za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury.

Efektem badania jest m.in. Barometr Rynku Consumer Finance (BRCF). Wskaźnik pokazuje aktualne nastroje konsumentów, pozwalające przewidywać m.in. ich skłonność do zaciągania nowych zobowiązań.

W trzecim kwartale wartość BRCF wyniosła 97 pkt. Oznacza to wzrost o 2,7 pkt. k/k. To jednocześnie czwarty kwartał z rzędu, gdy odczyty BRCF idą w górę.

Barometr Rynku Consumer Finance ZPF
Źródło: ZPF